VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 21:44 | 19/02/2020 (GMT+7)
.

Ngành Giáo dục triển khai phong trào thi đua với cán bộ, công chức, viên chức

17:23 | 23/08/2019
Bộ GD - ĐT vừa ban hành kết hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019-2025.

Mục đích nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục gương mẫu, tận tụy, chuấn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày trong các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục các cấp.


Ảnh minh họa. (Nguồn: VA)

Bảo đảm hiệu quả trong hoạt động của các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục, tạo môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Bộ GD - ĐT yêu cầu việc thực hiện Phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và các cụm, khối thi đua của Bộ GD - ĐT; Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục các cấp với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí cụ thể phù họp với môi trường giáo dục và tình hình thực tiễn của từng đơn vị;

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo và tố chức thực hiện Phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, đôn đốc, kiếm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thòi phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.

Về nội dung thi đua, đối với tập thể “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, bao gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung của văn hóa công sở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục;  tinh thần, thái độ làm việc; chuấn mực trong giao tiếp, ứng xử; chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng, hoàn thiện quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa những vi phạm về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng suất lao động, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp, thân thiện.

Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành và của đơn vị để thu hút, tập họp sự tham gia đông đảo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

Đối với cá nhân “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp, bao gồm: chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

Kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua hằng năm là một nội dung quan trọng trong đánh giá, xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc và trực thuộc bộ. Đối với các cơ sở giáo dục và các sở giáo dục và đào tạo, Bộ GD - ĐT sẽ lồng ghép đánh giá việc thực hiện Phong trào thi đua này với việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đế đánh giá, xét khen thưởng thực hiện nhiệm vụ công tác năm học.

Theo dangcongsan.vn
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang