DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 21:44 | 19/02/2020 (GMT+7)
.

Chủ động quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương (*)

07:52 | 10/07/2019
Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa IX

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang;
Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh;
Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng được đến dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt UBTVQH, tôi thân ái gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các vị đại biểu HĐND, cùng toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh Tiền Giang lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 nền kinh tế nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện. Các chính sách tài khóa, tiền tệ được điều hành linh hoạt, thu chi ngân sách tích cực, lần đầu tiên có số thu 6 tháng đạt trên 53% so với dự toán. Tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa và công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh và dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát huy. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả cụ thể rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, đánh giá cao. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.


Ảnh: Minh Trí

Hoạt động của QH tiếp tục có nhiều đổi mới, hiệu quả. QH vừa hoàn thành chương trình của Kỳ họp thứ 7 sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm. QH đã xem xét, thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. QH đã thông qua 7 luật, 10 nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật; giám sát tối cao về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”...

Thưa các đồng chí!

Đóng góp vào thành công chung của cả nước, có vai trò không nhỏ của Đảng bộ và nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Tiền Giang. Qua nghe báo cáo, cùng với việc theo dõi quá trình phát triển của tỉnh, tôi rất phấn khởi trước những thành tựu phát triển khá toàn diện mà tỉnh Tiền Giang đã được trong 6 tháng vừa qua: Tăng tưởng kinh tế đạt khá, tăng 7,07% so với 6 tháng đầu năm 2018, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, khu vực nông, lâm, nghiệp, thủy sản tăng 2,49%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,88% và khu vực dịch vụ tăng 7,57%; thu ngân sách nhà nước tăng cao, đạt 6.172 tỷ đồng (tăng 16,4% so với cùng kỳ), quy mô kinh tế được mở rộng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị phát triển theo hướng hiện đại gắn với bảo tồn nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường và phát triển, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền.

Trong những thành tích chung đó của tỉnh nhà có sự đóng góp quan trọng của tập thể HĐND và vai trò cá nhân của từng đại biểu HĐND. Trong những năm qua, hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp tục được đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và các nghị quyết của cấp ủy.

Thưa các đồng chí,

Với tinh thần thẳng thắn, xem xét các vấn đề khách quan, khoa học, kỳ họp HĐND lần này cần phân tích, đánh giá sâu sắc và toàn diện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng vừa qua, đề ra các giải pháp phù hợp; chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo. Cử tri và đồng bào tỉnh Tiền Giang đang mong muốn và đòi hỏi chính quyền phải có cơ chế, chính sách, giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề bức xúc như: Việc làm, đời sống người lao động có thu nhập thấp; có giải pháp xử lý dứt điểm BOT Cai Lậy; tập trung giải phóng mặt bằng bảo đảm đúng tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và cầu Mỹ Thuận 2; việc tăng cường xuất khẩu những sản phẩm nông nghiệp địa phương như gạo, cây ăn trái, thủy hải sản; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi sản xuất, ngành nghề, giải quyết công ăn việc làm cho người bị thu hồi đất… Đây là những mặt khó khăn đòi hỏi HĐND tỉnh cần thảo luận, quyết định các chủ trương, biện pháp, xác định rõ lộ trình và thời gian phù hợp để tổ chức thực hiện tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để tiếp tục phát huy tối đa những kết quả, thành tựu đã đạt được, đồng thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khó khăn, tôi đề nghị Cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Tiền Giang tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Một là, tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để thực hiện mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trước những yếu kém, khuyết điểm mà đã được chỉ rõ trong Báo cáo, thảo luận. Qua đó, có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.


Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Tiền Giang

Hai là, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng; tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thu hút đầu tư, cho người dân và doanh nghiệp; cắt giảm triệt để những chi phí không hợp lý cho chính quyền và người dân. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII; hoàn thành đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Trung ương trong năm 2019. Xây dựng quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền của mỗi tổ chức, cá nhân để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhằm cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Ba là, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của HĐND tỉnh, có những nghị quyết mang tính lâu dài, phù hợp thực tiễn, có ý nghĩa tác động sâu rộng đến đời sống xã hội; tăng cường công tác TXCT, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của HĐND và đại biểu HĐND

Bốn là, Thường trực HĐND tỉnh cần tranh thủ sự lãnh đạo của Cấp ủy trong hoạt động của HĐND, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh. Bên cạnh đó, cần tăng cường, phối hợp tốt với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các cơ quan của UBTVQH, Ban Công tác đại biểu để tạo sự kết nối giữa Trung ương và địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan dân cử nói chung và HĐND tỉnh Tiền Giang nói riêng.

Thưa các đồng chí,

Với truyền thống cách mạng anh hùng, với quyết tâm chính trị cao nhất cùng sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng, tôi tin rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tiền Giang sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ lần thứ X của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Một lần nữa, thay mặt UBTVQH, tôi chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

Xin chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí và đồng bào tỉnh Tiền Giang dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

_______

(*) Đầu đề do báo Đại biểu Nhân dân đặt

LÊ NAM lược ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang