DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:02 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

Tuyên Quang: Xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường

23:06 | 23/05/2020
Kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn huyện Sơn Dương. cho thấy: Huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường... Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận người dân về bảo vệ môi trường còn hạn chế. Cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về môi trường ở cấp xã chủ yếu là cán bộ quản lý đất đai kiêm nhiệm; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nhưng chưa toàn diện… Đoàn đề nghị huyện tăng cường tuyên truyền; duy trì, phát huy hiệu quả của các mô hình khu dân cư tự quản về môi trường; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
THẾ ANH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang