DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 20:57 | 04/06/2020 (GMT+7)
.
Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Phát huy dân chủ, tăng cường hiệu lực thực thi

07:41 | 08/06/2019
Xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân trong Hiến pháp phải được cụ thể hóa khi nghiên cứu. Sửa Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần này nhằm phát huy quyền dân chủ của Nhân dân thông qua cơ quan đại diện. Bởi vậy, các cơ quan của HĐND cần được củng cố, tăng cường để thực hiện chức năng, quyền hạn ngày càng lớn; thực thi nhiệm vụ có hiệu lực, hiệu quả.

Kết quả đáng ghi nhận

Mới hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã đưa lại kết quả to lớn trong quá trình hoạt động của HĐND các cấp, thể hiện rất rõ trong báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về hoạt động của HĐND các địa phương tại kỳ họp cuối năm 2018. Không thể phủ nhận những đổi mới, phát triển vượt bậc trong hoạt động của chính quyền các cấp. Vị trí của HĐND được nâng cao trong hệ thống chính trị ở địa phương. Vai trò đại diện của cơ quan dân cử càng được khẳng định trong lòng Nhân dân. Thường trực HĐND được tăng cường số lượng và bảo đảm chất lượng, làm đầu tàu cho mọi hoạt động của HĐND. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND ngày càng được cải tiến, khoa học hơn; không khí nghị trường sôi động cuốn hút cử tri và Nhân dân. Những phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND được duy trì đều đặn, nội dung các phiên họp thiết thực. Giữa hai kỳ họp, Thường trực, các Ban HĐND đã tăng cường giám sát, đi sâu giám sát chuyên đề; các báo cáo giám sát được trình bày tại kỳ họp để đại biểu HĐND nghiên cứu, thảo luận và quyết định.

Kết quả đạt được trong hoạt động của HĐND, trước hết xuất phát từ những thay đổi cơ bản Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo tinh thần Hiến pháp mới và nỗ lực đổi mới, sáng tạo không ngừng của HĐND các cấp.


Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Bình khảo sát một số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện Quảng Ninh

Thiết chế dân chủ cần phát huy

Số lượng đại biểu HĐND phụ thuộc vào vai trò đại diện các tầng lớp nhân dân và thường xuyên phải được nâng cao qua các lần bầu cử. Vấn đề đặt ra khi sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nên thêm một điểm tại Khoản 1 Điều 18, bằng cách chia Điểm b ra làm đôi thành thêm những vùng miền hợp lý hơn. Tốt nhất tăng số lượng đại biểu HĐND cho những tỉnh có mật độ dân số thấp, có biên giới và nhiều dân tộc để báo đảm được vai trò đại diện.

HĐND thực hiện thiết chế dân chủ đại diện, được Nhân dân ủy quyền thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Mọi hoạt động của HĐND đều dựa trên cơ sở thiết chế dân chủ, nên các cơ quan của HĐND cần hoàn thiện và đầy đủ. Tại kỳ họp, chủ tọa trao đổi tập thể điều hành dân chủ, khách quan phát huy trí tuệ của đại biểu dân cử, tạo không khí sôi nổi, chân thành và đạt hiệu quả thực sự. Các phiên họp của Thường trực HĐND hàng tháng có số lượng, thành phần thích đáng, trở thành tập thể để quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và sự việc mới phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND. Qua đó, đòi hỏi khi sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương, không những không giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, mà cần mở ra điều kiện để tăng Thường trực HĐND - Trưởng Ban HĐND hoạt động chuyên trách.

Cho nên, phần cuối của Khổ 2 Khoản 3 Điều 18 nên sửa: Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động chuyên trách, nhưng cấp tỉnh hai người, còn cấp huyện một người. Như thế các địa phương sắp xếp được thêm một số Thường trực HĐND hoạt động chuyên trách và tốt hơn nếu bố trí được một số cấp ủy Đảng cùng cấp đảm nhiệm chức vụ đó.

Kiểm soát quyền lực phải tăng cường

Quyền hạn càng nhiều thì yêu cầu kiểm soát quyền lực phải được tăng cường. Mà trước hết cần phải kiểm soát quyền lực ngay trong chính quyền các cấp. Kiểm soát quyền lực có ý nghĩa quan trọng khi thực thi chủ trương phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nhất là phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, cửa quyền trong các cơ quan nhà nước. Thông thường một vụ việc tham nhũng, lạm quyền được phanh phui, đưa ra xử lý được truyền thông mạnh mẽ và xã hội rất quan tâm theo dõi. Nhưng những hoạt động giám sát, kiểm soát quyền lực ngăn chặn được kịp thời rất nhiều vụ việc không nhỏ có thể xẩy ra lại thông tin hạn chế, mọi người ít quan tâm, suy nghĩ, để ý đến. Đó là điều còn quá băn khoăn.

HĐND đại diện nhân dân xây dựng nhà nước pháp quyền. Giám sát, kiểm soát quyền lực của nhân dân thông qua cơ quan đại diện của mình rất hợp hiến. Ngoài chức năng quyết định của HĐND được thực hiện tại các kỳ họp, chức năng giám sát xuyên suốt từ kỳ họp và phải thường xuyên, liên tục giữa hai kỳ họp HĐND. Để kiểm soát được quyền lực ngày càng nhiều, cơ quan Thường trực và các Ban của HĐND phải được ổn định, củng cố và tăng cường. Bởi vậy, sửa Luật Tổ chức chính quyền địa phương không thể giảm số lượng Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban của HĐND; mà nòng cốt, tích cực cho mọi hoạt động của các cơ quan này là những chức danh hoạt động chuyên trách. Thực tế khi HĐND có những Trưởng Ban hoạt động chuyên trách sẽ chủ động hơn trong mọi công việc, sáng tạo nhiều phương pháp giám sát, đưa hoạt động giám sát của HĐND thực chất, hiệu quả và tiến đến kiểm soát quyền lực các cấp, các ngành ở địa phương.

Trần Quảng
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang