DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:21 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với việc ban hành chính sách địa phương

Kênh thông tin quan trọng

07:54 | 18/06/2019
Nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Quảng Ninh với nhiều giải pháp đồng bộ đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, Quảng Ninh luôn trong nhóm 5 tỉnh đứng đầu cả nước và 2018 là năm thứ hai liên tiếp vươn lên đứng đầu cả nước trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Quá trình cụ thể hóa các chủ trương của tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, HĐND tỉnh đã tham khảo các thông tin từ PCI như một kênh quan trọng ban hành nghị quyết cũng như thực hiện chức năng giám sát.

Quyết nghị các nhóm giải pháp thu hút đầu tư

Trong kỳ họp thường lệ giữa năm 2019, HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu ban hành một số chính sách liên quan và được kỳ vọng sẽ góp phần tác động tích cực đến PCI của tỉnh trong thời gian tới như: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19.7.2013 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn; về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị ra khỏi khu dân cư...

Trong quá trình cụ thể hóa các chủ trương của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, HĐND tỉnh đã quan tâm tham khảo các thông tin từ PCI như một kênh quan trọng trong quá trình ban hành nghị quyết cũng như thực hiện chức năng giám sát của HĐND. Cụ thể, các chỉ số PCI được HĐND coi như là những nguồn tham khảo đáng tin cậy để thẩm tra, thảo luận, biểu quyết các nghị quyết liên quan, có thể coi đó là một căn cứ, mục tiêu để ban hành, cải thiện và thực hiện chính sách. Việc phân tích các điểm số của các chỉ số thành phần PCI đã gợi ý để HĐND tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về cung cấp dịch vụ công, thực thi các quy định pháp luật nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quá trình xây dựng, ban hành nghị quyết về kinh tế - xã hội tỉnh nhiệm kỳ, hàng năm của HĐND tỉnh đều nghiên cứu các chỉ số thành phần của PCI những năm trước để quyết nghị các nhóm giải pháp về thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động kinh tế địa phương. HĐND tỉnh cũng đã ban hành các nghị quyết với nội dung chuyên biệt dựa trên một chỉ số PCI.


Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh giám sát tại huyện Vân Đồn về công tác quản lý đất đai,tài nguyên khoáng sản; kết quả giải quyết kiến nghị cử tri
Ảnh: Thu Trang

Cụ thể, về chỉ số tiếp cận đất đai: Năm 2015, chỉ số này của tỉnh đạt điểm số là 6,26; sang năm 2016, chỉ số bị giảm điểm xuống còn 6,07. Trước tình hình đó, tỉnh đã phân tích nguyên nhân của việc giảm điểm và thực hiện một số các giải pháp. Trên cơ sở đó, HĐND đã ban hành các nghị quyết về: Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn; kịp thời ban hành các nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và thu hồi đất trên địa bàn…

Về chỉ số đào tạo lao động, xác định nguồn nhân lực của tỉnh, nhất là lao động có kỹ năng, chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng, chất lượng để phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là đối với ngành than, các khu kinh tế, khu công nghiệp, chính sách thu hút nguồn nhân lực chưa phát huy được hiệu quả, HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết tiêu biểu như: Nghị quyết về Chương trình việc làm tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020; chính sách hỗ trợ đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020...

Để cải thiện và tăng điểm chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, HĐND đã ban hành một số nghị quyết về: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2020; chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020; một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2020...

Về chỉ số chi phí thời gian, thông qua Trung tâm hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, các thủ tục hành chính đã được tỉnh thường xuyên rà soát cắt giảm so với quy định chung, làm giảm thời gian cung cấp dịch vụ hành chính, giảm thời gian đi lại của công dân, tổ chức. Cùng với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ CB, CC, VC hợp đồng làm việc ở các trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp…

Cải thiện bền vững năng lực cạnh tranh

Nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Quảng Ninh với nhiều giải pháp đồng bộ triển khai trong thời gian qua, các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả thực hiện chỉ số PCI của tỉnh đã được cải thiện qua từng năm. Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, tỉnh luôn đứng trong nhóm 5 tỉnh đứng đầu cả nước và năm 2018 là năm thứ hai liên tiếp tỉnh Quảng Ninh vươn lên đứng đầu cả nước trong bảng xếp hạng chỉ số PCI.

Tuy nhiên, còn một số mục tiêu trong cải thiện chỉ số PCI của tỉnh chưa đạt như mong muốn để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp và của tỉnh: Năm 2018, các chỉ số tính năng động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, gia nhập thị trường và chi phí thời gian giảm điểm nhẹ so với năm 2017.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh đạt mục tiêu tiếp tục duy trì vị trí số 1 trong nhóm dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện bền vững năng lực cạnh tranh. HĐND tiếp tục sử dụng chỉ số PCI như một kênh thông tin, phân tích các nguyên nhân chỉ số thành phần chưa được cải thiện, chưa đạt mục tiêu, kế hoạch theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, từ đó nghiên cứu ban hành chính sách tác động góp phần làm cải thiện các chỉ số thành phần PCI.

Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang