DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 16:50 | 30/03/2020 (GMT+7)
.

Rõ bao nhiêu, thực hiện tốt bấy nhiêu

08:13 | 25/05/2019

Liên quan đến Điểm b, Khoản 2, Điều 21, tôi thấy không thống nhất với Luật Kiểm toán Nhà nước. Trong Luật Kiểm toán Nhà nước nói rõ, trong quá trình kiểm toán, cơ quan kiểm toán thực hiện quy trình kiểm toán. Trong quy trình này cơ quan kiểm toán có quyền yêu cầu cơ quan được kiểm toán phải cung cấp đầy đủ chứng cứ, tài liệu có liên quan và chịu trách nhiệm về những tài liệu, chứng cứ mà mình cung cấp. Trong đó cơ quan kiểm toán còn có trách nhiệm lập biên bản đối với cơ quan được kiểm toán và xác minh kết quả trước khi lập báo cáo kiểm toán. Do vậy, quá trình kiểm toán cơ quan kiểm toán đã phải thực hiện quy trình kiểm toán rất chặt chẽ.


Ảnh: Quang Khánh

Điều 7 Luật Kiểm toán Nhà nước quy định rõ: “Báo cáo kiểm toán là căn cứ cơ quan kiểm toán được thực hiện sau khi báo cáo phát hành công khai”. Báo cáo này có giá trị bắt buộc đối với cơ quan được kiểm toán phải thực hiện. Báo cáo này cũng là căn cứ để người được kiểm toán có quyền khiếu nại nếu không đồng tình với kết quả. Nếu người nộp thuế không đồng tình với kết luận của cơ quan kiểm toán, kiến nghị trong báo cáo gửi cho cơ quan quản lý thuế, thì cũng có quyền được thực hiện quyền khiếu nại đối với kết luận và báo cáo của cơ quan kiểm toán đúng như Luật Kiểm toán Nhà nước. Đề nghị không nên quy định tại Điểm b Khoản 2 là cơ quan quản lý thuế xác minh lại kết quả của cơ quan kiểm toán.

Tôi đồng tình nên bỏ quy định này và thực hiện đúng như quy định cơ quan kiểm toán chịu trách nhiệm với kết quả của mình. Trong quá trình cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế không đồng tình với nội dung thì có thể khiếu nại với cơ quan kiểm toán, cơ quan kiểm toán là người chịu trách nhiệm xác minh lại kết quả mà mình đã kiến nghị. Đồng thời, quá trình xác minh lại kiến nghị đó và giải quyết khiếu nại thì có thể cùng với cơ quan quản lý thuế phối hợp để làm rõ thêm và thực hiện nội dung này.

Có 2 điểm không phù hợp với nội dung của Điều 21, tương tự với Điều 22.

Thứ nhất, về quyền khiếu nại. Điều này không có nội dung của quyền khiếu nại. Đề nghị quyền khiếu nại của người nộp thuế nên chuyển sang Điều 16. Tên Điều 16 là quyền khiếu nại của người nộp thuế, do vậy đưa quyền khiếu nại của người nộp thuế vào Điều 21 là không phù hợp. Điều 21 cũng không có quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, do vậy nên chuyển nội dung này sang điều khoản nào đó cho phù hợp với việc thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế. Điều 21 chỉ quy định trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan kiểm toán.

Thứ hai, Điều 15 quy định nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác thuộc Chính phủ trong việc quản lý thuế, tôi rất đồng tình về việc quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan này trong việc phối hợp với cơ quan thuế trong việc quản lý thuế. Quy định này rất cần thiết, càng quy định rõ bao nhiêu thì sẽ thực hiện tốt bấy nhiêu.

Đối với nhiều luật có thể quy định chưa rõ, chưa có sự cam kết trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp, do vậy, việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp chưa hiệu quả. Ví dụ quy định trách nhiệm của Bộ Công an. Đề nghị quy định thêm trách nhiệm của Bộ Công an trong việc phối hợp, cung cấp thông tin về hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện và những nội dung khác mà công an quản lý.

Tại Nghị định 46/2016 và Thông tư 42/2017 quy định rất rõ Bộ Công an có trách nhiệm quản lý về an ninh trật tự và hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, trong đó có hơn 23 ngành nghề kinh doanh mà các cơ quan quản lý thuế nếu ở địa phương khó có thể kiểm soát, nắm bắt được hoạt động của cơ quan này, bao gồm ngành nghề kinh doanh lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ. Tôi thấy trong thực tiễn, đây là vấn đề khó kiểm soát. Nếu cơ quan công an làm tốt việc này và nắm được đăng ký lưu trú của cá nhân, cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế sẽ có hiệu quả trong việc thu thuế…  

ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh)
Nguyễn Vũ ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang