DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 15:36 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
Thẩm tra đề án, dự thảo nghị quyết

Không thông qua những nội dung chưa bảo đảm yêu cầu

07:55 | 03/12/2019
Quá trình thẩm tra, bên cạnh những thông tin được cung cấp, nghiên cứu tài liệu, các Ban HĐND cần tăng cường khảo sát thực tế tại cơ sở. Đối với các đề án, dự thảo nghị quyết nội dung chưa bảo đảm yêu cầu, chưa phù hợp, các Ban HĐND phải có ý kiến phản biện, kiến nghị với HĐND không thông qua. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương pháp thẩm tra, bảo đảm nghị quyết được ban hành khả thi, sớm phát huy hiệu quả trong đời sống.

Tăng cường khảo sát thực tế

Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh Hà Nam thời gian qua nhìn chung được thực hiện bảo đảm đúng luật, từng bước đổi mới theo hướng chuyên sâu vào từng nội dung, lĩnh vực. Báo cáo thẩm tra của các Ban thể hiện rõ ý kiến về những vấn đề Ban nhất trí, không nhất trí hay còn nhiều ý kiến khác nhau, từ đó giúp cho đại biểu HĐND tỉnh có thêm căn cứ quan trọng nghiên cứu, thảo luận và quyết định.


Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND năm 2019

Để bảo đảm tính chủ động trong hoạt động thẩm tra của các Ban, căn cứ vào nội dung đề nghị ban hành nghị quyết của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam sớm phân công nhiệm vụ thẩm tra để các Ban chủ động tiếp cận nội dung ngay từ đầu. Khi UBND tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp cũng đã chủ động mời lãnh đạo các Ban cùng tham dự hội nghị để cùng thống nhất và nắm bắt kịp thời đầy đủ nội dung, những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại và các biện pháp để khắc phục, hoàn chỉnh. Do đó, khi tờ trình và dự thảo nghị quyết được chuyển tới các Ban HĐND để thẩm tra rất thuận lợi.

Ngoài ra, để có thêm thông tin, quá trình thẩm tra, bên cạnh dành thời gian nghiên cứu tài liệu, các Ban HĐND tỉnh đã tăng cường khảo sát thực tế tại các cơ quan, đơn vị liên quan để tham khảo ý kiến, nắm bắt tình hình. Từ đó, có nhận định chính xác, khách quan, phân tích đầy đủ cơ sở thực tiễn cũng như những tồn tại, bất cập. Qua đó, đưa ra các kiến nghị, đề xuất phù hợp, chính xác để UBND tỉnh có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết. Đặc biệt, đối với các nghị quyết không đủ cơ sở pháp lý, có nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, còn nhiều ý kiến trái chiều từ cử tri, quá trình thẩm tra các Ban HĐND tỉnh Hà Nam cũng đã mạnh dạn đề xuất cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và không trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Như: Nghị quyết về việc quy định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050...

Đổi mới phương pháp thẩm tra

 Góp phần nâng cao chất lượng thẩm tra, Thường trực HĐND cần tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng thẩm tra cho thành viên, tạo điều kiện cho các Ban HĐND tham gia trao đổi, học tập kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, Văn phòng HĐND cần phối hợp tốt với văn phòng UBND đôn đốc các cơ quan soạn thảo gửi báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết về Thường trực HĐND đúng thời gian quy định, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thẩm tra của các Ban theo quy định.

Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng trên thực tế, một số dự thảo nghị quyết, báo cáo, tờ trình chính thức của UBND tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh vẫn còn chậm so với yêu cầu. Một số cơ quan, đơn vị được UBND giao soạn thảo đề án, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết chưa chủ động phối hợp với các Ban HĐND ngày từ đầu xây dựng dự thảo. Do đó, khi thẩm tra, có nội dung các Ban HĐND đề nghị xem xét tiếp tục hoàn chỉnh để trình kỳ họp thì thời gian còn rất ít, cho nên việc hoàn chỉnh văn bản để gửi các đại biểu HĐND còn chậm, chất lượng văn bản còn hạn chế.

Bên cạnh đó, thành viên các Ban chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, mỗi thành viên có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực chuyên ngành nhất định. Trong khi đó, lĩnh vực hoạt động của Ban khá rộng. Số lượng chuyên viên được phân công tham mưu, giúp việc cho các Ban còn ít. Việc nghiên cứu, thu thập thông tin liên quan đến nội dung thẩm tra có nội dung còn thụ động, chưa tổ chức được nhiều hoạt động khảo sát; nội dung tính phản biện chưa cao, một số kiến nghị còn chung chung… Do đó, chất lượng các báo cáo thẩm tra cũng còn một số nội dung chưa sâu, tính phản biện chưa đủ sức thuyết phục với các đại biểu.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, các Ban HĐND cần được cung cấp thông tin đầy đủ: Các cuộc họp do UBND tổ chức thảo luận lấy ý kiến và thông qua các dự thảo báo cáo, đề án… lãnh đạo các Ban theo lĩnh vực liên quan cần được tham dự trực tiếp để nắm bắt thông tin, tiếp cận nội dung cần trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, báo cáo kết luận các hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khi thảo luận, thông qua các nội dung trình tại kỳ họp HĐND cần được gửi tới các Ban để kịp thời nắm bắt quan điểm chỉ đạo, góp phần định hướng trong các hoạt động thẩm tra của các Ban về các nội dung có liên quan.

Quá trình thẩm tra, ngoài dành thời gian nghiên cứu tài liệu, các Ban HĐND cần tăng cường khảo sát thực tế tại cơ sở để có nhận định khách quan; phân tích, đánh giá sự phù hợp của nghị quyết với thực trạng của các địa phương; đối chiếu nội dung nghị quyết có phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đối với các đề án, dự thảo nghị quyết nội dung chưa bảo đảm yêu cầu, chưa phù hợp với tình hình của địa phương, các Ban HĐND phải có ý kiến phản biện, kiến nghị với HĐND không thông qua để bảo đảm hiệu lực của các văn bản pháp luật và tính hiệu quả của nghị quyết khi được ban hành.

Bên cạnh đó, cần đổi mới phương pháp thẩm tra theo hướng: Có nội dung chỉ cần thẩm tra qua dự thảo báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh; nhưng cũng có nội dung phải thẩm tra tới các cơ quan, đơn vị là đối tượng điều chỉnh của dự thảo nghị quyết. Nội dung báo cáo thẩm tra của các Ban phải đánh giá toàn diện, mang tính bao quát; thể hiện rõ chính kiến với những nhận định, phân tích có căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn. Đặc biệt, cần nêu những vấn đề, những nội dung còn có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất để các đại biểu hội đồng tập trung thảo luận, xem xét, quyết nghị.

NGUYỄN HOÀNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang