DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 21:41 | 28/03/2020 (GMT+7)
.
Nâng cao chất lượng phiên giải trình của Thường trực HĐND

Kết luận gắn với giám sát

08:03 | 10/09/2019
Thực tế hoạt động của HĐND huyện Yên Thủy, Hòa Bình cho thấy, cần nghiên cứu tổ chức các phiên chất vấn, giải trình riêng, theo từng nội dung chuyên đề cụ thể để có sự chuyên sâu, không nên kết hợp vào phiên họp đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND hàng tháng. Thường trực HĐND điều hành phiên họp chủ động, linh hoạt, làm rõ trách nhiệm của người hỏi, người giải trình, kết luận phiên giải trình phải được gắn với hoạt động giám sát để tăng hiệu lực, hiệu quả.

Chuyển biến tích cực

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Thường trực HĐND huyện Yên Thủy, Hòa Bình đã tổ chức được một số phiên giải trình yêu cầu thành viên UBND giải trình một số vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, như: Việc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; việc thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp; các vấn đề về đầu tư công...


Các vấn đề “nóng”, phức tạp đông đảo cử tri quan tâm được Thường trực HĐND huyện chú trọng lựa chọn giải trình

 Qua thực tiễn cho thấy, các phiên giải trình của Thường trực HĐND có ý nghĩa quan trọng, tạo chuyển biến trong việc đôn đốc, theo dõi, đánh giá và tác động tích cực đối với các cấp chính quyền, tạo ra thay đổi trong tư duy và thực tiễn công tác quản lý nhà nước. Các nội dung được lựa chọn sau giải trình đều có chuyển biến tích cực, góp phần không nhỏ vào việc tháo gỡ khó khăn trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; giải quyết kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và nhân dân địa phương liên quan đến lĩnh vực giải trình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức các phiên họp giải trình của Thường HĐND huyện còn một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND chưa được tổ chức riêng theo chuyên đề (mang tính chuyên sâu) mà chỉ kết hợp vào phiên họp đánh giá kết quả công tác hàng tháng của Thường trực HĐND. Các nội dung bắt buộc giải trình chưa nhiều. Việc giải trình một số vấn đề của thành viên UBND chưa đúng trọng tâm, còn vòng vo, né tránh hoặc đổ lỗi cho yếu tố khách quan, hoặc trả lời chung chung, thậm chí nặng về giải thích, báo cáo thành tích của ngành, chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu và cử tri. Một số nội dung tuy đã được yêu cầu giải trình, đưa ra lộ trình giải quyết tại phiên họp nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Sau giải trình cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện

Theo kinh nghiệm hoạt động của Thường trực HĐND huyện Yên Thủy, để tổ chức thành công phiên giải trình, khâu quan trọng trước hết là lựa chọn đúng, trúng chủ đề, từ đó xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tư liệu, mời thành phần tham dự và điều hành của chủ tọa, kết luận làm căn cứ giám sát sau giải trình… Tất cả khâu này nếu thực hiện tốt, chuẩn bị chu đáo, chắc chắn phiên giải trình của Thường trực HĐND sẽ thành công và đạt hiệu quả như mong muốn.

Trên cơ sở kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện và qua các kênh thông tin khác như ý kiến, kiến nghị của cử tri, phương tiện thông tin đại chúng... Thường trực HĐND xem xét, lựa chọn các nội dung cần yêu cầu các ngành giải trình. Đó là các vấn đề “nóng”, phức tạp được đông đảo cử tri quan tâm; vấn đề có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập giữa các ngành; những tồn tại, hạn chế cần nhiều ngành, nhiều cấp giải quyết.

Khi đã lựa chọn được vấn đề giải trình, tùy từng lĩnh vực, Thường trực HĐND giao cho các Ban HĐND nghiên cứu, thu thập thông tin, tổ chức khảo sát. Từ đó, đề xuất các nội dung giải trình cụ thể, lựa chọn các ngành, các cá nhân liên quan đến nội dung cần giải trình. Các vấn đề này được Thường trực HĐND xem xét, cho ý kiến tại các phiên họp giao ban. Sau khi thống nhất, Thường trực HĐND có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị yêu cầu báo cáo về các vấn đề giải trình, báo cáo gửi về Thường trực HĐND trước phiên họp từ 5 - 7 ngày.

Điểm đáng lưu ý là cần nghiên cứu tổ chức các phiên chất vấn, giải trình riêng, theo từng nội dung chuyên đề cụ thể để có sự chuyên sâu, không nên kết hợp vào phiên họp đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND hàng tháng. Mặt khác, cần có sự phối hợp với UBND để thống nhất phân công các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời chất vấn; quyết định những vấn đề gì cần chất vấn, giải trình. Yếu tố cũng rất quan trọng là thành phần mời dự phiên giải trình, chủ đề nào thì đối tượng giải trình phải phù hợp. Cùng với đó, Thường trực HĐND điều hành chủ động, linh hoạt, làm rõ trách nhiệm của người hỏi, người giải trình, và kết luận phiên giải trình phải được gắn với hoạt động giám sát để tăng tính hiệu lực, hiệu quả.

Sau phiên giải trình, cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận của phiên giải trình, tùy theo từng lĩnh vực Thường trực HĐND giao cho các Ban theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các kết luận sau phiên giải trình. Trường hợp cơ quan, cá nhân liên quan không thực hiện, hoặc thực hiện không đầy đủ thì Thường trực HĐND báo cáo HĐND xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường tuyên truyền rộng rãi để nhân dân, cử tri biết hiệu quả từ thực hiện các phiên giải trình của Thường trực HĐND.

LÊ NAM
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang