QUỐC TẾ
Cập nhật 09:34 | 19/02/2020 (GMT+7)
.

Cải cách để quản lý tốt hơn

09:46 | 15/04/2019
Quản lý thuế ở Australia bắt đầu thay đổi mạnh mẽ từ cuối những năm 1990, với việc Chính phủ công bố chi tiết chương trình cải cách thuế với tên gọi “Cải cách thuế: Không phải thuế mới, mà là hệ thống thuế mới”, trong đó điểm nhấn là giới thiệu thuế hàng hóa và dịch vụ.

Hiện đại, công bằng và minh bạch

Khi đưa ra chương trình cải cách thuế năm 1998, Chính phủ Australia cho rằng, một nền kinh tế hiện đại và năng động cần có hệ thống thuế hiện đại, công bằng và minh bạch. Theo đó, hệ thống thuế mới được xây dựng dựa trên các tiêu chí như: Giảm bớt gánh nặng về thuế cho người dân và doanh nghiệp; bảo đảm tính công bằng, cạnh tranh quốc tế, hiệu quả và ít phức tạp hơn.

Điểm nhấn trong hệ thống thuế mới là thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), được chính phủ liên bang đưa ra tháng 7.2000, dựa trên mô hình thuế giá trị gia tăng (VAT) và là một phần trong chương trình cải cách hệ thống thuế của Australia.

GST thay thế toàn bộ thuế doanh thu bán hàng và một loạt thuế kém hiệu quả khác của các bang, làm phát sinh tốn kém trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Việc áp dụng thuế GST được thực hiện đồng thời với các biện pháp cải cách khác trong quan hệ tài chính liên bang. Nguồn thu từ GST được trả cho các bang và vùng lãnh thổ, giúp các địa phương có nguồn thu ổn định và tăng lên từ thuế, nhằm loại bỏ sự lệ thuộc vào nguồn hỗ trợ ngân sách từ chính phủ liên bang.

Lắng nghe cộng đồng

Để triển khai và quản lý GST, Sở Thuế Australia đã đánh giá công tác quản lý thuế và quyết tâm thay đổi hoạt động của cơ quan này theo phương châm: Sở Thuế mới cho một hệ thống thuế mới; đáp ứng kịp thời về thể chế, pháp luật và góp phần nâng cao năng lực quản trị trước yêu cầu thay đổi từ thực tiễn. Cùng với đó, Sở Thuế Australia đã triển khai chiến lược marketing và truyền thông toàn diện, kèm theo các chương trình đào tạo chuyên sâu; cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp; tập huấn cho người tiêu dùng... qua đó, góp phần quan trọng vào việc triển khai thành công chính sách thuế hàng hóa và dịch vụ.

Cách tiếp cận của Sở Thuế Australia trong tăng cường năng lực quản lý là lắng nghe cộng đồng: Hiểu được cộng đồng để có những giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn. Sở Thuế Australia chủ động thực hiện chương trình “Lắng nghe cộng đồng” nhằm hướng đến ba mục tiêu chính: Tăng cường tuân thủ thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ và tính ổn định, thân thiện giúp người dân và doanh nghiệp trải nghiệm dễ hơn.

Bên cạnh đó, Sở Thuế Australia còn nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để cải tiến mạnh mẽ các sản phẩm và dịch vụ của cơ quan thuế, nhằm cải tiến dịch vụ cung cấp cho người dân, đồng bộ hóa các hoạt động của Sở Thuế và nâng cao năng lực xử lý thông tin, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc trong hoạt động quản lý thuế. Chương trình này gồm hai sáng kiến: Xây dựng Cổng thông tin điện tử đại lý thuế, nhằm cung cấp cho các đại lý thuế giao diện trực tuyến an toàn với Sở Thuế và thực sự là một cuộc cách mạng trong mối quan hệ giữa đại lý thuế và Sở Thuế; xây dựng cổng thông tin điện tử kinh doanh, cho phép các doanh nghiệp giao tiếp trực tuyến với Sở Thuế, giảm thiểu chi phí tuân thủ. Qua chương trình này, Sở Thuế Australia chuyển đổi từ mô hình “lấy tổ chức làm trung tâm” sang “lấy người sử dụng dịch vụ làm trung tâm”, đặt nhu cầu của cộng đồng lên hàng đầu, nắm rõ tình hình của khách hàng, am hiểu khách hàng hơn, cộng tác tích cực với khách hàng và đại lý thuế, các bên liên quan đều hướng đến phát triển sản phẩm và dịch vụ thuế ngày càng tốt hơn.

Thay đổi tư duy quản lý

Với lộ trình thực hiện thận trọng, Sở Thuế Australia đã từng bước chuyển đổi được tư duy của Sở và của cộng đồng từ chiến lược xử lý sai phạm sang ngăn chặn sai phạm. Theo đó, Sở Thuế Australia chú trọng những bước đầu tiên của quá trình tuân thủ, phân biệt và khách quan hơn bối cảnh của người nộp thuế, động viên và hỗ trợ sự minh bạch từ cả hai phía thông qua cải thiện mối quan hệ với người nộp thuế và các chuyên viên thuế.

Với cách tiếp cận này, Sở Thuế Australia đã giúp người nộp thuế cảm nhận được lợi ích thực sự trong việc cộng tác cởi mở và xây dựng với Sở Thuế; mối quan hệ giữa Sở Thuế, doanh nghiệp và chuyên viên thuế trở nên thân thiện hơn theo quan điểm sự tuân thủ đến từ cả 2 phía, không đơn thuần là nghĩa vụ của bên nộp thuế.

Mặc dù đã có những thay đổi rất tích cực trong công tác quản lý và gặt hái được nhiều kết quả khả quan, song Chính phủ Australia nói chung và Sở Thuế Australia nói riêng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới trong quản lý thuế, đó là cần tiếp tục cải tổ hệ thống thuế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và bảo đảm nguồn thu bền vững.

Ngọc Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang