QUỐC TẾ
Cập nhật 08:49 | 10/04/2020 (GMT+7)
.
Các nghị viện thành viên AIPA - Quốc hội Thái Lan

Quyền lực trong quy trình lập pháp

08:45 | 01/03/2020

Quyền trình các dự án luật

Hiến pháp 2017 quy định chủ thể được quyền trình các dự án luật ra trước Quốc hội để ban hành thành các đạo luật gồm: Hội đồng Bộ trưởng; tập hợp gồm không ít hơn 20 nghị sĩ; những công dân có quyền bầu cử trình một kiến nghị với chữ ký của 10.000 người.

Tuy nhiên, đối với những dự luật liên quan đến tài chính, thì quyền trình dự luật của nghị sĩ và công dân cần có thêm xác nhận của Thủ tướng.

Các dự luật về tài chính được định nghĩa là các dự luật có các điều khoản liên quan đến bất kỳ vấn đề nào sau đây: áp đặt, bãi bỏ, tăng, giảm, sửa đổi, thay đổi những quy định về thuế; việc phân bổ, biên nhận, lưu ký hoặc thanh toán các khoản tiền của Nhà nước hoặc chuyển dự toán chi tiêu của Nhà nước; tăng các khoản vay, bảo lãnh, mua lại các khoản vay, hoặc bất kỳ hành vi ràng buộc tài sản nào của Nhà nước; các dự luật liên quan đến tiền tệ. Trong trường hợp chưa thể xác định liệu đó có phải là một dự luật tài chính hay không, Chủ tịch Hạ viện và các chủ nhiệm ủy ban thường trực sẽ phải tiến hành nhóm họp trong 15 ngày để xác định vấn đề.

Bên cạnh đó, Hiến pháp cũng quy định, đối với những dự án luật cơ bản liên quan đến hoạt động tổ chức của một số cơ quan nhà nước và cơ quan độc lập như: Dự án luật Bầu cử thành viên Hạ viện; Dự án luật Lựa chọn thượng nghị sĩ; Dự án luật về Ủy ban Bầu cử; Dự án luật về Đảng chính trị; Dự án luật về Thanh tra Quốc hội; Dự án luật về Phòng, Chống tham nhũng; Dự án luật về Kiểm toán nhà nước; Dự án luật về Thủ tục của Tòa án Hiến pháp; Dự án luật về Ủy ban Nhân quyền… phải do Hội đồng Bộ trưởng trình lên trên cơ sở khuyến nghị của Tòa án Tối cao, Tòa án Hiến pháp hoặc một số cơ quan độc lập; hoặc do không dưới 10% tổng số nghị sĩ của Hạ viện đệ trình.

Quy trình tại hai viện

Sau khi được trình, dự luật sẽ được chuyển cho Hạ viện để thảo luận, sửa đổi và thông qua. Sau khi thông qua, Hạ viện sẽ phải gửi dự luật lên Thượng viện xem xét. Thượng viện sẽ có 60 ngày để xem xét, thông qua dự luật. Trong trường hợp là dự luật về tài chính thì thời hạn xét là 30 ngày.

Sau khi xem xét dự luật, nếu Thượng viện hoàn toàn nhất trí với những sửa đổi của Hạ viện, dự luật sẽ được chuyển đến bước tiếp theo. Nếu Thượng viện không đồng ý, dự luật được trả lại cho Hạ viện. Nếu Thượng viện sửa đổi dự luật, dự luật sửa đổi cũng được gửi lại cho Hạ viện.

Trong trường hợp Hạ viện đồng ý với những sửa đổi của Thượng viện, dự luật được chuyển tới bước tiếp theo. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra bất đồng, mỗi viện sẽ cử ra các đại diện của mình (có thể là thành viên của viện đó hoặc không) với một số lượng ngang nhau để tham gia vào một ủy ban hỗn hợp, chịu trách nhiệm xem xét dự luật.

Ủy ban chung sẽ chuẩn bị báo cáo, trình lại dự luật cho hai viện sau khi đã thảo luận và đàm phán các điểm sửa đổi. Nếu hai viện thông qua dự luật đã được xem xét bởi ủy ban hỗn hợp, dự luật sẽ được chuyển cho Thủ tướng để trình Quốc vương ký phê chuẩn trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận được từ Quốc hội. Dự luật sẽ chính thức trở thành luật và có hiệu lực kể từ khi được đăng trên Thông cáo Hoàng gia.

Vai trò của Quốc vương

Trong trường hợp Quốc vương từ chối ban hành dự luật bằng cách không ký phê chuẩn, gửi trả lại cho Quốc hội hoặc sử dụng quyền phủ quyết, Quốc hội sẽ phải xem xét lại dự luật. Để dự luật vượt qua “cửa ải” lần này, Quốc hội sẽ phải thúc đẩy dự luật thông qua với ít nhất 2/3 tổng số nghị sĩ của cả hai viện (tức 500 đại biểu). Trong trường hợp này, nếu Quốc vương vẫn kiên quyết không chấp nhận ban hành dự luật, và trả lại dự luật trong vòng 30 ngày, Thủ tướng có thể ban hành dự luật bằng một sắc lệnh trên Thông cáo Hoàng gia. Điều khoản này nhằm giúp cho cơ quan lập pháp có thể vượt qua được quyền phủ quyết của hoàng gia.

Đạt Quốc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang