DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:54 | 27/02/2020 (GMT+7)
.
Giải trình tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Bài cuối: Cam kết trách nhiệm và lộ trình giải quyết

07:47 | 15/06/2019
Kết quả của phiên giải trình được thể hiện qua sản phẩm cuối cùng là kết luận phiên họp nên Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh thường bố trí lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND làm thư ký, kiêm tham mưu thông báo kết luận về nội dung giải trình. Theo đó, thông báo rõ trách nhiệm thuộc về ai và các cam kết lộ trình giải quyết cụ thể để kiến nghị. Kết luận càng rõ thì việc theo dõi, giám sát càng thuận lợi.

>> Bài 1: Cùng bàn bạc, thống nhất giải pháp

Rất cần sự chủ động của các Tổ đại biểu HĐND

Thực tế cho thấy, để tổ chức một phiên giải trình thành công, ngoài sự chủ động của Thường trực, các Ban và Văn  phòng HĐND theo các mảng, phải kể đến vai trò của các Tổ đại biểu HĐND. So với Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã quy định rất rõ ngoài trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp HĐND cùng cấp; tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND và để đại biểu HĐND báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp sau kỳ họp. Tổ đại biểu HĐND còn giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND cùng cấp trên địa bàn, hoặc về các vấn đề do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công.

Theo đó, trong phiên họp giải trình, Tổ đại biểu HĐND đóng vai trò khá quan trọng bởi Tổ thường gắn với từng địa phương cấp dưới, mà mỗi một nội dung đưa ra tại phiên giải trình đều là thực tiễn từ các địa phương và cử tri phản ánh. Cơ quan chức năng giải trình đúng hay chưa đúng, có gì bất cập thì chính các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND (thường được cơ cấu là những đại biểu giữ những vị trí chủ chốt của mỗi địa phương như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND) nắm chắc. Chính vì vậy, các Tổ trưởng chính là người vừa cung cấp thông tin và nội dung giải trình cho HĐND, Thường trực HĐND thị xã; đồng thời, cũng là người nêu ra các vấn đề yêu cầu các cơ quan chức năng giải trình trực tiếp tại các phiên giải trình để giúp chủ tọa có thêm thông tin và thống nhất điều hành đi đến các giải pháp cụ thể; chính họ cũng là người giám sát, đánh giá kết quả giải quyết tại thực tiễn địa phương mình. Trung bình mỗi phiên giải trình của Thường trực HĐND thị xã có 15 lượt ý kiến của đại biểu HĐND, trong đó phần lớn là ý kiến của các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, thường chỉ khi có phiên họp hoặc có văn bản đề nghị, Tổ đại biểu mới báo cáo và kiến nghị các vấn đề của địa phương, còn bình thường thì không chủ động cung cấp thông tin cho Thường trực HĐND. Trong phiên họp thường kỳ tháng 4 vừa qua, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: “Các Tổ cần có kiến nghị bằng văn bản, không phải cứ chờ đến phiên họp mới báo cáo và ý kiến bằng giơ tay phát biểu là xong. Theo luật mới, các Tổ có nhiệm vụ giám sát, chính vì vậy cần thực hiện tốt việc này, trong đó giám sát qua giải trình cũng là cách làm hay. Muốn làm rõ được các nội dung giải trình, từ giám sát thực tiễn, các Tổ có đề xuất thì gửi văn bản trình cho Thường trực HĐND sớm để yêu cầu UBND và các ngành chuẩn bị. Theo đó, để phiên giải trình được chất lượng, các Tổ đại biểu HĐND cần bám sát chức năng luật định, nắm chắc vấn đề và phản ánh kịp thời cho Thường trực HĐND”.

Ngoài phát huy vai trò của các Tổ đại biểu HĐND, Thường trực HĐND thị xã cũng cần chú trọng phát huy vai trò của các đại biểu chuyên trách, nhất là các Ban HĐND trong tham mưu đề xuất nội dung giải trình và phối hợp với Tổ để xác minh, làm rõ các vấn đề dự kiến đưa ra phiên họp.


Trưởng phòng TN - MT thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh giải trình tại phiên họp
 Ảnh: Bình Nguyên

Chú trọng lựa chọn thư ký cho phiên họp

Tại các phiên giải trình của Thường trực HĐND thị xã, người giải trình ngoài trả lời trực tiếp bằng văn bản (theo Công văn yêu cầu của Thường trực HĐND gửi trước đó) còn có sự đối thoại, tranh luận trực tiếp giữa đại biểu và người trả lời nhằm làm rõ hơn các nội dung, tạo không khí dân chủ. Theo đó, chủ tọa yêu cầu giải trình phải rõ ràng, đi thẳng vào nội dung, nêu rõ nguyên nhân, giải pháp và thời gian khắc phục những sai sót, hạn chế, làm cơ sở cho việc theo dõi, đôn đốc thực hiện vấn đề đã tiếp thu, ghi nhận. Nội dung giải trình thường được yêu cầu ngắn gọn, rõ và đi thẳng vào vấn đề chính, không giải thích (vì văn bản đã photo cho đại biểu); vấn đề tiếp thu, ghi nhận cũng yêu cầu cơ quan, cá nhân giải trình nói rõ lộ trình, thời gian, nếu chưa tiếp thu được thì chỉ rõ nguyên nhân và kiến nghị.

Kết quả của phiên giải trình được thể hiện qua sản phẩm cuối cùng chính là kết luận phiên họp. Thông báo kết luận phiên họp rất quan trọng nên Thường trực HĐND thị xã chú trọng lựa chọn thư ký cho phiên họp. Theo đó, thường bố trí lãnh đạo chuyên trách của các Ban HĐND, thay vì Văn phòng HĐND và UBND như lâu nay. Bởi các đại biểu này vừa chuyên sâu, am hiểu hoạt động của cơ quan dân cử; đồng thời cũng là người trực tiếp tham mưu cho Thường trực HĐND nội dung giải trình, hiểu rõ tường tận các vấn đề nên khi thực hiện nhiệm vụ thư ký sẽ kiêm luôn tham mưu thông báo kết luận của Thường trực HĐND về nội dung giải trình. Theo đó, cái cốt của thông báo kết luận chính là thông qua diễn biến, rút ra cho rõ trách nhiệm thuộc về ai và các cam kết lộ trình giải quyết cụ thể để kiến nghị. Kết luận càng rõ thì việc theo dõi, giám sát càng thuận lợi.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung đã giải trình, trước kỳ họp thường lệ 1 tháng, Thường trực HĐND thị xã cùng với các Ban HĐND tổ chức khảo sát việc thực hiện lời hứa của UBND và các cơ quan chuyên môn về kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, cũng như các kết luận giám sát chuyên đề và giải quyết ý kiến của cử tri, báo cáo với HĐND kết quả cụ thể tại kỳ họp. Nhờ vậy, hiệu quả hoạt động giải trình tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND thị xã ngày càng được nâng cao, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai kỳ họp.

Lê Hồng Hạnh - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang