DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 17:11 | 06/06/2020 (GMT+7)
.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Đáp ứng đòi hỏi của thực tế

07:54 | 03/12/2019
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật NGUYỄN TRƯỜNG GIANG cho rằng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Tám đã bổ sung nhiều quy định mới, góp phần cụ thể hóa chủ trương tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện tinh giản bộ máy. Trong đó, Luật đưa quy định mang tính nguyên tắc giúp đánh giá chính xác chất lượng, góp phần loại khỏi bộ máy những cá nhân không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ảnh: Quanh Khánh

Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức được bổ sung vào Luật để thể chế hóa yêu cầu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW, nhằm xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả.

Quy định này được đưa ra nhằm tạo một mặt bằng tối thiểu để lựa chọn các cá nhân tham gia tuyển dụng công chức. Các cơ quan chức năng sẽ tùy theo nhu cầu biên chế, yêu cầu công việc tiến hành xem xét tuyển dụng những cá nhân đã qua được quá trình kiểm định. Nếu thực hiện tốt nội dung này ít nhất sẽ tạo mặt bằng chất lượng chung cho đội ngũ công chức, trước khi mỗi cơ quan tuyển dụng từ “kho” dự tuyển này.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang

Sẽ không còn viên chức suốt đời

- Tham gia quá trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức trình Quốc hội thông qua, ông nhận thấy Luật lần này có những điểm mới nào so với quy định hiện hành?

- Những nội dung mới tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức nhằm cụ thể hóa chủ trương tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện tinh giản bộ máy được các nghị quyết của Đảng đưa ra.

Điểm mới đầu tiên và cũng là sửa đổi quan trọng lần này là quy định về tuyển dụng, các hình thức tuyển dụng công chức. Cụ thể, Điều 37 Luật hiện hành được sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức (người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, người đại diện ở doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% cổ phần).

Luật cũng đặt vấn đề liên thông giữa cán bộ công chức cấp xã, viên chức ở đơn vị sự nghiệp công lập có thời hạn làm việc tối thiểu 5 năm; xét tuyển công chức với đối tượng làm việc ở địa bàn kinh tế khó khăn.

Để đồng bộ với các nghị quyết của Đảng về kỷ luật cán bộ, Luật đặt ra hai vấn đề về thời hiệu. Đó là thời hiệu 2 năm với vi phạm ít nghiêm trọng, 5 năm với vi phạm nghiêm trọng và không có thời hạn với công chức là Đảng viên nếu vi phạm đến khai trừ khỏi Đảng, về bằng cấp, bảo vệ chính trị nội bộ, về quốc phòng và an ninh. Qua tổng kết quá trình thực hiện kỷ luật với cán bộ, công chức trong thời gian qua đã cho thấy, nếu quy định thời hiệu xử lý ngắn quá sẽ không phúc đáp được đòi hỏi của thực tế.

- Đó là những thay đổi trong quy định pháp luật điều chỉnh với công chức. Vậy chính sách với viên chức có những điểm mới nào cần quan tâm, thưa ông?

- Một nhiệm vụ của sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức lần này là cần có quy định để thực hiện chủ trương “có vào, có ra”, tránh tình trạng “viên chức suốt đời” theo yêu cầu nêu trong Nghị quyết của Đảng.

Mặt khác, Luật Viên chức hiện hành không có khái niệm “viên chức suốt đời”, nhưng thực tế vừa qua cho thấy để đưa một viên chức không hoàn thành nhiệm vụ ra khỏi bộ máy là rất khó khăn. Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã yêu cầu thực hiện hợp đồng xác định thời hạn với viên chức, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Với quy định mới tại Luật này, từ ngày 1.7.2020 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực), viên chức tuyển dụng mới sẽ chỉ được ký hợp đồng lao động có thời hạn. Hết thời gian đã ký, người đứng đầu đơn vị sẽ xem xét tiếp tục ký hợp đồng mới, nếu có nhu cầu và viên chức vẫn đáp ứng được yêu cầu đề ra.

- Quy định này từng gây băn khoăn trong quá trình thảo luận về dự án Luật vì có ý kiến cho rằng, không tương thích với quy định về hợp đồng lao động tại Bộ luật Lao động…?

- Đúng vậy. Quy định về thời hạn ký hợp đồng lao động tại Luật này “có vẻ” không phù hợp với Bộ luật Lao động hiện hành. Song, Bộ luật Lao động (sửa đổi) cũng vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Tám đã có quy định phúc đáp được yêu cầu xóa bỏ tâm lý “viên chức suốt đời”. Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định, hợp đồng đối với viên chức tuyển dụng mới từ ngày 1.7.2020 được xác định từ 12 đến 60 tháng, chứ không phải thời hạn 12 đến 36 tháng như hiện nay. Đồng thời, toàn bộ đội ngũ đã tuyển dụng trước ngày Luật có hiệu lực vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Luật này cũng có một điều khoản chuyển tiếp, đó là những người đã được tuyển dụng và đang thực hiện hợp đồng xác định thời hạn nhưng hợp đồng đó “vắt” qua thời điểm 1.7.2020 sẽ vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng đó cho đến khi kết thúc. Sau đó, nếu được đánh giá đủ tiêu chuẩn sẽ xem xét ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Quan trọng nhất vẫn là sự công tâm của người lãnh đạo

- Trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy hành chính, quy định mở rộng đối tượng tiếp nhận vào bộ máy công chức tại Luật này có thực sự phù hợp với đòi hỏi của thực hiện không?

- Để đánh giá vấn đề này cần quay lại lịch sử sửa đổi quy định pháp luật đối với hệ thống công chức, viên chức. Trước khi Quốc hội tách thành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, chế độ tuyển dụng, sử dụng đối với những đối tượng này giống nhau. Do đặc thù của hoạt động đơn vị sự nghiệp nên Quốc hội đã tách thành luật riêng, nhưng cơ chế tuyển dụng, sử dụng có nhiều điểm tương đồng giữa công chức và viên chức.

Song, phải thấy rằng, quy định mở rộng đối tượng công chức được bổ sung vào Luật này chủ yếu để tăng cơ hội tuyển dụng các cá nhân có năng lực và phẩm chất tốt vào đội ngũ công chức. Mặt khác, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề nghị thực hiện liên thông từ đội ngũ công chức cấp xã lên đội ngũ công chức từ cấp huyện trở lên, cũng như tiếp nhận từ đội ngũ viên chức.

- Theo ông, các quy định mới nêu trên sẽ có thể giúp loại bỏ những cá nhân không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng chất lượng đội ngũ công chức, viên chức?

- Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức hiện hành đã có cơ chế loại bỏ những người không hoàn thành nhiệm vụ, không đủ năng lực, phẩm chất… hay vẫn được gọi là “sáng cắp ô đi, tối cắp về”. Công chức cứ hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị cho thôi việc. Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị đơn vị sự nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Nhưng đúng là công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều điều đáng bàn, nhất là có sự nể nang, cảm tính trong đánh giá. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ của một bác sĩ không thể giống với giáo viên, công chức mỗi ngành cũng có yêu cầu nhiệm vụ khác nhau, nên khó có thể đưa ra quy định định lượng được kết quả công việc chung. Do đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức quy định mang tính nguyên tắc, góp phần phúc đáp đòi hỏi này của thực tế. Chính phủ, các bộ quản lý chuyên ngành cũng như các cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng công chức, viên chức sẽ đưa ra bộ tiêu chí đánh giá phù hợp với cơ quan, tổ chức mình. Quan trọng nhất trong đánh giá cán bộ, theo tôi vẫn là sự công tâm, khách quan của người lãnh đạo quản lý đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

- Xin cảm ơn ông!

Lê Bình thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang