DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 21:41 | 28/03/2020 (GMT+7)
.

Không thể là lời hứa suông

08:03 | 09/09/2019
Để nâng cao chất lượng các cuộc TXCT cũng như các hoạt động của đại biểu HĐND các cấp, bên cạnh nỗ lực của đại biểu để thực hiện tốt chương trình hành động đã trình bày khi ứng cử với cử tri, UBMTTQ các cấp cũng cần giám sát việc đại biểu HĐND các cấp thực hiện các lời hứa khi ứng cử. Đây không thể là lời hứa suông để lấy lòng, gom phiếu, khi đã trúng cử là đại biểu HĐND rồi quên lãng, làm việc thiếu trách nhiệm với nhân dân.

Là đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long 4 nhiệm kỳ liên tục (nhiệm kỳ VI - IX), nhiệm kỳ VI, VII, VIII là đại biểu kiêm nhiệm và nhiệm kỳ IX là đại biểu chuyên trách. Qua mỗi lần TXCT trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh suốt 4 nhiệm kỳ qua, tôi luôn suy nghĩ phải tìm cách đổi mới, nâng chất lượng các cuộc TXCT của đại biểu HĐND. Để đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Tránh đại biểu làm việc đi theo lối mòn, không chịu khó cải tiến... dẫn đến cuộc TXCT tẻ nhạt, nhàm chán làm cho cử tri ngán, ngại tham gia.

Thực tế cho thấy, các cuộc TXCT không chất lượng do chưa quan tâm thực hiện tốt các vấn đề sau: Thành phần tham dự, chương trình cuộc TXCT, công tác tổng hợp các cuộc TXCT, sự hiểu biết và đeo bám của đại biểu HĐND các cấp trong giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri của các ngành, các cấp.


Cần tăng cường đôn đốc, theo dõi việc giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri
Ảnh: Tâm Huệ

Quan tâm nắm tình hình bức xúc của cử tri

Nhằm nâng cao chất lượng các cuộc TXCT của đại biểu HĐND các cấp trong thời gian tới, trước hết địa phương cần nghiên cứu thời gian cho đại biểu tiếp xúc phải phù hợp, cần tránh thời gian họp chợ, mùa vụ, ngày lễ... và chọn địa điểm tiếp xúc phải trung tâm, rộng rãi, thoáng mát, thuận tiện cho cử tri tham dự. Cuộc TXCT được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, địa điểm hoặc được mời trực tiếp ít nhất trước 3 ngày diễn ra cuộc tiếp xúc. Cần chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ, cần thiết ra thư mời, giao số lượng cử tri dự cho từng ấp (khóm), tổ tự quản. Tránh tình trạng cập rập không có cử tri đến dự hoặc cử tri ít không đạt số lượng rồi chỉ đạo mời đại cử tri (các ban ngành xã, ấp) dự.

Đại biểu HĐND các cấp cần nắm tình hình bức xúc của cử tri trước khi cuộc tiếp xúc diễn ra, để quyết định mời những ngành có liên quan cùng dự nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc đó. Trong các cuộc tiếp xúc, không thể thiếu lãnh đạo chính quyền cơ sở. Vì các vấn đề cử tri kiến nghị đa phần có liên quan đến cơ sở. Song, sự am hiểu tổng hợp các lĩnh vực trong đời sống xã hội của địa phương, cả nước của từng đại biểu HĐHD các cấp rất quan trọng. Vì khi TXCT, người dân đặt vấn đề chung mà đại biểu không giải thích được mà cứ ghi nhận là không ổn! Đây là vấn đề từng đại biểu phải phấn đấu rèn luyện lâu dài, liên tục thì mới có được kỹ năng này chứ không thể có được trong một ngày, một buổi.

Kiên trì đôn đốc, đeo bám kết quả giải quyết

Cuộc TXCT cần quan tâm đưa nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri ở lần tiếp xúc trước vào chương trình. Vì thông thường, mỗi đợt TXCT của đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố phân công 1 đại biểu tiếp xúc từ 1 - 2 xã, phường (thị trấn); lần tiếp xúc kế tiếp đại biểu đó sẽ bố trí tiếp xúc từ 1 - 2 xã khác. Còn HĐND cấp xã, phường, thị trấn phân công 1 - 2 đại biểu tiếp xúc cử tri 1 đến 2 ấp (khóm), cứ thế mà xoay vòng cho đến khi tiếp xúc giáp các xã, ấp trên địa bàn. Cách bố trí như vậy, các kiến nghị của cử tri đại biểu ghi nhận ở lần tiếp xúc trước, đại biểu lần tiếp xúc sau là người khác không biết cho nên không trả lời cho cử tri được.

Qua các đợt TXCT, vấn đề nào bức xúc mà đại biểu HĐND các cấp không giải quyết ngay được thì nên tổ chức tiếp dân (mời các ngành, các cấp có liên quan) để giải quyết vấn đề bức xúc đó. Công tác tổng hợp các ý kiến của cử tri cần chính xác, khoa học, rõ ràng; cần phải được tổng hợp theo nhóm vấn đề, ý kiến đó thuộc cấp nào, ngành nào giải quyết. Sau đó, chuyển các kiến nghị của cử tri đến UBND cùng cấp chỉ đạo ngành liên quan giải quyết. Vấn đề sau cùng rất quan trọng và không thể thiếu được là hậu giám sát việc giải quyết của các ngành, các cấp các kiến nghị của cử tri. Thường trực, các Ban và từng đại biểu HĐND, nhất là đại biểu chuyên trách cần kiên trì đôn đốc, đeo bám đến khi những kiến nghị chính đáng được các cấp, ngành chức năng liên quan giải quyết trên thực tế. Có như vậy, mới đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng và tạo niềm tin của cử tri.

Để nâng cao chất lượng các cuộc TXCT cũng như các hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trong thời gian tới, bên cạnh nỗ lực của mỗi đại biểu HĐND trong thực hiện tốt chương trình hành động của mình đã trình bày khi ứng cử với cử tri, thiết nghĩ, UBMT TQ các cấp cũng cần giám sát việc đại biểu HĐND các cấp thực hiện các lời hứa khi ứng cử. Đây không thể là lời hứa suông để lấy lòng, gom phiếu, khi đã trúng cử là đại biểu HĐND rồi quên lãng, làm việc thiếu trách nhiệm với nhân dân.

Nguyễn Thành Nghiệp - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang