DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:03 | 31/05/2020 (GMT+7)
.

Nên quy định Thường trực HĐND có quyền giải quyết những nội dung do UBND cùng cấp trình

23:42 | 10/09/2019

Theo báo cáo Kết quả Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức tại tỉnh Quảng Bình của Ban Công tác đại biểu, Thường trực HĐND các tỉnh trong khu vực đã đề nghị Quốc hội nghiên cứu, xem xét việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 cho phù hợp với thực tiễn. Cụ thể, đề nghị quy định về thẩm quyền của Thường trực HĐND tương xứng với vị trí và cơ cấu của Thường trực HĐND. Theo đó, nên quy định Thường trực HĐND có quyền giải quyết những nội dung do UBND cùng cấp trình và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Đề nghị quy định giảm đại biểu cơ cấu trong các cơ quan hành chính nhà nước, tăng số lượng đại biểu chuyên trách nhằm phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khách quan trong các quyết định của HĐND. Đề nghị giữ nguyên cơ cấu tổ chức HĐND cấp tỉnh có 2 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh và không quá 2 Phó Trưởng ban HĐND; không quá 2 Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện và 1 Phó Trưởng ban HĐND cấp huyện như Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 để bảo đảm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các ý kiến cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống chính trị cần quan tâm tới công tác nhân sự chuyên trách của HĐND để bảo đảm được vị thế, vai trò của HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đề nghị sửa đổi lại tên gọi kỳ họp bất thường của HĐND được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đồng thời, quy định rõ trình tự thủ tục tổ chức kỳ họp bất thường để các địa phương có sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Đề nghị UBTVQH chỉ đạo các cơ quan rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND để bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật tránh chồng chéo, gây khó khăn cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Nhiều ý kiến đề nghị UBTVQH xem xét, nghiên cứu quy định về mối quan hệ giữa Thường trực HĐND các tỉnh với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc UBTVQH, tạo điều kiện thuận lợi cho Thường trực HĐND các tỉnh trong quá trình phối hợp, trao đổi thông tin về những nội dung quan trọng, cần thiết tại các hội nghị, hội thảo; ban hành quy định về mối quan hệ giữa Thường trực HĐND cấp tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã, làm cơ sở phối hợp thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ.

Đối với mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc, nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội, UBTVQH xem xét, nghiên cứu việc hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh, sớm tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 580/2018/NQ - UBTVQH14 để đưa ra mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trước mặt chỉ nên sáp nhập bộ máy tham mưu, giúp việc của HĐND và Đoàn ĐBQH.

VIỆT LONG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang