DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 10:52 | 03/04/2020 (GMT+7)
.

Ninh Thuận: Thẩm tra chủ trương đầu tư một số dự án

00:13 | 19/02/2020

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra chủ trương tổ chức triển khai đầu tư xây dựng trụ sở làm việc chung của các ban quản lý dự án chuyên ngành và ban quản lý các khu công nghiệp tại khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh; lập thủ tục triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ (1/500) tại trung tâm hành chính tập trung tỉnh. Qua thẩm tra, Ban cơ bản thống nhất theo đề xuất của UBND tỉnh về các nội dung trên. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh báo cáo bổ sung, làm rõ một số nội dung về việc điều chỉnh phương án kiến trúc có ảnh hưởng đến phương án ý tưởng thiết kế kiến trúc của đơn vị trúng tuyển, để không làm ảnh hưởng cảnh quan chung và tính trang trọng khu hành chính tập trung của tỉnh; việc xây dựng trụ sở làm việc chung cần lưu ý gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

YẾN THẢO
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang