QUỐC TẾ
Cập nhật 21:36 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
Ấn Độ

Ban hành luật để giảm bất bình đẳng tiền lương

07:59 | 23/09/2019
Còn nhớ, hồi đầu tháng 8 vừa qua, Quốc hội Ấn Độ đã thông qua dự luật lịch sử về tiền lương. Giờ đây, sau khi đã được Tổng thống ký phê chuẩn và được ban hành chính thức, đạo luật này đã nhanh chóng trở thành biện pháp hữu hiệu bảo vệ mức lương tối thiểu cho khoảng gần 500 triệu người lao động của quốc gia đông dân nhì thế giới.

5 năm xem xét mức lương sàn một lần

Theo East Asia Forum, Bộ Lao động và việc làm Ấn Độ đã đề xuất xây dựng một Bộ luật lao động bao gồm 4 luật về tiền lương, quan hệ công nghiệp, an sinh xã hội, sức khỏe và an toàn lao động. Mục đích của các luật này là nhằm đơn giản hóa, hợp lý hóa và hợp nhất hơn 30 luật có liên quan đến lao động. Được biết, Luật Tiền lương nói trên là luật đầu tiên trong số đó đi vào cuộc sống.
Luật mới sẽ đơn giản và tiêu chuẩn hóa định nghĩa của các thuật ngữ như “người lao động”, “tiền lương” và “lao động hợp đồng” vốn đã được thông qua ở các luật lao động chính khác của đất nước. Đó là một động thái hướng tới việc giảm bớt số lượng các vụ kiện tụng phát sinh từ những định nghĩa mơ hồ trong các luật trên.

Đáng chú ý nhất là luật mở rộng mức lương tối thiểu cho tất cả người lao động, ở cả khu vực có tổ chức lẫn không có tổ chức. Theo định nghĩa của Ấn Độ, khu vực không có tổ chức bao gồm tất cả các doanh nghiệp tư nhân chưa hợp nhất thuộc sở hữu của các cá nhân hoặc hộ gia đình tham gia kinh doanh hoặc sản xuất hàng hóa và dịch vụ được vận hành trên cơ sở độc quyền hoặc hợp tác và có ít hơn mười nhân công. Mức lương tối thiểu trước đây chỉ được giới hạn trong việc làm ở khu vực có tổ chức... Tuy nhiên, bằng cách ban hành luật mới, tiền lương tối thiểu đã trở thành quyền của mọi người lao động trong cả nước và được coi là một bước tiến hướng tới tăng trưởng bao trùm.

Luật đề xuất mức lương sàn nhằm đảm bảo người lao động được trả công đủ với mức sống tối thiểu. Chính phủ các bang có thể đưa ra mức lương tối thiểu ngang bằng hoặc cao hơn mức lương sàn do Chính phủ trung ương quy định nếu thấy cần thiết. Ngoài ra, mức lương sàn sẽ được xem xét và sửa đổi cứ 5 năm một lần thông qua tham vấn ba bên bao gồm những bên liên quan từ chính quyền các bang. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, việc đánh giá tiền lương lý tưởng nên được thực hiện ít nhất ba năm một lần để phản ánh đúng hơn chi phí sinh hoạt và điều kiện kinh tế thực tế.

Luật Tiền lương cũng sẽ tính đến các loại kỹ năng, trình độ và sự khác biệt về địa lý trong chi phí sinh hoạt. Do sự đa dạng của việc làm trên các bang, hiện có hơn 2.000 mức lương tối thiểu ở Ấn Độ. Số lượng tiền lương tối thiểu có thể được giảm đáng kể bằng cách phân loại tiền lương tối thiểu theo danh mục kỹ năng và lĩnh vực. Điều này sẽ giúp khắc phục các vấn đề trong quá trình thực hiện phát sinh do sự đa dạng nói trên.

Ngoài ra, sự khác biệt vùng liên quan đến chi phí sinh hoạt và phát triển kinh tế có thể được phản ánh ở cấp bang. Hệ thống lương tối thiểu của Trung Quốc và Nga cũng xây dựng tỷ lệ lương của địa phương theo mô hình tương tự. Tỷ lệ đó nằm đồng thời trong chính sách lương bao quát của quốc gia, cân bằng nhu cầu của người lao động và các yếu tố kinh tế tùy thuộc vào vị trí địa lý và những điều kiện kinh tế trong nước.

Phù hợp với các quy định quốc tế

Luật mới của Ấn Độ về mức lương tối thiểu phù hợp với các quy định của Công ước Sửa đổi lương tối thiểu của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) năm 1970. Công ước đó khuyến khích các quốc gia thiết lập một hệ thống lương tối thiểu mở rộng cho tất cả các nhóm người làm công ăn lương có điều khoản làm việc thích hợp. Nguyên tắc cốt lõi của Công ước là tham vấn đầy đủ để thiết lập mức lương tối thiểu và cách tiếp cận cân bằng được coi là chìa khóa trong việc xác định mức phù hợp. Vào năm 2012, tại phiên họp thứ 44 của Hội nghị Lao động Ấn Độ, tất cả các đại biểu đã đạt được sự đồng thuận cao và Hội nghị đã khuyến nghị tất cả những người làm công ăn lương phải được luật pháp bảo vệ để giúp Ấn Độ phê chuẩn Công ước của ILO này.

Việc tuân thủ luật liên quan đến lương tối thiểu trong các phân khúc người lao động có tổ chức và không có tổ chức sẽ yêu cầu phải sử dụng sáng tạo các dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin cho thanh toán kỹ thuật số và giám sát tiền lương. Mặc dù một số khía cạnh của vấn đề thanh toán kỹ thuật số đã được dự kiến trong luật, việc tạo ra nhận thức và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những hành vi không tuân thủ quy tắc sẽ rất quan trọng trong việc thực thi tiền lương tối thiểu, đặc biệt là trong khu vực không có tổ chức.

Năm 2012, 39% lao động nam và 56% lao động nữ ở nông thôn cũng như 28% lao động nam và 59% lao động nữ ở khu vực thành thị nhận mức lương dưới mức lương tối thiểu quốc gia. Điều đó phản ánh tình trạng không tuân thủ mức lương tối thiểu ở Ấn Độ. Do đó, công tác giám sát việc không tuân thủ thông qua các cuộc điều tra định kỳ và sự tham gia của cả người sử dụng lao động lẫn đại diện người lao động để giải quyết các vấn đề thực thi sẽ rất quan trọng nhằm tăng hiệu quả của chính sách lương tối thiểu.

Ở cấp độ vĩ mô, Luật Tiền lương nhằm mục đích sửa chữa những bất bình đẳng hệ thống xuất hiện trong một nền kinh tế mà đại đa số người lao động đang ở trong khu vực kinh tế phi chính thức. Trong khi các nghiên cứu về tác động của luật pháp lương tối thiểu đối với việc làm và lạm phát chưa rõ ràng, tiền lương tối thiểu sẽ có tác động như ngọn hải đăng chỉ đường và đóng vai trò chuẩn mực cho việc trả lương hiệu quả.

Ngọc Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang