DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Quảng Nam: Đẩy mạnh phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân

01:08 | 08/11/2019

Theo báo cáo tại buổi làm việc của Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh với UBND huyện Phú Ninh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay, bình quân số tiêu chí đạt được là 17,8 tiêu chí/xã. Dự kiến năm 2019, có 3 xã Tam Phước, Tam An, Tam Thành sẽ được công nhận đạt chuẩn sau 5 năm, các xã còn lại sẽ được công nhận vào năm 2020… Tuy nhiên, vai trò làm chủ của người dân chưa được phát huy đúng mức; một số tiêu chí mức độ bền vững chưa cao như: Tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường, quốc phòng và an ninh…

Các thành viên Đoàn giám sát đã nêu ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: Việc giải ngân, quyết toán vốn NTM chậm, nhất là vốn sự nghiệp; chưa chú trọng lồng ghép các nguồn vốn; một số tiêu chí đã đạt được nhưng hiệu quả chưa cao… Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng đề nghị huyện Phú Ninh cần quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nhằm bảo đảm sự ổn định, bền vững đối với các tiêu chí; đồng thời, chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân…

ĐẶNG HỮU
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang