VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 17:11 | 06/06/2020 (GMT+7)
.

Lan tỏa những hành vi ứng xử văn hóa

21:40 | 19/08/2019
Chiều 19.8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động giải báo chí chủ đề "Văn hóa ứng xử".Ban tổ chức mong muốn, thông qua cuộc phát động này sẽ góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền văn hóa ứng xử trên các phương tiện thông tin đại chúng; động viên, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa những hành vi ứng xử văn hóa sâu rộng trong xã hội.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại lễ phát động

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định, việc phát động giải báo chí về chủ đề "Văn hóa ứng xử" là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước. Ban Tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên và những người làm báo viết những tác phẩm báo chí về "Văn hóa ứng xử"; các bài viết nghiên cứu văn hóa của các nhà văn hóa, nhà khoa học để nghiên cứu, phân tích một cách dễ hiểu, có sức thuyết phục; vận dụng các phương thức truyền thông mới để những hành vi ứng xử có văn hóa dần dần đi vào đời sống, những hành vi thiếu văn hóa, chưa phù hợp được tránh và loại bỏ.

Còn theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, văn hóa ứng xử là bộ mặt, cốt lõi của văn hóa, thể hiện sự tử tế của con người với nhau, song văn hóa ứng xử đang là vấn đề nóng trong xã hội. Các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên, người làm báo cần thấy trách nhiệm tuyên truyền về nội dung này, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử, loại bỏ những vấn đề bức xúc trong xã hội, nhất là trong thời đại truyền thông công nghệ số.


Khuyến khích các tác phẩm tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng

Theo thể lệ, tác phẩm tham dự được thể hiện bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt), được đăng, phát trên các loại hình báo chí. Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, người thật, việc thật, sự kiện thật có tính chính xác, khách quan, có ý nghĩa  định hướng tư tưởng, chính trị, có tính phát hiện; phương pháp thể hiện tính sáng tạo, hấp dẫn. Đối tượng được phản ánh thực sự là những tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong văn hóa ứng xử trên các lĩnh vực: Văn hóa ứng xử trong gia đình, trường học, bệnh viện, công sở, nơi công cộng trên cả nước... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng nếp sống văn hóa, con người Việt Nam phù hợp với các chuẩn mực ứng xử văn minh, hiện đại trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.

Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên và những người làm báo tập trung tuyên tuyền về xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; tuyên truyền về trách nhiệm của người tham gia lễ hội; tuyên truyền về trách nhiệm của người tham gia giao thông; tuyên truyền nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong văn hóa ứng xử trên các lĩnh vực, trong gia đình, trường học, bệnh viện, công sở, nơi công cộng... trên cả nước.

Tham gia giải là các tác phẩm báo chí thuộc các thể loại: bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình tọa đàm và ảnh báo chí (trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp) tuyên truyền về văn hóa ứng xử được đăng, phát trên các loại hình: báo in, báo điện tử, báo phát thanh, truyền hình từ ngày 1.1.2019 - 30.6.2020.Hồ sơ tham dự giải có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về Cục Thông tin cơ sở, tầng 20, tòa nhà VNTA, 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, chậm nhất 17 giờ ngày 30.6.2020 (theo dấu bưu điện). Tác phẩm gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì cần ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí với chủ đề "Văn hóa ứng xử".

Hà Hương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang