VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 08:28 | 20/01/2020 (GMT+7)
.

Huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng xã hội học tập

16:17 | 06/12/2019
Để thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người học tập suốt đời, nhiều ý kiến nhấn mạnh sự phối hợp giữa các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân…

Sáng 6.12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, đoàn thể, các chuyên gia về dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Mục đích của Kế hoạch hành động là xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 11 và Kết luận số 49; tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.


Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ chủ trì buổi làm việc

Dự thảo Kế hoạch hành động đưa ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 và Kết luận số 49. Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cho việc nâng cao nhận thức, tạo thuận lợi và hướng dẫn mọi cộng đồng, tổ chức, cá nhân đến với giáo dục suốt đời và tham gia xây dựng xã hội học tập. Phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên mở với mạng lưới phủ khắp các cộng đồng dân cư và các cơ quan, đơn vị. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập…


Các đại biểu góp ý dự thảo Kế hoạch hành động 

Các đại biểu tham gia góp ý đều nhận xét, dự thảo Kế hoạch hành động được chuẩn bị tương đối kỹ, thể hiện được tinh thần xây dựng xã hội học tập thời gian tới; đồng thời đưa vào những điểm mới của Kết luận số 49, không chỉ thể hiện ở nhiệm vụ mà cả các đề án thành phần. Các đại biểu mong muốn xác định rõ trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành, đoàn thể, cũng như sự phối hợp liên ngành, bảo đảm cho các đề án được thực hiện hiệu quả; quan tâm tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các mô hình học tập suốt đời. Một số ý kiến đề nghị nên tính toán số lượng đề án thành phần; huy động sự vào cuộc của các trường đại học để cung cấp học liệu mở cho người dân…

Tin và ảnh: Anh Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang