DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 17:45 | 22/01/2020 (GMT+7)
.

Bắc Giang: Sẽ xem xét, thông qua 25 nghị quyết quan trọng

12:23 | 09/12/2019
Ngày 9.12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 81 đại biểu. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh; Phó Chủ tịch HĐND Từ Minh Hải chủ trì kỳ họp.

Chủ tọa điều hành kỳ họp

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải nhấn mạnh: Năm 2019 với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh thu được kết quả toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt khoảng 16,2%, tiếp tục thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; thu ngân sách ước đạt trên 11.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; việc sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng cuộc sống người dân tiếp tục được cải thiện...


Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải phát biểu khai mạc kỳ họp

Bước sang năm 2020, năm cuối trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị cho quy hoạch phát triển tỉnh Bắc Giang 10 năm (giai đoạn 2021 - 2030) và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021 - 2025). Thành công của nhiệm kỳ 2015 -2020 sẽ là nền tảng rất quan trọng để tỉnh đặt ra các mục tiêu cao hơn của nhiệm kỳ tiếp theo. 


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn trình bày báo cáo KT - XH  tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ kiểm điểm toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan, để từ đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đã đề ra của kế hoạch 5 năm. Đặc biệt, sẽ xem xét, thông qua 25 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng của địa phương. Xem xét và thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2019…


Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Giang Ngụy Kim Phương trình bày báo cáo tại kỳ họp

Để kỳ họp thành công tốt đẹp, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, tích cực tham gia chất vấn. Các đại biểu mời dự thu xếp công việc, tham dự Kỳ họp đầy đủ, tham gia thảo luận, giải trình những vấn đề liên quan. Mong muốn cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến trong thời gian diễn ra kỳ họp. 


Thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang báo cáo tại kỳ họp

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn trình bày tại kỳ họp cho thấy: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh duy trì đà tăng liên tục, năm 2019 cao nhất ước đạt 16,2% (đứng thứ 2 cả nước, sau thành phố Hải Phòng 16,8%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, toàn tỉnh có 114 xã đạt chuẩn, chiếm 55,9% (vượt so với mục tiêu 35 - 40% của Đại hội). Thu ngân sách nhà nước ước đạt 11.060 tỷ đồng (gấp hơn 2 lần mục tiêu 5.200 tỷ đồng của Đại hội), tăng 15%, vượt 35,6% dự toán. Thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư FDI đạt kết quả ấn tượng. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm mạnh...

Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng còn chậm được cải thiện. Phát triển công nghiệp chưa vững chắc. Ngành dịch vụ chưa có bước đột phá, tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế giảm. Sản xuất nông nghiệp chưa bền vững, rủi ro cao. Công tác quy hoạch, kế hoạch trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Công tác giải phóng mặt bằng chưa có chuyển biến rõ nét. Việc triển khai các dự án đầu tư theo hình thức BT còn lúng túng. Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh còn hạn chế, thiếu hụt lao động có tay nghề cao….

Năm 2020, UBND tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát, đó là: Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng KCN, CCN, giao thông, đô thị, du lịch... tạo động lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế; cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác thông tin, truyền thông tạo đồng thuận xã hội; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020…


Các đại biểu tiến hành nghi thức chào cờ tại kỳ họp

Để thực hiện mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể trong năm 2020 như Tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 17,1%; thu ngân sách 10.195 nghìn tỷ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3.5%; tạo việc làm mới cho khoảng 31 nghìn lao động, UBND tỉnh đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong đó chú trọng: Tập trung cao cho công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch; Đổi mới mô hình phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; tập trung hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế; đẩy mạnh thu ngân sách, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết KNTC và các vấn đề bức xúc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển...


Toàn cảnh Kỳ họp

Ngoài ra tại kỳ họp, các đại biểu còn được lắng nghe các Báo cáo như: Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020; Báo cáo của TAND tỉnh về kết quả công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020; Báo cáo kết quả công tác của ngành kiểm sát Bắc Giang năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và những kiến nghị tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XVIII; Thông báo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII….

+ Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 -12. 

Tin, ảnh: NGUYỄN ÁNH - QUỐC VIỆT
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang