DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 17:50 | 29/02/2020 (GMT+7)
.
Ninh Thuận:

Sẽ giám sát việc phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020

10:56 | 13/02/2020

Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016 - 2020” đã tổ chức họp nhằm thảo luận, thống nhất nội dung kế hoạch, đề cương giám sát theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 16.12.2019 của HĐND tỉnh. Theo kế hoạch, mục đích đợt giám sát nhằm đánh giá toàn diện, khách quan tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân, trách nhiệm quản lý, thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong triển khai thực hiện. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian tới. Dự kiến, hoạt động giám sát sẽ được tổ chức trong tháng 4, tháng 5; báo cáo kết quả giám sát sẽ trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

YẾN THẢO
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang