DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:01 | 06/04/2020 (GMT+7)
.
Tuyên Quang:

Nghiên cứu viết bài theo chuyên đề trên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh

23:46 | 17/02/2020

Ban biên tập Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh vừa họp đánh giá tình hình hoạt động từ năm từ tháng 9.2017 đến ngày 31.1.2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Qua hơn hai năm hoạt động, tin, bài được đăng tải thường xuyên, kịp thời; chất lượng tin, bài ngày càng nâng cao, phong phú về nội dung. Qua báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban biên tập, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban biên tập Phạm Thị Minh Xuân nhấn mạnh việc: Thành viên Ban biên tập, chuyên viên thuộc Văn phòng HĐND tỉnh ngoài các tin, bài theo lĩnh vực được phân công, cần nghiên cứu viết bài theo các chuyên đề. Nghiên cứu, kết cấu lại giao diện của Trang thông tin điện tử có thêm các chuyên mục, tiểu mục để phản ánh kịp thời các thông tin hoạt động; cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhất là những văn bản liên quan đến chức năng, quyền hạn, thẩm quyền của HĐND; mở rộng mạng lưới cộng tác viên, định hướng và tăng cường đặt tin, bài đối với các cộng tác viên tại các sở, ngành, các huyện, thành phố, với đại biểu chuyên trách…

HOÀNG LINH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang