QUỐC TẾ
Cập nhật 23:54 | 27/02/2020 (GMT+7)
.
Phòng Tư vấn lập pháp

“Người gác cổng” tin cậy

09:10 | 12/05/2019
Là một đơn vị thuộc Văn phòng Nghiên cứu và tham khảo của Ban Thư ký Hạ viện, Phòng Tư vấn lập pháp (LCS) chịu trách nhiệm chuẩn bị ý kiến đánh giá về các vấn đề liên quan đến quy trình Nghị viện, quy chế Nghị viện, tính hợp hiến của các văn bản lập pháp cũng như các vấn đề lập pháp quan trọng khác mà nghị sĩ có thể yêu cầu.

Để hình thành các đánh giá, chuyên gia tư vấn (cố vấn lập pháp) phải xem xét các quy định của Hiến pháp và các luật hiện hành, các quyết định của tòa án, các ý kiến bình luận pháp luật, các quy tắc hành chính và các thể lệ truyền thống hay thực tiễn được công nhận và áp dụng trong Nghị viện. Trong nhiều trường hợp, cố vấn lập pháp không thể xác định trước sự việc đó là gì và nó thế nào. Vậy mà các ý kiến đánh giá đưa ra vẫn phải có sức thuyết phục, đôi khi là bắt buộc.

Người tư vấn phải bảo đảm sự trợ giúp phù hợp với nghị sĩ có yêu cầu. Các ý kiến đánh giá phải đơn giản nhưng thấu đáo, cùng với những quy định tương ứng về quy chế hay Hiến pháp có ảnh hưởng đến hiệu lực của dự luật hay nghị quyết. Việc gặp gỡ, trao đổi với nghị sĩ có yêu cầu là việc làm cần thiết vì nó giúp cho người cố vấn có thêm thông tin về bản chất cũng như phạm vi của yêu cầu.


Một buổi điều trần của Ủy ban Phát triển Đô thị và Nhà ở

Phòng Tư vấn lập pháp cùng với Văn phòng tổng hợp xem xét và phân tích các dự luật và nghị quyết để bảo đảm rằng chúng tuân thủ các yêu cầu của Hiến pháp và phù hợp với các quy chế và các chuẩn mực nhằm làm rõ các ý, tính liên tục trong diễn đạt, tính chuẩn xác trong văn phong và phát triển logic của vấn đề.

Phòng Tư vấn lập pháp cũng xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng các câu hỏi do nghị sĩ đặt ra để chất vấn các thành viên Chính phủ hay các quan chức cấp cao của Chính phủ trong thời gian chất vấn tại kỳ họp để bảo đảm rằng các câu hỏi phù hợp với các quy chuẩn và thông lệ vẫn áp dụng trong Quy chế Nghị viện.

Phòng Tư vấn lập pháp biên soạn và tập hợp các nghị quyết của Chủ tịch đoàn cũng như các phát biểu của Chủ tịch đoàn để cung cấp theo yêu cầu của nghị sĩ trong thời gian kỳ họp. Các nghị quyết của Chủ tịch đoàn là một phần trong quy trình Nghị viện và ít nhất chúng cũng có thể được viện dẫn như một tiền lệ. Tài liệu biên tập được đưa vào Kỷ yếu Nghị viện do Văn phòng tổng hợp ấn hành vào cuối mỗi kỳ họp. Điều này đòi hỏi có sự chuẩn bị tóm tắt các điểm mấu chốt được các nghị sĩ nêu ra, đôi khi được nêu ra dưới dạng yêu cầu, cũng như các quyết định tương ứng của Chủ tịch đoàn.

Phòng Tư vấn lập pháp cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn về các vấn đề liên quan đến Hiến pháp và các vấn đề lập pháp hay pháp luật cho các nghị sĩ và các ủy ban thông qua những đánh giá về tính hợp hiến và tính khả thi của dự án luật hay quyết định và tính hợp pháp của các thủ tục đã được thông qua tại các viện. Phần lớn các dịch vụ của bộ phận này gắn liền với yêu cầu về pháp luật đòi hỏi phải thực hiện ngay.

Chức năng của Phòng Tư vấn lập pháp có thể được tóm tắt như sau: 1- Đánh giá và xem xét các dự luật và nghị quyết theo đề xuất của nghị sĩ về tính hợp hiến, về nội dung và ảnh hưởng của chúng đối với các thể chế hiện hành; 2- Đưa ra các ý kiến về tính hợp hiến của các dự luật và nghị quyết, các kiến nghị sửa đổi luật và thủ tục điều hành; 3- Chuẩn bị nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến hoạt động lập pháp của nghị sĩ; 4- Biên soạn và tập hợp các nghị quyết của Chủ tịch đoàn về các vấn đề nghị sự cũng như các phát biểu của Chủ tịch đoàn.

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang