DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 15:45 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
Chính sách và cuộc sống

Phải nhanh hơn nữa

07:55 | 18/06/2019
Giữa tuần trước, Hội đồng quy hoạch quốc gia nhóm họp để bàn kế hoạch tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Hội đồng đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương liên quan tích cực nghiên cứu, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, để trình Hội đồng Quy hoạch quốc gia, Chính phủ xem xét trong tháng 12.2019.

Lập quy hoạch tổng thể quốc gia thực sự là nhiệm vụ khó khăn và đầy thách thức. Một phần, lần đầu tiên nước ta lập quy hoạch này, kinh nghiệm có thể nói chưa có mấy. Quỹ thời gian để thực hiện cũng không lấy gì làm dư dả trong khi nội dung, khối lượng công việc rất đồ sộ và liên quan đến tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương. Đặc biệt, quy hoạch tổng thể quốc gia có tầm quan trọng chiến lược, là cơ sở để lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước… Bởi vậy, việc xây dựng các quy hoạch khác cho sự phát triển của đất nước, các vùng và các địa phương cũng như các ngành trong giai đoạn mới 2021 - 2030 đang “trông chờ” cả vào quy hoạch tổng thể quốc gia. Nếu quy hoạch tổng thể quốc gia có chất lượng tốt thì sẽ lan tỏa tích cực đến các quy hoạch khác và ngược lại.

Cho đến hiện tại, cơ quan thường trực của Hội đồng quy hoạch quốc gia là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những đề xuất ban đầu về kế hoạch tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện nhiệm vụ này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một căn cứ quan trọng để xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia là Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 -2030 và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 - cả hai đang được dự thảo để trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bên cạnh đó, hiện mới chỉ có 8 quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh - trong tổng số 107 quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch - đã triển khai lập trước ngày 1.1.2019 theo pháp luật chuyên ngành (mặc dù các quy định của Luật Quy hoạch về những quy hoạch này có hiệu lực từ ngày 1.3.2018).

Cùng với việc dồn sức xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia, nhiều nhiệm vụ quan trọng khác cũng cần được đẩy nhanh tiến độ thực hiện để Luật Quy hoạch đi vào cuộc sống. Đơn cử như việc rà soát, ban hành danh mục quy hoạch. Luật Quy hoạch giao Chính phủ rà soát ban hành 3 danh mục quy hoạch trước ngày 31.12.2018 gồm: Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; Danh mục quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt bị bãi bỏ; và Danh mục quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành. Nhưng đến nay Chính phủ vẫn chưa ban hành được các danh mục nói trên, khiến cho các bộ, ngành và địa phương không xác định được quy hoạch nào sẽ được tích hợp vào các quy hoạch được lập cho thời kỳ 2021 - 2030, quy hoạch nào phải bãi bỏ để đơn giản hóa thủ tục đầu tư, kinh doanh. 

Việc ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Quy hoạch chậm 14 tháng đã khiến cho các bộ, ngành và địa phương không có đủ căn cứ pháp lý để triển khai lập quy hoạch cho thời kỳ mới. Việc chậm triển khai lập quy hoạch cho thời kỳ mới lại dẫn đến nhiều dự án đầu tư có thể không thực hiện được do chưa được bổ sung, cập nhật vào các quy hoạch, ảnh hưởng đến phát triển đất nước. Rút kinh nghiệm từ việc này, Chính phủ phải nhanh chóng ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Cho đến nay, Chính phủ mới chỉ ban hành được nghị định hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành còn lại đều chưa có nghị định hướng dẫn.

Hà Lan
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang