VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 21:49 | 22/02/2020 (GMT+7)
.

Cộng đồng với bảo tồn di sản thế giới

00:16 | 09/09/2019
Ngày 8.9, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế về vai trò cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới qua thực tiễn đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Hội thảo đánh giá những kết quả đạt được, các mặt hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong bảo tồn và phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới. Đồng thời, đánh giá vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới thực tiễn Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Chia sẻ tại hội thảo, Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn Pham Hộ cho biết: 20 năm qua, Ban Quản lý luôn khẳng định cộng đồng có vai trò quan trọng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Mỹ Sơn đã áp dụng mô hình quản lý bảo tồn dựa vào sự xích lại của cộng đồng dân cư với di sản. Nâng cao nhận thức của người dân được xác định là mục tiêu quan trọng lâu dài như: Chương trình đưa giáo dục di sản vào học đường; tăng cường phổ biến pháp luật cho người dân về bảo tồn văn hóa, bảo vệ di sản; tránh xâm hại các công trình kiến trúc, khai thác lâm sản trong diện tích rừng khoanh cấm; hỗ trợ sinh kế để người dân chuyển đổi mô hình kinh tế… Đối với đô thị cổ Hội An, Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An Nguyễn Chí Trung nhấn mạnh: “Đô thị cổ Hội An là một bảo tàng sống - Bảo tàng về lịch sử kiến trúc, dân cư đô thị”, trong nhiều năm qua, Khu phố cổ Hội An không những được bảo tồn hoàn hảo mà còn phát huy hiệu quả.

Hà Hương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang