QUỐC TẾ
Cập nhật 16:50 | 30/03/2020 (GMT+7)
.

Vì Cộng đồng ASEAN bền vững

09:36 | 31/08/2019
Trong suốt 40 năm hình thành và phát triển, AIPA ngày càng khẳng định vai trò là thực thể hợp tác liên nghị viện của các nước thành viên ASEAN và là một trong những đối tác đồng hành gần gũi của ASEAN trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN bền vững, lấy người dân làm trung tâm.

Không ngừng hoàn thiện và đổi mới

Ra đời sau 10 năm kể từ khi ASEAN được thành lập, Tổ chức Liên minh Nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPO) - tiền thân của Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), được thành lập tại Manila, Thủ đô của Philippines ngày 2.9.1977, gồm 5 thành viên ban đầu là: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.

AIPO là thực thể hợp tác liên nghị viện duy nhất trong khu vực có liên kết với ASEAN. Mục tiêu ban đầu của AIPO là xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cơ quan lập pháp và nghị sĩ 5 quốc gia thành viên ASEAN, thúc đẩy sự tham gia của người dân ASEAN vào quá trình thực hiện các mục tiêu chính mà ASEAN đề ra như: Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa, giữ vững ổn định chính trị và kinh tế trong khu vực; cung cấp diễn đàn nhằm giải quyết những khác biệt trong khu vực.

Trước xu thế hội nhập khu vực phát triển mạnh mẽ, năm 2007, AIPO đã đổi tên thành Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức trong việc tích cực thúc đẩy các mục tiêu của ASEAN. Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, nhằm xác định rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng, để cơ quan này có thể đưa ra các sáng kiến và quyết định về chính sách lập pháp chung; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành trong việc chuẩn bị các vấn đề trình ra Đại hội đồng; kiện toàn tổ chức của Ban Thư ký AIPA… Việc thông qua Điều lệ của AIPA thay thế Điều lệ AIPO, trong đó bổ sung các nguyên tắc thúc đẩy quyền con người, dân chủ, hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong ASEAN, đã đánh dấu bước chuyển đổi tích cực của thực thể hợp tác liên nghị viện các nước thành viên ASEAN, mở ra trang mới trong lịch sử phát triển của AIPA. 

Từ xuất phát điểm khiêm tốn, AIPA đã không ngừng lớn mạnh, hiện có 10 nghị viện thành viên các nước ASEAN và 12 nghị viện quan sát viên trên thế giới. Đây là minh chứng cho thấy thành công của AIPA, khẳng định vai trò là cơ chế hợp tác hiệu quả giữa nghị viện các nước thành viên ASEAN và là hình mẫu hợp tác điển hình của liên nghị viện khu vực.

Năm 2017 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và 40 năm thành lập AIPA. Đây vừa là dịp đánh giá lại những đóng góp của AIPA đối với Tầm nhìn ASEAN 2025, vừa là dịp để củng cố AIPA và vạch ra các kế hoạch phát triển tương lai. Tháng 9.2017, Ban Thư ký AIPA đã công bố logo mới của AIPA nhằm mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho tổ chức. Logo mới cũng đánh dấu trang mới trong lịch sử AIPA, với sứ mệnh rất rõ ràng: Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng giữa các cơ quan lập pháp trong khu vực vì một ASEAN hùng mạnh.

Ban Thư ký AIPA đã đưa ra kế hoạch truyền thông tổng thể về AIPA trong giai đoạn 2018 - 2025, nhằm nâng cao phổ biến thông tin, kiến thức cũng như các thông điệp khác về AIPA, giúp công chúng trong khu vực và thế giới hiểu hơn về ASEAN và AIPA. Thông qua kế hoạch này, người dân ASEAN hiểu rõ hơn về mục đích, cơ cấu tổ chức, các hoạt động chính và những đóng góp của AIPA trong quá trình hội nhập của ASEAN.

Bên cạnh đổi mới hình ảnh và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về AIPA, Ban Thư ký AIPA cũng đã phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức chương trình tập huấn, nâng cao năng lực cho các nghị sĩ, nghị viện thành viên trong thực hiện chức năng hoạch định chính sách và các chức năng kiểm soát khác, như một phần trong tiến trình hội nhập của ASEAN; dự án nâng cao năng lực cho Ban Thư ký AIPA và các nghị viện thành viên, đóng góp vào các mục tiêu của quá trình hội nhập ASEAN và duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.

Phát huy vai trò đối tác quan trọng của ASEAN

Từ một tổ chức liên kết với ASEAN, AIPA ngày càng khẳng định vai trò là thực thể đại diện cho nghị viện các nước thành viên, đồng hành, hỗ trợ và hợp tác với ASEAN trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN dựa trên ba trụ cột: Chính trị - an ninh, Kinh tế và Văn hóa - xã hội.

AIPA không chỉ mang tiếng nói của người dân trong khu vực đến với ASEAN, mà còn chi phối các quy tắc và mục tiêu của ASEAN thông qua các nghị quyết. Trong quá trình hoạt động suốt 40 năm qua, AIPA đã có nhiều đóng góp quan trọng như: Thúc đẩy ngoại giao nghị viện giữa các nước ASEAN, qua đó tăng cường quan hệ hữu nghị và củng cố đoàn kết trong ASEAN; Thúc đẩy hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại giữa các nước vì một nền kinh tế khu vực năng động, phát triển và bao trùm; Góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, thúc đẩy phát triển văn hóa trong khu vực. Các kỳ đại hội đồng của AIPA cũng đã góp phần thúc đẩy hài hòa hóa pháp lý giữa các quốc gia thành viên, thực hiện các hiệp định ASEAN và nâng cao nhận thức cộng đồng về hợp tác lập pháp trong ASEAN.

Trong 4 thập kỷ hoạt động, AIPA đã ban hành hàng trăm nghị quyết liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng, nhận được sự quan tâm chung của các nước ASEAN. Phạm vi các vấn đề AIPA quan tâm thúc đẩy rất đa dạng: Từ duy trì hòa bình và bảo đảm ổn định khu vực, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, bình đẳng giới đến toàn cầu hóa. Tuy nhiên, mục tiêu tăng cường hội nhập ASEAN vẫn luôn giữ vị trí quan trọng đặc biệt trong chương trình nghị sự của AIPA. Thông qua các kỳ đại hội đồng, AIPA đã thúc đẩy tiến trình hội nhập khu vực thông qua đẩy mạnh mạng lưới hợp tác chặt chẽ giữa các nghị viện thành viên, các nước thành viên ASEAN, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Trong tiến trình xây dựng Cộng đồng và hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2025, AIPA đã góp phần củng cố tiếng nói của ASEAN trong các vấn đề khu vực, đại diện cho quyền lợi chính đáng của hơn 600 triệu người dân ASEAN và cho khát vọng chung của cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á.

ASEAN đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng, ở điểm giữa của chặng đường thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Hợp tác AIPA - ASEAN không chỉ cần thiết mà còn đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của ASEAN và tiến trình hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Trong bối cảnh đó, các lãnh đạo nghị viện các nước thành viên AIPA thống nhất rằng, AIPA cần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động; hợp tác chặt chẽ với ASEAN nhằm phát huy vị thế, vai trò đối tác quan trọng của ASEAN trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Trong giai đoạn phát triển mới, hợp tác giữa ASEAN và AIPA cần đổi mới theo hướng gắn kết, thiết thực và hiệu quả hơn, trong đó tập trung thúc đẩy Cộng đồng ASEAN phát triển đều trên cả 3 trụ cột, trở thành động lực duy trì hòa bình, ổn định và tăng trưởng bền vững, thịnh vượng ở khu vực; tăng cường đoàn kết ASEAN và nâng cao nhận thức chung về Cộng đồng ASEAN; củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Nhật An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang