DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:05 | 28/01/2020 (GMT+7)
.
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại Quảng Bình

Kịp thời giải quyết vấn đề cấp bách

08:30 | 25/08/2019
Những ngày cuối tháng 8, Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã hội tụ về Quảng Bình cùng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp bất thường của HĐND cấp tỉnh. Theo các đại, việc nâng cao chất lượng kỳ họp bất thường cần tiến hành đồng bộ các giải pháp. Đồng thời cho rằng, cần bổ sung thẩm quyền của Thường trực HĐND giải quyết những nội dung do UBND cùng cấp trình và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nếu không khéo, thuận lợi có thể trở thành… điểm nghẽn

Theo đánh giá của các đại biểu, tại các kỳ họp, HĐND các tỉnh đã giải quyết được những vấn đề cấp bách, quan trọng, cần quyết định ngay. Mặt khác, việc tổ chức các kỳ họp bất thường đã giúp giảm khối lượng các công việc cho kỳ họp thường lệ; nhờ đó, nâng cao chất lượng các nghị quyết được thông qua do giảm được số lượng báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết các Ban của HĐND tỉnh phải thẩm tra tại mỗi kỳ họp.

Đơn cử như ở Thanh Hóa, thời gian qua, HĐND tỉnh luôn tìm các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp, nhất là các kỳ họp bất thường để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tế. Còn với Nghệ An, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường chia sẻ: Cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thẩm quyền quyết định những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp để chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh. Đây là nét đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong việc triển khai, tổ chức thực hiện pháp luật và các nghị quyết của Trung ương…

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y thì cho rằng: Kinh nghiệm của HĐND tỉnh Hà Tĩnh là chủ động, trực tiếp phối hợp với các cơ quan dự thảo nội dung để góp ý. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh có thể phân công, “đặt hàng” từng đại biểu hoặc Tổ đại biểu nghiên cứu chuyên sâu về các nội dung chuyên đề để khi vào kỳ họp, phần thảo luận nội dung có nhiều ý kiến hơn…

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng thẳng thẳn nhìn nhận: Việc tổ chức kỳ họp bất thường gặp không ít khó khăn. Cụ thể, thời gian từ khi quyết định đến khi tổ chức kỳ họp thường ngắn; các dự thảo nghị quyết chưa tuân thủ chặt chẽ trình tự, tài liệu gửi đến đại biểu nghiên cứu chậm; nghị quyết quy phạm pháp luật thông qua tại kỳ họp bất thường khó bảo đảm theo đúng quy trình và chất lượng… Bên cạnh đó, quá trình chuẩn bị, tổ chức kỳ họp vẫn còn kéo dài và khá cồng kềnh nên chưa đáp ứng được yêu cầu giải quyết nhanh chóng, kịp thời những vấn đề phát sinh có tính cấp bách, cần quyết định ngay… có nguy cơ tạo ra một điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.


Toàn cảnh hội nghị
Ảnh: Diệp Anh

Cần đồng bộ các giải pháp

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Dũng, Thường trực HĐND các cấp nên vận dụng sáng tạo, linh hoạt hơn trong cách thức chuẩn bị nội dung, tổ chức kỳ họp bất thường của HĐND cùng cấp. Đồng thời, cần xây dựng bộ máy chuyên trách và Văn phòng HĐND tỉnh hoạt động nền nếp, chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Đối với những vấn đề phát sinh, cấp bách cần quyết định ngay thuộc thẩm quyền của HĐND phát sinh giữa 2 kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình cho rằng: UBTVQH cần có ý kiến để bổ sung vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thẩm quyền của Thường trực HĐND về việc giải quyết những nội dung do UBND cùng cấp trình và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất... ‘‘Trước mắt, nên xem xét, nghiên cứu việc sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH với Văn phòng HĐND cấp tỉnh, vì có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; không sáp nhập Văn phòng UBND tỉnh vì sẽ dẫn đến tình trạng vừa tham mưu thẩm định, trình nghị quyết vừa tham mưu thẩm tra; vừa tham mưu chỉ đạo, điều hành vừa tham mưu giám sát’’, ông Bình đề xuất.

Từ thực tiễn địa phương, đại diện Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế lưu ý, nếu không thể quy định cho Thường trực HĐND xử lý các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thường lệ thì cần nghiên cứu, sửa đổi các điều luật liên quan, nhất là sửa đổi Khoản 3, Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước cho phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện… Đặc biệt, nhiều đại biểu dự hội nghị tán thành quan điểm: Giữ nguyên cơ cấu tổ chức HĐND gồm: 2 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, mỗi Ban HĐND tỉnh có 2 đại biểu chuyên trách để bảo đảm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, quy định giảm đại biểu cơ cấu trong các cơ quan hành chính nhà nước, tăng số lượng đại biểu chuyên trách nhằm phù hợp với thực tiễn.

DIỆP ANH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang