DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:18 | 25/01/2020 (GMT+7)
.
Lúng túng trong bố trí nhân sự các Ban HĐND cấp huyện, xã

Bài cuối: Đưa vào quy hoạch chức danh Trưởng, Phó ban chuyên trách

08:24 | 14/01/2020
Để nâng cao chất lượng đại biểu dân cử, chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới 2021 - 2026, nhiều giải pháp đã được đưa ra. Trong đó, có giải pháp nâng cao và tăng số lượng đại biểu chuyên trách. Đối với cấp huyện, xã, muốn nâng cao chất lượng đại biểu chuyên trách, nhất là chuyên trách tại các Ban HĐND, khắc phục tình trạng lúng túng trong bố trí nhân sự như hiện nay, việc đầu tiên cần sớm quy hoạch chức danh Trưởng, Phó Trưởng ban HĐND chuyên trách như các chức danh lãnh đạo, quản lý khác.

>> Bài 1: Ngày một hao hụt và kiêm nhiệm không đúng vai

Không nặng về cơ cấu để thu hút được người tài

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 về cơ bản vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức các Ban HĐND cấp huyện và cấp xã. Riêng HĐND cấp xã có một đổi mới đó là Trưởng ban HĐND là Ủy viên Thường trực HĐND. Đây là một sự bổ sung cần thiết để nâng cao vị trí, vai trò của Ban HĐND cấp xã. Từ nay đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 vẫn còn 1,5 năm, thiết nghĩ để hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã được bảo đảm như luật định, việc cần làm ngay là kịp thời bố trí nhân sự khuyết của các vị trí này ở những địa phương đã luân chuyển do công tác cán bộ. Không thể bố trí Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội kiêm luôn Phó Trưởng ban Pháp chế như ở một số địa phương hiện nay. Bởi lĩnh vực của hai ban khác nhau, riêng lĩnh vực kinh tế - xã hội lại khá rộng và khó, chưa kể cấp phó hai Ban HĐND này còn phải giúp việc cho Thường trực HĐND.


Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh phối hợp khảo sát tình hình chấp hành Đề án thu gom rác thải rắn
Ảnh: Bình Nguyên

Về lâu dài, cần thực hiện quy hoạch chức danh Trưởng, Phó Trưởng ban HĐND cấp huyện, tiến tới quy hoạch ở cấp xã. Bởi hiện nay, Trưởng, Phó Trưởng ban HĐND cấp huyện chuyên trách nhiều địa phương chưa đưa vào quy hoạch và cũng chưa có hướng dẫn đánh giá xếp loại hàng năm. Đưa ra quy hoạch là cần thiết nhưng quy hoạch như thế nào cho trúng lại là chuyện khác. Để bảo đảm “chọn mặt gửi vàng” thì trong quy hoạch cần lấy tiêu chí chất lượng làm đầu, bố trí những người đủ năng lực trình độ và tâm huyết, đạo đức, bản lĩnh để đảm trách. Muốn chọn được như vậy, phải làm tốt bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và nâng cao trách nhiệm của cử tri khi bầu cử.

Để đại biểu phát huy được vai trò của mình, trước hết cần chọn người có năng lực, có trách nhiệm với cử tri và quan trọng nhất là có đạo đức. Bác Hồ đã nói: Người có tài mà không có đức thì cũng là người vô dụng. Muốn chọn được đại biểu hội đủ đức tài thì không nên nặng về cơ cấu, lựa chọn những người có kinh nghiệm, bản lĩnh có năng lực hiểu biết về pháp luật, nhất là có chính kiến rõ ràng thì mới có nguồn quy hoạch Trưởng, Phó Trưởng ban có tâm và có tầm. Đồng thời, thực hiện không cơ cấu đại biểu khối cơ quan hành pháp làm đại biểu dân cử. Thay vào đó, tăng cường số lượng đại biểu ở khối phường, xã và các đoàn thể. Ngoài ra, để tạo sức hút nghị trường, thu hút được nhiều ứng cử viên giỏi thì cần sửa đổi để có chế độ đãi ngộ tương xứng.

Quý hồ tinh bất quý hồ đa

 HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đã được Hiến pháp định rất rõ ràng. Để HĐND thực sự là cơ quan dân cử, đại diện được cho dân thì giải pháp của mọi giải pháp chính là cần nhận thức cho đúng vai trò, vị trí của HĐND như Luật định, bắt đầu từ chính những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mở rộng dần ra toàn xã hội. Từ nhận thức trúng thì mới thực hiện đúng luật.

Một thực tế đang xảy ra ở các Ban HĐND cấp xã là bố trí khá đông thành viên, bình quân từ 5 - 7 người. Song đông nhưng không mạnh, vì kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động cơ quan dân cử không nhiều. Theo đó, về số lượng nên lựa chọn theo hướng “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Nếu hoạt động tích cực thì Ban HĐND cấp xã chỉ cần 3 thành viên là đủ. Để khắc phục tình trạng khó bố trí người và buộc lấy ủy viên UBND hoặc công chức chuyên môn làm Trưởng, Phó Trưởng ban, kinh nghiệm ở nhiều địa phương là bố trí các Trưởng đoàn thể (vừa có vị trí trong Đảng như thường vụ và cấp ủy đảm trách), như đại biểu là Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Trưởng ban. Còn Phó ban có thể cơ cấu cán bộ không chuyên trách hoặc đại biểu từ khối trường học, ngành dọc đóng trên địa bàn. Tùy theo trình độ đào tạo mà bố trí phù hợp theo lĩnh vực phụ trách của các Ban theo Luật định.

Đồng thời, Thường trực HĐND cấp xã cũng cần bám sát theo quy định của Luật duy trì phiên họp thường kỳ hàng tháng để hướng dẫn, đôn đốc hoạt động của các Ban HĐND, lồng ghép hoạt động giám sát của Thường trực với các Ban HĐND, nhất là giám sát chuyên đề, từ đó sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Ban HĐND. Ngoài ra, như ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, trong giám sát, khảo sát chuyên đề và khảo sát phục vụ thẩm tra tại các địa phương đều mời Trưởng, Phó Trưởng ban HĐND cấp dưới cùng tham gia. Cách làm này vừa tranh thủ thêm thông tin, ý kiến để đánh giá vấn đề giám sát cho trúng; đồng thời, cũng tạo điều kiện để Trưởng, Phó Trưởng ban HĐND cấp xã học hỏi thêm kinh nghiệm, nhất là trong giám sát, thẩm tra.

Bên cạnh đó, cũng giống như nâng cao chất lượng Ban HĐND cấp huyện, cần xem xét quy hoạch chức danh Trưởng, Phó Trưởng ban HĐND cấp xã. Đồng thời, cần có quy định đánh giá hoạt động của đại biểu, nhất là đại biểu lãnh đạo các Ban HĐND. Nên chăng quy định cử tri đánh giá chất lượng đại biểu HĐND và bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu, trong đó có Trưởng, Phó Trưởng ban. Đặc thù của cấp xã cũng quy mô nhỏ hơn và dễ thực hiện nên việc thực hiện như vậy cũng là giải pháp tối ưu để nâng tầm các Ban HĐND cấp xã.

Lê Hồng Hạnh - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang