DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Vĩnh Phúc: Chủ động hơn trong bố trí cán bộ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp

01:08 | 08/11/2019

Tại buổi giám sát của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn, đại diện UBND tỉnh cho biết, trên cơ sở những hạn chế được chỉ ra, UBND tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tổ chức có hiệu quả Bộ phận một cửa các cấp; thực hiện tốt cải cách chế độ công vụ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức...

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải đề nghị UBND tỉnh sớm kiện toàn Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận một cửa các cấp theo quy định Nghị định 61 của Chính phủ và ban hành quy chế hoạt động, các văn bản liên quan đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, bổ sung hoặc rút bớt những thủ tục không thực sự cần thiết, các văn bản còn chồng chéo. UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cùng với tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu phải chủ động hơn trong bố trí cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp phù hợp…

NGUYỄN TRANG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang