QUỐC TẾ
Cập nhật 20:57 | 04/06/2020 (GMT+7)
.
Mô hình cơ quan chuyên môn thuộc nghị viện

Mô hình cơ quan giúp việc riêng theo chức danh

07:47 | 22/03/2020
Quốc hội Mỹ được tổ chức theo mô hình lưỡng viện, gồm Hạ viện với 435 thành viên và Thượng viện gồm 100 thành viên. Quốc hội Mỹ là một trong những cơ quan lập pháp có hệ thống bộ máy giúp việc đồ sộ. Bên cạnh những cơ quan giúp việc chung, trực thuộc Quốc hội, còn có các văn phòng giúp việc theo chức danh và của cá nhân từng nghị sĩ.

Văn phòng riêng của nghị sĩ

Do nghị sĩ Mỹ hoạt động chuyên trách nên đều có văn phòng riêng để bảo đảm hoạt động của mình. Các hoạt động chủ yếu của Văn phòng riêng bao gồm các hoạt động hành chính, tư vấn, chuẩn bị thông tin và bài phát biểu cho nghị sĩ, giúp nghị sĩ giữ mối liên hệ với lưỡng viện và các ủy ban của Quốc hội.

Tại văn phòng làm việc ở D.C và ở địa phương, các nghị sĩ có thể thuê thêm nhân viên để hỗ trợ mình. Theo quy định, mỗi hạ nghị sĩ có thể thuê tối đa 18 nhân viên làm việc ở các văn phòng của mình. Nếu muốn thuê thêm, hạ nghị sĩ có thể thuê tối đa 4 nhân viên bán thời gian. Mỗi thượng nghị sĩ không giới hạn về số lượng tối đa nhân viên được thuê. So với các hạ nghị sĩ, số lượng nhân viên hỗ trợ trực tiếp cho các thượng nghị sĩ lớn hơn nhiều do các thượng nghị sĩ có trách nhiệm đại diện cho số lượng cử tri lớn hơn. Tùy thuộc vào dân số mỗi bang, các thượng nghị sĩ sẽ quyết định số lượng nhân viên cần thuê. Ở các bang lớn như California với 28 triệu dân, số lượng nhân viên giúp việc cho nghị sĩ có thể lên tới hơn 100 người.


Văn phòng của ông Barack Obama tại Đồi Capitol khi ông còn là một thượng nghị sĩ

Thông thường tại mỗi văn phòng nghị sĩ đều có Chánh Văn phòng, có vai trò như cố vấn chính sách, xây dựng và triển khai các kế hoạch, chiến lược và hoạt động cụ thể của văn phòng nghị sĩ. Chánh Văn phòng cũng quản lý và chỉ đạo tất cả các nhân viên trong văn phòng và giám sát ngân sách hoạt động của văn phòng. Chức danh này đồng thời giữ vai trò kết nối hoạt động của văn phòng nghị sĩ với các lưỡng viện và ủy ban có liên quan.

Ngoài ra còn các chức danh: Giám đốc lập pháp, Trợ lý lập pháp; Thư ký báo chí; Trợ lý hành chính; Chánh Văn phòng nghị sĩ tại khu vực bầu cử.

Văn phòng giúp việc theo chức danh

Tại mỗi Viện, ngoài Chủ tịch Viện và các quan chức chủ chốt của mỗi Viện, đều có văn phòng giúp việc riêng (một số văn phòng của các quan chức chủ chốt còn cả các bộ phận bên dưới trực thuộc là các Vụ, Cục chuyên môn).

Các Văn phòng giúp việc riêng theo các chức danh quan chức cao cấp (không kể các bộ phận văn phòng giúp việc riêng cho từng nghị sĩ) bao gồm: Văn phòng Chủ tịch Hạ viện, Văn phòng Chủ tịch tạm quyền Thượng viện (Chủ tịch Thượng viện về danh nghĩa là Phó Tổng thống Mỹ), Văn phòng Tuyên úy, Văn phòng Chánh Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Tổng Thư ký Hạ viện, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng viện  và Văn phòng Giám đốc Cơ quan an ninh của Quốc hội.

4 cơ quan trực thuộc

Ngoài ra, Quốc hội Mỹ hiện có 4 cơ quan trực thuộc, có chức năng tham mưu, giúp việc chung cho các Ủy ban của cả 2 viện và nghị sĩ (hoạt động có tính chất trung lập, phi đảng phái). Các cơ quan này được cấp ngân sách hoạt động riêng bởi Quốc hội Mỹ, cụ thể:

Văn phòng sắc tộc của Quốc hội, có trách nhiệm tổ chức các hoạt động khảo sát, điều tra, báo cáo về các vấn đề liên quan đến các sắc tộc thuộc thẩm quyền xem xét của Hạ viện.

Văn phòng các vấn đề liên nghị viện, có chức năng tham mưu, giúp điều phối các hoạt động đối ngoại của Hạ viện.

Văn phòng Tư vấn rà soát luật, có chức năng rà soát, biên tập, xuất bản các đạo luật và bộ luật nhằm pháp điển hóa, hoàn thiện hệ thống pháp luật Liên bang.

Văn phòng Tư vấn lập pháp, có chức năng tham mưu, hỗ trợ các Ủy ban của Hạ viện và hạ nghị sĩ trong việc chuẩn bị lập hồ sơ và thẩm tra các dự luật.

Các cơ quan này được tổ chức theo mô hình Ban điều hành (Board), gồm có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Các thành viên của Ban điều hành các cơ quan thuộc Quốc hội do cả 2 viện thuộc Quốc hội phê chuẩn. Giúp việc Ban điều hành các Văn phòng này có một hoặc một số Vụ chức năng gồm các công chức thuộc Quốc hội.

Ngoài ra, Thư viện Quốc hội cũng là một cơ quan có chức năng phục vụ Quốc hội nhưng lại là một pháp nhân độc lập do Tổng thống Mỹ thành lập, quản lý trực tiếp và bổ nhiệm người đứng đầu (Giám đốc Thư viện Quốc hội). Trên thực tế, chức năng chính của Thư viện Quốc hội Mỹ hiện nay là Thư viện Quốc gia. Trong cơ quan này, chỉ có một bộ phận chủ yếu phục vụ Quốc hội Mỹ là Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội. Để bảo đảm cho cơ quan này thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ phục vụ Quốc hội Mỹ, Quốc hội thành lập 1 Ủy ban hỗn hợp chung của cả 2 viện để giám sát hoạt động của Thư viện Quốc hội.

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang