QUỐC TẾ
Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.

Công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 10

07:40 | 25/10/2019
Ngày 24.10, tại Hà Nội, Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 10 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông Đoàn Công Huynh. Đây là hoạt động do Cục Thông tin đối ngoại phối hợp Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền tổ chức.

Tham gia báo cáo có Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Nguyễn Minh Hiếu, Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục A02, Bộ Công an, Trung tá Nguyễn Hồng Phong.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày: Báo cáo tình hình công tác nhân quyền trong tháng; đề xuất một số nội dung tuyên truyền trên báo chí về thành tựu bảo đảm quyền tự do tôn giáo của Việt Nam; cập nhật tình hình và hướng lập luận phản bác thông tin sai lệch về tự do tôn giáo Việt Nam.

Trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta có chính sách về tôn giáo phù hợp nhằm tập hợp đồng bào có đạo để xây dựng và phát triển đất nước. Điểm điểm nổi bật của chính sách này là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời luôn nhận thức và đặt vai trò của tôn giáo ở những vị trí thích hợp theo một lộ trình từ nhìn nhận giá trị đạo đức, văn hóa của các tôn giáo, đến giữ gìn và phát huy giá trị đạo đức, văn hóa của các tôn giáo, hay coi tôn giáo là nguồn lực trong quá trình phát triển đất nước.

Quan điểm trên được thể hiện trong suốt hơn 30 năm kể từ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có đổi mới công tác tôn giáo và được ghi dấu bằng nhiều nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, luật, pháp lệnh của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ… Trong đó đáng chú ý nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã được thông qua năm 2016. Văn bản pháp luật này khẳng định, Việt Nam đã tích cực hội nhập quốc tế, hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể hóa chủ trương nhất quán của Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm lợi ích của quốc gia, dân tộc và các tổ chức tôn giáo. Nó cũng nhấn mạnh với quốc tế rằng, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong việc bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; là minh chứng để chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, tôn giáo. Thực tế cho thấy, tính đến nay, Việt Nam có khoảng 26 triệu tín đồ, 55 nghìn chức sắc, 145 nghìn chức việc, 29 nghìn cơ sở thờ tự, đáp ứng ngày một tốt nhu cầu tôn giáo của người dân.

Phát biểu kết luận, Cục trưởng Đoàn Công Huynh cho rằng, việc duy trì tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại hàng tháng là rất cần thiết trong thời gian tới. Bởi nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền sẽ giúp định hướng xã hội, bảo đảm quyền con người ở Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Thái Anh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang