QUỐC TẾ
Cập nhật 08:49 | 10/04/2020 (GMT+7)
.
Pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở một số nước

Đưa các quy phạm pháp luật vào cuộc sống

08:23 | 23/02/2020
Giải thích pháp luật là hoạt động tất yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các quy phạm pháp luật vào cuộc sống và mọi nhà nước đều phải thực hiện. Đa số quốc gia đều quy định, giải thích pháp luật là việc làm rõ tinh thần, nội dung của một văn bản pháp luật.

Việc giải thích pháp luật luôn gắn với thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản. Trên thực tế, các quy phạm pháp luật không phải lúc nào cũng rõ ràng, dễ hiểu và hoàn toàn sát hợp với tình huống phát sinh trong cuộc sống đã làm phát sinh hoạt động giải thích pháp luật. Hoạt động này nhằm làm sáng tỏ nội dung, tư tưởng của các quy phạm pháp luật để có nhận thức đúng và thực hiện đúng pháp luật.

Nhiều nước trên thế giới quy định tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải thích pháp luật. Việc trao thẩm quyền giải thích pháp luật cho tòa án xuất phát từ những lý do: Thứ nhất, Tòa án có sự độc lập nhất định so với các cơ quan khác. Sự độc lập này là cần thiết vì pháp luật gắn liền với công lý. Tòa án với tư cách là trọng tài sẽ có sự giải thích pháp luật công bằng, hợp lý. Thứ hai, những quy phạm pháp luật cần có sự giải thích là những quy phạm khó hiểu đối với những người bình thường. Thứ ba, giải thích pháp luật thường phát sinh từ một vụ việc xảy ra trên thực tế mà các quy phạm trước đó chưa quy định hoặc quy định chưa rõ, chưa cụ thể. Thứ tư, việc giải thích pháp luật có thể dẫn đến hiện tượng lạm quyền, cắt xén, hạn chế các quyền tự do của công dân.

Ở Canada, Tòa án tối cao thực hiện việc giải th&iacu te;ch pháp luật liên quan tới Hiến pháp và những vấn đề phức tạp hoặc gây tranh cãi giữa luật công và luật tư. Các tòa án và mọi thẩm phán trong quá trình áp dụng pháp luật đều có quyền quyết định một quy định của Liên bang và bang không có hiệu lực hoặc vi hiến nếu quy định đó trái nguyên tắc của Hiến pháp Canada và Hiến chương về các quyền và tự do. Tòa án có vai trò hơn cơ quan lập pháp trong việc giải quyết những vấn đề của lập pháp đó là quyền giải thích pháp luật. Cách diễn giải luật như thế nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố, các thẩm phán có thể có cách giải thích khác về một quy định của luật, nhưng không có nguyên tắc tối thiểu khi giải thích pháp luật. Việc giải thích pháp luật phải đặt vào điều kiện, hoàn cảnh, mục đích ban hành luật mà không căn cứ vào từ ngữ của luật. Điều đó có nghĩa là việc giải thích các quy định căn cứ vào mục đích mong muốn ban hành luật, điều kiện hoàn cảnh làm phát sinh các quy định của luật để giải thích trong từng hoàn cảnh.

Bên cạnh thẩm quyền giải thích pháp luật của tòa án, nhiều nước quy định thẩm quyền giải thích của cơ quan lập pháp (Quốc hội) và cơ quan hành pháp (Chính phủ). Ở Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích luật trong các trường hợp: Cần xác định nghĩa cụ thể của các quy định trong luật; sau khi luật được ban hành đã xuất hiện tình hình mới cần phải xác định cơ sở để áp dụng luật.

Bulgaria quy định nguyên tắc các quy định của văn bản quy phạm pháp luật sẽ được áp dụng theo nghĩa rõ ràng trong quy định đó. Nếu các nguyên tắc pháp lý không rõ ràng, các nguyên tắc đó sẽ được giải thích theo nghĩa phù hợp nhất với các điều khoản khác trong văn bản, mục đích của văn bản được giải thích, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Cộng hòa Bulgaria và lĩnh vực được điều chỉnh. Việc giải thích văn bản quy phạm pháp luật sẽ được xác định bởi nội dung của văn bản đó, nghĩa và mục đích ban hành, việc giải thích rõ các thuật ngữ sử dụng trong luật.

Theo luật của Cộng hòa Azerbaijan, cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản thì có thẩm quyền giải thích chính thức cho các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành; không được phép sửa đổi hoặc bổ sung thêm những quy phạm cụ thể hóa trong khi giải thích văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật sẽ không thể sửa đổi, bổ sung với những quy phạm cụ thể khi giải thích. Việc giải thích rộng hoặc hạn chế sẽ chỉ được quy định trong các trường hợp có sự mâu thuẫn hiển nhiên giữa lời văn và nội dung của văn bản quy phạm pháp luật đó.

Ở Kyrgyzstan, trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được xác định là mơ hồ, không phù hợp hoặc trái với thực tiễn áp dụng thì cơ quan ban hành sẽ có trách nhiệm giải thích về các điều khoản, quy định trong văn bản và sẽ được chính thức hóa trong một văn bản đặc biệt. Văn bản giải thích cũng có thể do các cơ quan có thẩm quyền khác công bố theo quy định hiện hành để giải thích những các loại văn bản quy phạm pháp luật này. Quốc Hội của Cộng hòa Kyrgyzstan sẽ giải thích văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành. Tổng thống Cộng hòa Kyrgyzstan có quyền ủy quyền cho Chính phủ giải thích các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan này ban hành. Chính phủ có thể quyền ủy quyền cho một bộ hoặc một cơ quan hành chính cụ thể giải thích các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan này ban hành. Trong khi giải thích chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật, thì việc thay thế và bổ sung sẽ bị nghiêm cấm.

N.Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang