DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:03 | 31/05/2020 (GMT+7)
.
HĐND thành phố Hà Nội nâng cao kỹ năng chất vấn, thảo luận của đại biểu

Bài cuối: Khảo sát thực tiễn, xây dựng phóng sự hình ảnh trực quan

08:04 | 27/11/2019
Thực tiễn hoạt động chất vấn, thảo luận, giải trình của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã minh chứng: Vấn đề tiên quyết cần tiếp tục nâng cao năng lực điều hành của chủ tọa trong lựa chọn nội dung và cách thức tiến hành. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các ban chuyên môn trong công tác chuẩn bị, nhất là hướng dẫn kỹ năng, giải đáp làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm; trong xây dựng kế hoạch, khảo sát thực tiễn, xây dựng phóng sự hình ảnh trực quan, có thuyết minh rõ địa chỉ các vi phạm, rõ trách nhiệm.

>> Bài 1: Theo đến cùng vấn đề với tinh thần xây dựng

Phát huy vai trò các ban chuyên môn

 Với vai trò, trách nhiệm của mình, đại biểu HĐND phải chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến của cử tri; tăng cường quan tâm, lắng nghe ý kiến phản ánh từ nhiều chiều để chuẩn bị các nội dung chất vấn, thảo luận có chiều sâu và phạm vi ảnh hưởng rộng. Chủ động nắm bắt những cơ chế, chính sách áp dụng chung trên địa bàn còn chưa bảo đảm tính khả thi hay vướng mắc trong thực tiễn. Quan tâm theo dõi việc thực hiện những nội dung HĐND đã chất vấn và giám sát kết quả thực hiện kết luận chất vấn của chủ tọa hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao uy tín của đại biểu HĐND trên nghị trường cũng như hình ảnh của đại biểu trước cử tri, nhân dân.

Kinh nghiệm của HĐND thành phố Hà Nội cho thấy: Quá trình thực hiện hoạt động chất vấn, thảo luận của đại biểu HĐND cần có sự chỉ đạo nhất quán, nghiêm túc, kiên quyết; kết hợp thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng pháp luật và bảo đảm cho pháp luật được thực hiện hiệu quả. Đối với những nội dung chất vấn, thảo luận có tính nhạy cảm, phức tạp, Thường trực HĐND thành phố đều xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, tạo ra sự chủ động của chủ tọa trong quá trình điều hành phiên chất vấn, thảo luận của đại biểu.

Thường trực HĐND chỉ đạo các Ban HĐND làm tốt công tác chuẩn bị nội dung chất vấn, tái chất vấn, thảo luận và giải trình như: Tham mưu chương trình điều hành chất vấn, thảo luận khoa học nhưng vẫn bảo tính linh hoạt; đồng thời cần hệ thống vấn đề, lựa chọn trúng và đúng nội dung còn đang vướng mắc, có phạm vi ảnh hưởng rộng, tổng hợp thành nhóm vấn đề dự kiến chất vấn, thảo luận, giải trình. Tăng cường phối hợp trong việc cung cấp thông tin cho đại biểu; trao đổi thống nhất phân công cho các đại biểu là thành viên Ban chủ động nghiên cứu kỹ để thực hiện chất vấn hoặc giải trình theo hướng chuyên đề chuyên sâu, đưa ra câu hỏi phải rõ, ngắn, chính xác và tinh thần xây dựng. Đồng thời. Ban chủ trì có trách nhiệm hướng dẫn kỹ năng chất vấn, thảo luận và giải đáp làm rõ những vấn đề đại biểu là thành viên Ban quan tâm.

Các Ban HĐND xây dựng kế hoạch, khảo sát thực tiễn, xây dựng phóng sự hình ảnh trực quan, có thuyết minh rõ địa chỉ các vi phạm, rõ trách nhiệm và thường xuyên đổi mới từ nội dung, phương thức tổ chức thực hiện theo hướng nhóm vấn đề đi vào trọng tâm, trọng điểm, công khai, dân chủ. Chất vấn, tái chất vấn, giải trình đến tận cùng của vấn đề nếu chủ thể chịu sự giám sát chưa triển khai thực hiện hoặc chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, HĐND thành phố bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho đại biểu, giúp đại biểu chủ động nghiên cứu thực hiện hoạt động chất vấn, thảo luận tại kỳ họp HĐND, giải trình của Thường trực HĐND thành phố đúng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.


Thường trực HĐND thành phố Hà Nội giải trình về việc cung cấp nước sạch cho nhân dân

Nâng cao năng lực điều hành của chủ tọa

Từ thực tiễn hoạt động chất vấn, thảo luận, giải trình của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhằm tránh tình trạng một số đại biểu HĐND chưa tham gia chất vấn, thảo luận lần nào, hoặc khi tham gia còn đặt câu chất vấn không đi thẳng vào vấn đề; chưa chất vấn đến tận cùng của vấn đề; thảo luận chưa sâu sắc, nể nang, né tránh, ngại va chạm… Vấn đề tiên quyết là cần tiếp tục nâng cao năng lực điều hành của chủ tọa trong việc lựa chọn nội dung và cách thức tiến hành chất vấn, thảo luận, giải trình. Theo đó, tăng cường chất vấn đối với những vấn đề dân sinh bức xúc, vấn đề chất vấn qua nhiều kỳ họp có tiến độ giải quyết còn chậm; tái chất vấn kết hợp chặt chẽ sự vào cuộc tích cực của cơ quan truyền thông, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Chủ thể được chọn chất vấn phải bảo đúng thành phần, hiểu đúng mục đích chất vấn, trách nhiệm và nắm rõ nhiệm vụ của mình để có những trả lời với thái độ nhiệm túc, cầu thị, đúng nội dung vừa chất vấn bảo đảm ngắn gọn, rõ.

Yêu cầu đặt ra là điều hành hoạt động chất vấn, giải trình, thảo luận đúng quy định, đổi mới, khoa học, hiệu quả nhưng linh hoạt theo hướng cởi mở, dân chủ, thẳng thắn, khách quan và có tinh thần xây dựng, khơi gợi trí tuệ của đại biểu, dẫn dắt chủ thể được chất vấn trả lời theo hướng 5 rõ (rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm, rõ giải pháp, rõ lộ trình khắc phục). Chủ tọa kết luận khái quát cao, rõ, ngắn gọn, nêu bật được kết quả chất vấn, thảo luận đạt được những gì, chưa đạt được những gì, giải pháp khắc phục và nội dung còn rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ đại biểu HĐND và đổi mới, nâng cao việc cung cấp thông tin cho đại biểu, bảo đảm tính khoa học, kịp thời và hiệu quả; đồng thời, tăng cường công tác hệ thống các nội dung chất vấn, theo dõi kết quả thực hiện kết luận chất vấn, tái chất vấn, kết luận phiên giải trình. Để từ đó xây dựng chương trình giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát được hiệu quả.

QUỐC THỊNH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang