VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 21:36 | 25/05/2020 (GMT+7)
.

Quản lý giáo dục đại học không thể theo mô hình cũ

17/04/2010
Ngày 17.4, tại Nghệ An, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012. Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân dự hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó thủ tướng nhấn mạnh : giáo dục đại học phải được đổi mới, gắn với nâng cao chất lượng trong đào tạo; quản lý giáo dục đại học không thể theo mô hình cũ, vì sẽ không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa đảm bảo chất lượng và gia tăng số lượng sinh viên. Không thể chấp nhận thực tế trong các trường đại học tồn tại tình trạng cử nhân dạy cử nhân, việc này phải được khắc phục .

 Thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010, giáo dục đại học nước ta đã từng bước phát triển về quy mô, đa dạng về loại hình trường và hình thức đào tạo. Tuy nhiên, cũng bộc lộ nhiều hạn chế như: chất lượng đào tạo nhìn chung còn thấp, chưa theo kịp đòi hỏi phát triển kinh tế xã hội của đất nước; cơ chế quản lý của Nhà nước đối với hệ thống giáo dục đại học và sự quản lý của các trường đại học, cao đẳng còn nhiều bất hợp lý kéo dài... Bộ GD- ĐT  cũng đã ban hành Chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012, coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện giáo dục đại học, làm tiền đề triển khai hệ thống các giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục các yếu kém trong ngành, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học.

Hoa Vi

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang