DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 16:08 | 24/01/2020 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI

Bứt phá chặng đường “về đích”

08:05 | 09/12/2019
Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa XVI đã thành công tốt đẹp, với nhiều dấu ấn được cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh đánh giá cao. Sau khi bàn thảo kỹ, HĐND đã thông qua 23 nghị quyết, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Hưng Yên tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Kỳ họp cũng ghi nhận tâm huyết, trăn trở của lãnh đạo tỉnh về sự bứt phá cho chặng đường nước rút của vùng đất nhãn.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên ĐỖ TIẾN SỸ: Quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch

Khép lại năm 2019, Hưng Yên đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực, 8 nhóm mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu. Tốc độ GRDP tăng trưởng vượt bậc, đạt 9,72%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%. Hoạt động của HĐND và UBND có những đổi mới hiệu quả, thiết thực… Kết quả này là động lực quan trọng để Hưng Yên vững tin bước sang năm 2020 với tinh thần “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19”.

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cấp, các ngành trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020, cần thống nhất thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Triển khai quyết liệt các giải pháp về thu ngân sách. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, các công trình có ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã có trong kế hoạch đầu tư công… Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… HĐND tiếp tục đổi mới, thực hiện có hiệu quả trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là hoạt động giám sát trực tiếp tại kỳ họp; đổi mới hoạt động TXCT cả về nội dung, hình thức...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ĐỖ XUÂN TUYÊN: 23 nghị quyết quan trọng được thông qua

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp đã hoàn thành công tốt đẹp với 23 nghị quyết quan trọng được thông qua. Kỳ họp tiếp tục có những đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh cần xác định quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực để giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, coi phát triển doanh nghiệp là then chốt trong phát triển kinh tế. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp; chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm, cây hàng năm khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản; sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường… Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung cao cho phát triển du lịch, dịch vụ, từng bước thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh… Tăng cường hơn nữa công tác quản lý tài nguyên và môi trường; quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khai thác khoáng sản; đổi mới công tác đăng ký, thống kê và nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức; tập trung xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII. Khẩn trương xây dựng và ban hành: Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập các ngành, lĩnh vực thuộc tỉnh quản lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên đối với các đơn vị thực hiện cơ cấu lại tổ chức và số lượng người làm việc…

Sau kỳ họp, UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của kỳ họp; các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh...

Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN VĂN PHÓNG: Hành động quyết liệt, tạo bứt phá

Năm bản lề 2019, Hưng Yên đã tạo nên sự bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, thành tựu đó là kết quả của sự quyết tâm, đoàn kết của cả hệ thống chính trị trong thực hiện phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; cùng với kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lời căn dặn của Người trong 10 lần về thăm tỉnh.

Với 23 nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, UBND tỉnh sẽ nhanh chóng cụ thể hóa đến từng sở, ban, ngành và các địa phương. Bám sát phương châm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Quy chế làm việc của UBND phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị, bảo đảm tăng trưởng kinh tế hợp lý. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp; chuyển dịch cơ cấu, mô hình sản xuất nông nghiệp và tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 Phấn đấu năm 2020 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 9%; GRDP bình quân đầu người 80 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn 14.865 tỷ đồng; có thêm 4 huyện hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, có 20 xã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; tạo thêm việc làm mới cho 2,45 vạn lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,9%… quyết tâm tạo sự bứt phá trong việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra…

NGUYỄN ÁNH ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang