DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 10:14 | 10/04/2020 (GMT+7)
.

Quảng Trị: Lưu ý giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm kế hoạch 2020

22:29 | 25/03/2020

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vừa họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. Sau khi thảo luận, Ban đã thống nhất trình HĐND tỉnh quyết định các nội dung về điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua trong kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch vốn hàng năm. Đối với chủ trương đầu tư các dự án mới đã được bảo đảm về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; các dự án về chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng để thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình HĐND tỉnh thông qua. Tuy nhiên, lưu ý về giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm kế hoạch 2020, nhất là đối với nguồn vốn trung ương bổ sung trong năm 2020. Đối với chủ trương thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng của các dự án năng lượng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, cần tính đến sự phù hợp, đồng bộ giữa quy hoạch phát triển năng lượng với chỉ tiêu đất quy hoạch phát triển năng lượng.

HOÀNG MAI
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang