QUỐC TẾ
Cập nhật 08:05 | 06/12/2019 (GMT+7)
.

Pháp điều chỉnh tiết kiệm hưu trí

22:26 | 07/10/2019
Pháp vừa luật hóa những quy định điều chỉnh tiết kiệm hưu trí nhằm giúp các cá nhân gửi tiết kiệm linh hoạt, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp cận nguồn vốn lớn hơn.

Những thay đổi trên được thực hiện theo luật mới mang tên PACTE - Kế hoạch hành động vì tăng trưởng và chuyển đổi kinh doanh, được Pháp bắt đầu xem xét từ năm 2017. Luật loại bỏ yêu cầu trước đó xác định những người tham gia kế hoạch đóng góp mua một dòng niên kim lúc nghỉ hưu. Dòng niên kim hay dòng tiền (Annuity) là chuỗi khoản thanh toán hàng năm theo số tiền cố định. Theo Luật PACTE, bắt đầu có hiệu lực từ tuần trước, những người tham gia chương trình có thể chọn một khoản tiền hoặc dòng niên kim, được tùy chọn rút hết tiết kiệm hưu trí sớm để mua nhà.

Trang web của Chính phủ Pháp ghi rõ: “Tất cả công dân sẽ có thể duy trì và thêm vào các sản phẩm tiết kiệm trong suốt cuộc đời làm việc của mình, đồng thời được tạo điều kiện rút tất cả số tiền góp được. Luật mới được xây dựng nhằm giảm số lượng các loại kế hoạch đóng góp đã được xác định và bảo đảm tính linh hoạt cho tiết kiệm hưu trí. Chính phủ Pháp muốn các lựa chọn nghỉ hưu linh hoạt và đơn giản hơn trong cả hai giai đoạn tích lũy và cộng dồn nhằm thúc đẩy tổng tài sản trong kế hoạch tiết kiệm hưu trí lên tới 300 tỷ euro (tương đương 328 tỷ USD) vào năm 2020 từ mức 220 tỷ euro hiện tại.

Luật PACTE còn nhằm cải thiện an ninh tiết kiệm cho người lao động làm việc trên toàn Liên minh châu Âu (EU), sau khi EU ban hành chỉ thị của khối về tính linh hoạt của tiết kiệm hưu trí.

Theo nghiên cứu của Kho bạc Pháp, kế hoạch hành động của PACTE được Quốc hội Pháp thông qua hồi tháng 4 có thể giúp tăng 1 điểm GDP trong dài hạn và tăng 0,4 điểm vào năm 2025.

Ngọc Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang