DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:03 | 31/05/2020 (GMT+7)
.
Kỷ niệm trọng thể 130 năm ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Những bài học từ cuộc đời Cụ Bùi Bằng Đoàn

07:48 | 17/09/2019

Cuộc đời hoạt động của Cụ Bùi Bằng Đoàn trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong thời kỳ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta đang diễn ra mạnh mẽ. Dù trong giai đoạn nào và ở vào vị trí nào thì những tư tưởng và hành động của Cụ đều toát lên một tinh thần yêu nước sâu sắc. Khi còn làm quan trong triều đình nhà Nguyễn, Cụ đã nổi danh là một vị quan giàu lòng yêu nước, thương dân, hết lòng vì độc lập dân tộc. Trong suy nghĩ của Cụ, hai chữ “độc lập” phải là “độc lập chân chính”, chứ không phải chỉ có tiếng là “độc lập” mà chủ quyền dân tộc vẫn do ngoại quốc thao túng. Đặc biệt, đi theo tiếng gọi đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ đã tham gia cách mạng và đóng góp hết tâm - tài phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Cuộc đời của Cụ trước hết là tấm gương sâu sắc về bài học đề cao tinh thần yêu nước, luôn hành động vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc.


Ảnh: Quang Khánh

Bài học lớn thứ hai từ cuộc đời của Cụ Bùi Bằng Đoàn là về tinh thần luôn luôn học hỏi - học trong nhà trường, học trong thực tế công việc, tự học, tự nghiên cứu, học đi đôi với hành để trau dồi học vấn, nâng cao khả năng cống hiến cho nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói về Cụ là “học vấn cao siêu, kinh nghiệm phong phú”. Những kiến thức sâu sắc này đã được Cụ vận dụng một các triệt để vì mục đích hưng lợi cho dân, giúp ích cho cách mạng, là cơ sở vững chắc để Cụ thực hiện vai trò là người đứng đầu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời kỳ kháng chiến, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyên bố một cách mạnh mẽ và quyết liệt về tính hợp hiến, hợp pháp và tính chính đáng của Chính phủ Kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.

Bài học tiếp theo mà Cụ Bùi Bằng Đoàn để lại cho các thế hệ đại biểu Quốc hội là tinh thần gần dân, thương dân, có trách nhiệm với nhân dân. Khi làm quan triều Nguyễn, Cụ đã được nhân dân nhiều địa phương ghi nhận công đức vì đã đưa lại cuộc sống ấm no cho người dân. Tinh thần gắn bó với nhân dân càng được thể hiện một cách sâu sắc hơn khi Cụ trở thành người đại biểu nhân dân trong chính quyền cách mạng. Với vị trí là người đứng đầu QH, Cụ đã dành nhiều thời gian kinh lý các địa phương, tìm hiểu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những bức thư của Cụ gửi đến các chiến sĩ, đồng bào luôn thể hiện một tấm lòng quan tâm sâu sắc, có ý nghĩa động viên to lớn toàn dân, toàn quân ta trên dưới một lòng vì công cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Cuộc đời hoạt động của Cụ Bùi Bằng Đoàn còn là bài học sâu sắc về tinh thần tận tụy, hết lòng vì công việc. Làm quan trong thời đại phong kiến với nhiều chức vụ khác nhau, Cụ luôn lấy việc công làm trọng, ngày đêm lo lắng cho cuộc sống của nhân dân. Từ những ngày đầu đi theo cách mạng cho đến khi giữ chức vụ Trưởng ban Thường trực Quốc hội rồi đến lúc lâm bệnh, Cụ luôn dốc hết tâm và tài, hoàn thành đầy đủ trách nhiệm, không phụ lòng tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong mấy năm lâm bệnh, Cụ vẫn luôn luôn đau đáu về công cuộc kháng chiến của nhân dân ta, vẫn gửi nhiều thư góp ý cho Chính phủ, cho QH. Cụ đã làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, làm tròn trách nhiệm của vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội cho tới giờ phút cuối cùng.

Bài học quý giá, có giá trị xuyên suốt toát lên qua cuộc đời hoạt động của cụ Bùi Bằng Đoàn mà các thế hệ đại biểu Quốc hội luôn tâm niệm là sự liêm khiết, chính trực. Người dân nhiều địa phương vẫn còn nhớ trong phủ quan của Cụ Bùi Bằng Đoàn luôn có tấm biển “không nhận quà biếu”. Cụ cũng cấm người thân trong nhà nhận quà biếu; khi đã trót nhận thì phải trực tiếp đem đi trả lại. Trong bối cảnh công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta đang được thực hiện một cách mạnh mẽ thì đây là tấm gương sáng để các cán bộ, đảng viên học tập, nêu cao tinh thần trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của những người đứng đầu theo Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, tài năng, đức độ và tấm lòng hết mực vì nhân dân của Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn sẽ còn sống mãi với dân tộc.

Trần Đình Đàn - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
L. Anh lược ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang