QUỐC TẾ
Cập nhật 10:14 | 10/04/2020 (GMT+7)
.
Các nghị viện thành viên AIPA - CHDCND Lào

Cơ cấu tổ chức

07:58 | 08/03/2020
Với số lượng đại biểu hạn chế, Quốc hội Lào cũng có một cơ cấu tổ chức khá tinh gọn với 8 ủy ban. Bên cạnh đó, do tính chất hoạt động không thường xuyên (mỗi năm họp 2 lần), Quốc hội Lào thành lập Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của mình, với chức năng và quyền lực rộng lớn được ví như cánh tay phải của Quốc hội, thay mặt Quốc hội giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp.

Đại biểu Quốc hội

Điều 45 Luật Tổ chức Quốc hội Lào quy định Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là người đại diện ý chí và nguyện vọng của toàn thể các dân tộc Lào, do cử tri Lào trực tiếp bầu. Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội là 5 năm được tính từ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa đó đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa sau. Trong trường hợp cần thiết, Quốc hội sẽ tổ chức bầu đại biểu bổ sung và nhiệm kỳ của đại biểu này cũng kết thúc cùng với nhiệm kỳ của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội được pháp luật bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Những hành vi cản trở đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp phạm tội quả tang, hoặc trường hợp khẩn cấp cần phải bắt giữ, thì người hoặc cơ quan thực thi lệnh bắt giữ phải báo ngay cho Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan, đơn vị nơi đại biểu làm việc cách chức, buộc thôi việc nếu không có sự đồng ý của Ủy ban thường vụ.

Trong trường hợp ngẫu nhiên hay cấp bách cơ quan giam giữ đại biểu phải thông báo ngay với Quốc hội, hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nếu Quốc hội không nhóm họp xem xét và quyết định. Việc điều tra không thể ngăn cản việc tham dự phiên họp của đại biểu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội


 Biểu tượng của Quốc hội Lào

Biểu tượng của Quốc hội Lào là một hình tròn, ở bên dưới, phía trong có một nửa chiếc bánh răng và dải ruy băng màu đỏ có ghi dòng chữ: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bao quanh hai bên là lúa chín mọng với hình trăng lưỡi liềm dáng vòng cung với dải băng đỏ quấn hai bên bó lúa với dòng chữ “Hòa Bình, Độc Lập, Dân Chủ, Thống Nhất, Thịnh Vượng”. Hình nhà “That Luang” được đặt ở giữa 2 bó lúa. Con đường, đồng lúa, cánh rừng và nhà máy thủy điện được thể hiện ở giữa Quốc huy.

Vào đầu mỗi khóa lập pháp, Quốc hội bầu ra cơ quan điều hành của mình là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm nhiệm công việc của Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp. Khác với cơ quan Thường trực hoặc cơ quan điều hành của các Nghị viện khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lào được trao quyền lực rộng lớn.

Cơ quan này có nhiệm vụ chuẩn bị các kỳ họp của Quốc hội và bảo đảm việc thực hiện chương trình kỳ họp, giải thích Hiến pháp và pháp luật. Trong thời gian Quốc hội không họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được quyền phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó thủ tướng, Bộ trưởng, các thủ trưởng cơ quan ngang bộ trên cơ sở đề cử của Thủ tướng và báo cáo với Quốc hội trong kỳ họp gần nhất; đề xuất với Chủ tịch nước xem xét ban hành lệnh ân xá; chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi Hiến pháp, pháp luật, và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước của cơ quan hành pháp, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ còn có quyền bổ nhiệm và bãi miễn Chủ tịch, các phó chủ tịch cũng như là thành viên của Hội đồng Nhân dân các cấp. Bổ nhiệm và phế truất Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Chủ nhiệm các ủy ban thuộc Văn phòng Quốc hội. Trực tiếp điều hành hoạt động của các ủy ban và đại biểu Quốc hội ở các Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Quốc hội. Xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, ban hành nghị quyết và pháp lệnh về những lĩnh vực được Quốc hội cho phép; có trách nhiệm báo cáo trước Quốc hội hoạt động của Ủy ban trong thời gian Quốc hội không họp. Được quyền thành lập ủy ban lâm thời để xem xét bất kỳ một quyết định nào khi cần thiết. Về thực chất, trong thời gian Quốc hội không họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính là cơ cấu có sức mạnh và quyền điều hành cũng như quyền quyết định các vấn đề, chính sách của cả Quốc hội - một quyền hành rất lớn, có thể gọi là một quyền năng thực thụ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp mỗi tháng một lần do Chủ tịch triệu tập. Trong những trường hợp đặc biệt hoặc khẩn cấp, Ủy ban có thể tiến hành họp đột xuất. Tuy nhiên, cuộc họp của Ủy ban chỉ có thể diễn ra nếu có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. Cơ quan này có quyền quyết định mời bất kỳ ai tham gia phiên họp của Ủy ban nhưng chỉ được quyền tham dự mà không có quyền bỏ phiếu.

Các Ủy ban của Quốc hội

Quốc hội Lào Khóa VIII hiện có 8 ủy ban. Các ủy ban của Quốc hội Lào hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ và cân đối giữa trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập thể, thảo luận trong các cuộc họp và quyết định theo đa số, phối hợp hoạt động với Ủy ban Thường vụ, các ủy ban khác, các tổ chức Đảng, Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Phiên họp toàn thể của các ủy ban được diễn ra ít nhất một lần trong năm, trước khi Quốc hội tiến hành phiên họp thường kỳ. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, các ủy ban có thể tiến hành họp bất kỳ lúc nào hoặc họp phối hợp với các ủy ban khác.

Phiên họp

Phiên họp của Quốc hội Lào có 4 loại: Phiên khai mạc, phiên họp thường kỳ, phiên họp bất thường và phiên họp đặc biệt.

Phiên khai mạc của Quốc hội được triệu tập trước 60 ngày ngay khi Quốc hội mới được bầu. Chủ tịch Quốc hội khóa trước chủ trì và hướng dẫn phiên khai mạc cho đến khi Chủ tịch Quốc hội mới được bầu.

Quốc hội tiến hành phiên họp thường kỳ 2 lần mỗi năm. Kỳ họp đầu tiên diễn ra vào tháng 2 và phiên thứ hai thường để xem xét các vấn đề chung, Kỳ họp thứ hai diễn ra vào tháng 9, thường để xem xét các vấn đề tài chính. Cụ thể, như nghe và xem xét báo cáo thường niên hoạt động của Chính phủ, xem xét thông qua chương trình phát triển kinh tế cũng như ngân sách nhà nước; nghe và xem xét báo cáo thường niên của Tòa án Nhân dân tối cao và Viện kiểm sát Nhân nhân tối cao cũng như một số vấn đề quan trọng khác.

Kỳ họp Quốc hội sẽ được triệp tập với 1/2 số thành viên Quốc hội, các quyết định được coi là hợp lệ với 1/2 số thành viên nhóm họp trừ những quyết định quan trọng về nhiệm kỳ Quốc hội, bầu hoặc bãi nhiệm Chủ tịch Nước.

Bên cạnh đó, Quốc hội có thể triệu tập phiên họp bất thường hoặc phiên họp đặc biệt để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng và cần thiết theo quyết định của Ủy ban Thượng vụ Quốc hội; theo kiến nghị của Chủ tịch nước, Thủ tướng hoặc 1/4 tổng số đại biểu Quốc hội.

Đạt Quốc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang