DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:18 | 25/01/2020 (GMT+7)
.
Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Sẵn sàng cho đại hội Đảng các cấp

08:12 | 08/01/2020
Cùng với việc chỉ đạo các đơn vị, địa phương nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đang tích cực triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch số 148 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chuẩn bị tốt Văn kiện Đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 148 của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngay từ cuối tháng 7.2019, Huyện ủy Vĩnh Tường đã ban hành Kế hoạch số 179 nhằm chỉ đạo, triển khai công tác tổ chức đại hội trên địa bàn theo đúng quy định. Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban, tổ giúp việc, xây dựng đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm theo các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; tổ chức rà soát quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Vĩnh Tường đóng góp ý kiến vào dự thảo đề cương sơ bộ báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo Bí thư Huyện ủy Lê Minh Thịnh, đại hội Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy trên địa bàn huyện đã kịp thời triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội theo đúng tinh thần chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy. Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đúng quy định, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị của các Chi bộ, Đảng bộ phải căn cứ vào nghị quyết đại hội Đảng ở cấp mình để kiểm điểm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Điều quan trọng, nội dung báo cáo phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, bám sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 4 nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua.

Đến nay, Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo đề cương sơ bộ báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm chất lượng, đáp ứng chủ trương, định hướng và thực tiễn đổi mới và phát triển của huyện. Đồng thời, đã tham mưu, đề xuất các chỉ tiêu giải pháp phù hợp, sát với tình hình, có tính khả thi cao, bám sát định hướng các chủ trương, nghị quyết của tỉnh, của huyện.

Chú trọng công tác cán bộ

 Theo kế hoạch, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Tường sẽ diễn ra trong quý I.2020 và hoàn thành trước 31.3.2020. Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4.2020 và hoàn thành trước tháng 6.2020. Riêng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện được tổ chức chậm nhất vào tháng 8.2020.

Nhiệm kỳ qua, Vĩnh Tường luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn với yêu cầu tiêu chuẩn chức danh quy hoạch. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã cử 17 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 310 đồng chí học trung cấp lý luận - hành chính; mở 73 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 8.744 lượt cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không là người địa phương, huyện đã điều động, luân chuyển 4 cán bộ huyện về xã, thị trấn; điều động 3 cán bộ xã lên huyện; điều động, luân chuyển 36 cán bộ, công chức của 19 xã, thị trấn trong huyện đạt 65,5% số xã, thị trấn có cán bộ, công chức được luân chuyển...

Xoay quanh công tác cán bộ nhiệm kỳ tới, Bí thư Huyện ủy Lê Minh Thịnh cho biết: Tiểu ban nhân sự của huyện đang rà soát, thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới được Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường thực hiện theo đúng quy định của Đảng, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân.

“Các khâu trong công tác cán bộ từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, điều động, thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định về tiêu chuẩn, điều kiện. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 được Huyện ủy thực hiện hằng năm. Về cơ bản bảo đảm số lượng, cơ cấu độ tuổi, cơ cấu nữ, kết hợp giữa động và mở” - ông Thịnh nhấn mạnh.

Mặt khác, để bảo đảm chất lượng quy hoạch, theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Quang Tuấn: Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ phụ trách cụm phối hợp với các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy của từng đơn vị về danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch, cân nhắc để có phương án tối ưu trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

XUÂN VIỆT
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang