VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 20:54 | 09/12/2019 (GMT+7)
.

Đổi mới quản trị và tự chủ đại học để nâng cao chất lượng đào tạo

17:00 | 14/11/2019
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác thể chế đại học giữa Đại học Huế và các trường đại học vùng Flanders, Vương quốc Bỉ (VLIR-IUC), ngày 14.11, tại thành phố Huế, Đại học Huế tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề “Quản trị và tự chủ đại học hướng đến thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018”. Hội thảo thu hút hơn 150 đại biểu, chuyên gia đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học trong nước và các chuyên gia đại học từ Vương quốc Bỉ.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến tự chủ và quản trị đại học ở Việt Nam; quản trị mức độ thích ứng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của các trường đại học hiện nay; mô hình tự chủ và quản trị hệ thống giáo dục đại học trong tương lai... Các đại biểu chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về các mô hình tự chủ và quản trị đại học thành công ở trong nước, quốc tế nhằm thúc đẩy thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018.

Tự chủ đại học là mối quan tâm hàng đầu trong xu thế phát triển giáo dục hiện nay và là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đại học. Các thành tố trong tự chủ bao gồm: Tự chủ về tổ chức, tự chủ về tài chính, tự chủ về nhân lực, tự chủ về đào tạo, tự chủ về hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế và tự chủ về bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. Tự chủ đại học đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm với những thách thức.

Theo ông Nguyễn Mậu Hùng, Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế), tự chủ đại học là xu thế tất yếu và là yêu cầu bức thiết của các cơ sở giáo dục đại học. Mô hình quản trị đại học theo hướng tự chủ phải tập trung vào ba nội dung chính gồm: Tự chủ học thuật, tự chủ cơ cấu tổ chức và nhân sự, tự chủ tài chính. Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường năng lực của nền kinh tế và xây dựng mô hình đại học nghiên cứu là nhân tố quyết định cho thành công của mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ.
 
Các thành quả nghiên cứu không chỉ làm nền tảng cho hoạt động giáo dục và đào tạo mà còn góp phần nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, đa dạng hóa các gói dịch vụ công nghệ và khẳng định được vị trí trên bản đồ giáo dục đại học thế giới. Bên cạnh đó, các cơ sở đại học phải tự chủ trong khuôn khổ của pháp luật cũng như nằm trong quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Cơ chế tự chủ trong giáo dục đại học phải gắn liền với chức năng giám sát ngày càng mở rộng của bên thứ ba, bên thứ ba không nhất thiết là chủ sở hữu hay cơ quan chủ quản mà chính là các bên liên quan đến quá trình giáo dục đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học.

Theo ông Lê Đức Thọ, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng: tự chủ đại học nói chung và tự chủ đại học về nhân lực ở các cơ sở giáo dục đại học đã có bước chuyển biến đáng kể, góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học lớn mạnh, chất lượng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, năng lực quản trị nhân sự của nhiều cơ sở giáo dục đại học còn hạn chế chưa đáp ứng môi trường cạnh tranh nguồn nhân lực, cán bộ quản trị nhân sự cũng như cán bộ làm ở vị trí khác không có sự phân biệt về tính đặc thù công việc, nhiều nơi cán bộ hành chính vẫn còn những người "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về"... Chính sách tự chủ đại học và tự chủ nhân sự nói riêng trong các trường đại học cần tiếp tục đổi mới hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục. Tự chủ đại học là cần thiết nhưng tự chủ đại học không đồng nghĩa với Nhà nước thả nổi, buông lỏng quản lý mà cần gắn chặt với cơ chế giải trình và trách nhiệm minh bạch.

Theo TTXVN
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang