DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 16:37 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Tạo cơ sở ổn định cho nhập, tách địa giới hành chính

07:56 | 18/06/2019
Bộ máy hành chính cồng kềnh hiện nay có nguyên nhân từ việc có thêm nhiều đơn vị hành chính mới được thành lập qua quá trình chia, tách đơn vị hành chính các cấp thời gian qua.

Thực tế này cũng đã được nêu rõ tại Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã: Nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy mô quá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng; nguồn lực của địa phương và Trung ương cho phát triển kinh tế - xã hội bị phân tán. Việc tăng số lượng đơn vị hành chính các cấp đã dẫn đến tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương tăng; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc tăng.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương trình QH tại Kỳ họp thứ Bảy vừa qua đã sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 128 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về nguyên tắc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Tuy nhiên, dự thảo Luật vẫn chỉ đưa ra quy định chung chung “Thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định của pháp luật” mà chưa giúp định lượng, định tính cho những thành tố tạo nên một xã, huyện, tỉnh, hay còn gọi là một cấp hành chính, một cấp chính quyền.

Trong khi đó, Báo cáo thẩm định dự án Luật của Bộ Tư pháp đã đề nghị, cần nghiên cứu sửa đổi quy trình, trình tự, thủ tục về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo hướng giảm bớt tầng nấc trong quá trình thực hiện, để bảo đảm hiệu quả và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị. Bộ Tư pháp cũng đưa ra một bất cập trong quy trình thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính: Việc xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến của cử tri, cho ý kiến với đề án được thực hiện ở cả ba cấp xã, huyện, tỉnh trước khi trình Chính phủ. 

ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang (Nghệ An) phân tích, theo Nghị quyết số 653 của UBTVQH thì xã không đạt 2 tiêu chí về dân số và diện tích là xã thuộc diện sáp nhập, trừ khi có yếu tố đặc thù. Nhưng thực tiễn sẽ xảy ra trường hợp xã không đạt 2 tiêu chí, đề án được xây dựng phù hợp, cấp ủy chính quyền vận động tuyên truyền tích cực nhưng khi lấy ý kiến không đạt 50% nên xã không được sáp nhập. Với những trường hợp này, theo ĐB Hoàng Thị Thu Trang, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước sẽ không được thực hiện mà không có lý do thuyết phục. Theo đó, đại biểu đề nghị, cần nghiên cứu chỉnh sửa quy định theo hướng xã không đạt 2 tiêu chí buộc phải sáp nhập, trừ khi có yếu tố đặc thù. Quy định rõ trường hợp thế nào là đặc thù và nhân dân tham gia vào phương án sáp nhập, không phải tham gia vào chủ trương mà tham gia vào toàn bộ đề án. Cùng với đó là ý kiến tham gia của địa phương cần được phản ánh đầy đủ và tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý mà không bắt buộc phải có hơn 50% cử tri đồng ý. Cách quy định như vậy, theo ĐBQH, sẽ giúp vừa tôn trọng được nguyện vọng, tranh thủ được trí tuệ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, vừa bảo đảm được tính hiệu lực, hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước, tránh tình trạng một bộ phận người dân lợi dụng, không ủng hộ chủ trương với những toan tính riêng, có sự lôi kéo, tạo sức ép với người khác, gây mất an ninh trật tự ở địa phương như trong quá trình sáp nhập xóm vừa qua.

Những giải pháp này thực ra cũng mới chỉ hướng đến mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo yêu cầu của Nghị quyết số 37, Bộ Chính trị. Trong dài hạn cần có những chuẩn mực bảo đảm sự ổn định cho việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính trong Luật. Nếu không làm được điều đó thì hiện tượng chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính sẽ còn xảy ra trong thời gian tới. 

Thanh Hải
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang