DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 15:36 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
HĐND tỉnh Quảng Nam phối hợp xây dựng và thực thi chính sách

Bài cuối: Đưa chính sách sớm đi vào thực tiễn

08:24 | 07/07/2019
Hoạt động phối hợp tích cực của HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong tổ chức thực hiện sẽ đưa chính sách sớm đi vào thực tiễn và thông qua thực tiễn để xem xét, đánh giá hiệu quả chính sách. Thời gian qua, HĐND - UBND - MTTQ tỉnh Quảng Nam đã tích cực phối hợp tổ chức thực thi hiệu quả nhiều quyết sách do HĐND tỉnh ban hành.

>> Bài 1: Phản biện để quyết sách sát hợp, khả thi

Từ khi nghị quyết có hiệu lực pháp lý đến áp dụng nội dung nghị quyết trong thực tế thường chỉ có một khoảng thời gian nhất định, bởi thời điểm có hiệu lực của các nghị quyết là rất sớm (10 ngày sau khi HĐND thông qua) và nghị quyết có hiệu lực thì được áp dụng ngay. Do đó, hoạt động phối hợp tích cực của HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách sẽ giúp nội dung chính sách sớm đi vào thực tiễn và thông qua thực tiễn để xem xét, đánh giá hiệu quả chính sách. Trong quá trình này, công tác phối hợp giữa 3 cơ quan có ý nghĩa rất quan trọng.

Cụ thể, phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND: Sau khi HĐND thông qua nghị quyết, Thường trực HĐND cần kịp thời theo dõi, phối hợp đề nghị UBND tổ chức thực hiện nghị quyết; trường hợp quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết nảy sinh vướng mắc, bất cập, hai cơ quan cần tổng hợp, trao đổi thông tin để xử lý phù hợp và kịp thời nhất.

 Trong quá trình hoạt động của HĐND, nhất là thực hiện chức năng giám sát, quyết định cần phát huy đúng mức vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội; sử dụng kết quả phản biện xã hội để hoàn thiện nội dung dự thảo chính sách. Mọi hoạt động của HĐND đều gắn liền với hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên. Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp sẽ phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp giữa Thường trực HĐND - MTTQ: Sau mỗi kỳ họp, thông qua hoạt động TXCT, mỗi đại biểu HĐND sẽ thông tin đến cử tri, nhân dân kết quả kỳ họp và nội dung các quyết sách đã được HĐND thông qua. Trong quá trình đó, nếu hai cơ quan làm tốt công tác phối hợp sẽ giúp nội dung, thông tin của chính sách, nghị quyết đến người dân, đối tượng chịu sự tác động nhanh hơn, thay vì chờ văn bản hoặc tổ chức hội nghị triển khai của UBND các cấp. Đồng thời, qua hoạt động TXCT của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND (đại diện chủ thể ban hành chính sách) sẽ có cơ hội tiếp nhận nhiều hơn các thông tin phản hồi từ đối tượng thụ hưởng, áp dụng chính sách để kịp thời trao đổi, chấn chỉnh các bất cập của quá trình thực hiện hoặc đề nghị điều chỉnh, bổ sung trong trường hợp nội dung chính sách chưa phù hợp với thực tiễn.


Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam họp thường kỳ xem xét tiến độ chuẩn bị nội dung trình kỳ họp chuyên đề  
Ảnh: Thanh Hiền

Phối hợp giữa UBND - MTTQ: Công tác tuyên truyền, vận động luôn có vai trò quan trọng, góp phần vào thành công của quá trình tổ chức thực hiện chính sách. Việc đưa chính sách vào thực tiễn cuộc sống là một quá trình chịu sự tác động của nhiều yếu tố, cần có các giải pháp hữu hiệu trong thực hiện chính sách. Do vậy, phối hợp giữa UBND và MTTQ trong tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách qua những cộng tác viên, tổ chức cụ thể bằng những hình thức phong phú như hội nghị, tờ gấp giới thiệu hay tư vấn, cung cấp thông tin... dễ hiểu, dễ thực hiện sẽ giúp thông tin chính sách đến với đối tượng thụ hưởng dễ dàng hơn, thay vì những kế hoạch hành động chung chung và phân công phối hợp trong nội bộ các cơ quan thực hiện chính sách.

Vận dụng cách làm nêu trên, HĐND - UBND - MTTQ tỉnh Quảng Nam thời gian qua đã tích cực phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều quyết sách do HĐND tỉnh ban hành như: Chính sách khuyến khích giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, bố trí, sắp xếp dân cư khu vực miền núi...

Có thể khẳng định, xu hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương như hiện nay đã mở rộng phạm vi, thẩm quyền của HĐND trong ban hành các chính sách, biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong tiến trình đó, các yêu cầu về chất lượng, tính khả thi, hiệu quả, tác động tích cực của các quyết sách do HĐND ban hành là thước đo cụ thể nhất phản ánh hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND. Một quyết sách có hiệu ứng tích cực nhất thiết phải phát sinh từ thực tiễn, giải quyết hiệu quả vấn đề thực tiễn đặt ra, lấy thực tiễn để điều chỉnh, bổ sung chính sách. Trong chuỗi quy trình, thủ tục xây dựng và ban hành chính sách theo Luật Ban hành văn bản pháp luật năm 2015, đánh giá tác động, lấy ý kiến đối tượng bị tác động bởi chính sách là quy định mang tính bắt buộc, nhằm bảo đảm chính sách được ban hành phù hợp thực tiễn, có tính khả thi cao... Vì vậy, việc thực hiện tốt công tác phối hợp giữa 3 cơ quan: HĐND (cơ quan ban hành chính sách), UBND (thực thi chính sách) và UBMTTQVN (cơ quan phối hợp) trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách (nghị quyết của HĐND) là cần thiết, có mối quan hệ mật thiết và bổ trợ cho nhau.

LÊ MINH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang