DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 17:11 | 06/06/2020 (GMT+7)
.
HĐND tỉnh Bình Phước giám sát công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Truy vấn trên tinh thần hợp tác

07:27 | 08/08/2019
Thực tiễn giám sát lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Phước cho thấy, cần làm tốt công tác chuẩn bị và đổi mới phương thức giám sát. Đặc biệt, áp dụng hình thức giám sát từ dưới lên, kết hợp khảo sát thực tế với xem xét báo cáo, tài liệu liên quan và chất vấn trực tiếp tại buổi làm việc. Đối với những vấn đề chưa đúng phải truy vấn đến cùng trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, hợp tác.

Kịp thời đôn đốc, nhắc nhở

Những năm gần đây, cùng với những bước phát triển tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Phước cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm nhìn chung chưa quyết liệt và đồng bộ, nhất là cấp xã; việc nắm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm chưa được chú trọng; tình trạng vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và mất vệ sinh trong sản xuất, chế biến, sử dụng thực phẩm còn diễn ra nhiều; xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thực hiện chưa nghiêm túc; sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị, thành phố chưa thường xuyên, đồng bộ...


Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bình Phước khảo sát thực tế và giám sát việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại 3 cơ sở trên địa bàn thị xã Đồng Xoài

Trước thực tế trên, HĐND tỉnh đã đưa một số nội dung trọng tâm việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vào Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 14.12.2015 về việc phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020); đồng thời, trong các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm đã đưa nội dung bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vào nghị quyết và giao UBND tỉnh triển khai, thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh giao nhiệm vụ cho Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, định kỳ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh. Thông qua kết quả theo dõi, giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã có những hình thức đôn đốc, nhắc nhở UBND tỉnh phù hợp, kịp thời.

Được giao trực tiếp giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế tại một số cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, bếp ăn bán trú tại trường học, cơ sở sản xuất nước đá, giám sát trực tiếp tại cơ sở trước (cấp huyện), sau đó giám sát tại các cơ quan cấp tỉnh liên quan. Trên cơ sở khảo sát thực tế kết hợp với việc nghiên cứu báo cáo, từng thành viên của Đoàn phát biểu đánh giá nhận định tình hình chung, đồng thời đặt các câu hỏi làm rõ nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát.

Qua giám sát, Ban kiến nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; nghiên cứu áp dụng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thực phẩm sạch, an toàn, sản xuất hàng hóa nông sản theo mô hình VietGAP, xây dựng Đề án truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, sản. Quan tâm tăng chi kinh phí cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thanh, kiểm tra, kiểm nghiệm thực phẩm và trang bị xe chuyên dụng. Chỉ đạo Sở Y tế và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ký kết chương trình phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trong các khu công nghiệp. Đưa chỉ tiêu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Phê duyệt Quy hoạch chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện Đề án nâng cấp phòng Chẩn đoán - Xét nghiệm thuộc Chi cục Chăn nuôi - Thú y thành trạm Chẩn đoán - Xét nghiệm và điều trị bệnh động vật.

Ngoài ra, HĐND và Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp thu kiến nghị của cử tri, phản ánh của đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, từ đó đề nghị UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của cử tri. Các ý kiến tập trung về: Tình trạng một số cơ sở sản xuất nước đá không hợp vệ sinh; việc quản lý thực phẩm chức năng; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột không dán tem, nhãn mác của cơ sở sản xuất.

Đổi mới nội dung giám sát chuyên đề

Thực tiễn giám sát lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Phước cho thấy, bên cạnh bám sát sự chỉ đạo của Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đưa nội dung, giải pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vào nghị quyết của HĐND tỉnh để UBND tỉnh tổ chức thực hiện. Cần chú trọng giám sát chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực khó, có nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm nhiều người, quy mô lớn như: Bếp ăn công nhân tại các khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh tại các chợ trung tâm, cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, thức ăn đường phố, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm…

Để nâng cao hiệu quả giám sát, cần làm tốt công tác chuẩn bị và đổi mới phương thức giám sát. Cụ thể, quyết định thành phần giám sát phải đủ mạnh, tinh gọn. Việc chọn nội dung, đối tượng giám sát xuất phát từ thực tiễn địa phương. Đề cương giám sát chi tiết, rõ ràng, phù hợp chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị chịu sự giám sát. Nhiệm vụ của các thành viên Đoàn giám sát cần được phân công cụ thể, phù hợp thế mạnh và hiểu biết của mỗi người. Đặc biệt, áp dụng hình thức giám sát từ dưới lên, kết hợp khảo sát thực tế với việc xem xét báo cáo, tài liệu liên quan và chất vấn trực tiếp tại buổi làm việc. Đối với những vấn đề chưa đúng phải truy vấn đến cùng trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, hợp tác.

Báo cáo kết quả giám sát đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, xác định được nguyên nhân; các kiến nghị, đề nghị phải bảo đảm tính khách quan, khả thi, đúng luật, phù hợp với thực tế. Sau giám sát, HĐND quan tâm đến tiến độ và kết quả giải quyết các kiến nghị trên tinh thần kiên trì, thường xuyên đôn đốc việc thực hiện đến khi có kết quả trên thực tế.

LÊ TRANG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang