DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 21:49 | 22/02/2020 (GMT+7)
.
Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân việt nam

Quy định rõ trách nhiệm “chủ trì - phối hợp”

08:05 | 15/07/2019
Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành đã được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ. Nhưng khi đi vào cụ thể từng lĩnh vực, nhất là đối với lĩnh vực có sự “chung tay” của hai hay nhiều bộ cùng tham gia quản lý thì công tác chủ trì, phối hợp còn lúng túng. Đây là thực trạng được đưa ra tại phiên họp của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh vừa qua về dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Cân nhắc “chủ trì, phối hợp”

Thời gian qua, chúng ta vẫn thường nghe về tình trạng “cha chung không ai khóc” mỗi khi có sự cố nào đó xảy ra. Đây là hậu quả của việc phân định trách nhiệm không rõ ràng giữa các bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

Đối với lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, có rất nhiều bộ, ngành có liên quan cùng tham gia quản lý. Trong đó, trách nhiệm quản lý chung là Chính phủ, ngoài ra còn có trách nhiệm quản lý của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Ban Cơ yếu Chính phủ, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh quy định: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; quy định dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật quy định: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan soạn thảo, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao quy định về quy trình thu nhận vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý theo quy định của Luật này.

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng quy định về trách nhiệm của Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an xây dựng, thu thập, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ công tác cấp, quản lý hộ chiếu có gắn chíp điện tử; cung cấp cho Bộ Công an thông tin định danh của người có thẩm quyền cấp giấy tờ xuất, nhập cảnh thuộc Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an xây dựng, thu thập, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an trong việc ký kết các điều ước quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân. Còn Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan có liên quan trong việc cấp chứng thư số, cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ công tác cấp, quản lý hộ chiếu có gắn chíp điện tử…

Nhìn vào các quy định của dự thảo Luật cho thấy, giữa các bộ, cơ quan có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân đã phát sinh cơ chế chủ trì, phối hợp. Cho ý kiến về vấn đề này, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính Phủ Nguyễn Phước Thọ cho rằng, cơ chế chủ trì, phối hợp chỉ áp dụng đối với những việc không phân định được thẩm quyền, tức là một việc có thể có từ 2 cơ quan trở lên cùng quản lý, còn khi cơ chế trách nhiệm rõ rồi thì cần quy định cụ thể. Nếu cứ quy định chủ trì, phối hợp thì sau này không rõ trách nhiệm.

Trong hoạt động quản lý thì sự phối hợp là đương nhiên. Do đó, Phó Vụ trưởng Nguyễn Phước Thọ cho rằng, không nên quy định “chủ trì, phối hợp”, bởi nếu quy định trong luật không rõ thì nghị định hướng dẫn sau này sẽ càng rắc rối hơn. Dự thảo Luật có nhiều quy định Bộ Ngoại giao “phối hợp”. Cái gì đích danh Bộ Ngoại giao thực hiện thì mới nên quy định, còn phối hợp với bộ khác để thực hiện nhiệm vụ thì không nên quy định vào trong dự thảo Luật. Đồng thời, nên cân nhắc cụm từ “chủ trì, phối hợp” trong dự thảo Luật, Phó Vụ trưởng Nguyễn Phước Thọ đề nghị.

“Gõ cửa anh chủ trì”

Từ những khó khăn trong xử lý trách nhiệm thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng, cần quy định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của từng bộ, cơ quan đến đâu. Đề cập đến trách nhiệm quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, các đại biểu cũng đề nghị: Cần quy định rõ, trong trường hợp nào thì “anh” có trách nhiệm chủ trì, và chủ trì đến mức nào, đây là điều cần phải hết sức lưu ý trong dự thảo Luật này, bởi quy định như vậy mới rõ được trách nhiệm.

Trong khi đó, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Dự chỉ rõ, hiện nay chúng ta đang lúng túng giữa chủ trì, phối hợp, thậm chí “không quy định sợ thiếu, trong khi đó quy định thì không cần thiết”. Đây là điều cần phải tính toán trong dự thảo Luật để rõ người chủ trì, rõ người phối hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cho biết, về trách nhiệm quản lý nhà nước hiện có 2 luồng ý kiến khác nhau. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng, nhìn chung đối với các luật thì trách nhiệm quản lý nhà nước nêu chủ yếu là bộ chủ quản, ví dụ Chính phủ chịu trách nhiệm rồi giao cho bộ nào đó, trách nhiệm chủ yếu là “gõ cửa anh chủ trì”.

Tuy nhiên, luồng ý kiến thứ hai cho rằng, khi đi vào một số luật cụ thể thấy phát sinh vướng mắc, đó là “một nhiệm vụ nhưng nhiều anh làm”. Trong dự thảo Luật này, vừa có quản lý của Bộ Công an, vừa có quản lý của Bộ Ngoại giao, vừa có quản lý của Bộ Quốc phòng. Do đó, quy định trách nhiệm đối với các bộ trong dự thảo Luật phải rõ, cần rà soát kỹ để quy định bảo đảm hiệu quả, thiết thực, bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ. Đồng thời, cần cân nhắc xem xét nên thu hẹp hay mở rộng phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước trong dự thảo Luật này. Đặc biệt, “cần làm rõ anh nào chủ trì, khi nào chủ trì, khi nào phối hợp”, Chủ nhiệm Võ Trọng Việt đề nghị.

Để nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước nói chung, trong công tác xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam nói riêng, rất cần cơ chế trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng bộ và cơ quan liên quan. Muốn vậy, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra cần nghiên cứu có những quy định thật cụ thể, rõ trách nhiệm chủ trì, rõ trách nhiệm phối hợp của từng bộ. Chỉ khi cơ chế trách nhiệm được minh định rõ thì mới chấm dứt được tình trạng trách nhiệm “hòa cả làng” khiến cử tri và dư luận bức xúc lâu nay. 

Hà An
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang