DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 10:00 | 10/04/2020 (GMT+7)
.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Cân đối giữa Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân

08:10 | 25/05/2019
Việc giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh là một trong những nội dung được nhiều ĐBQH đặc biệt quan tâm, cho ý kiến tại phiên thảo luận tổ chiều qua. Có ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo Luật làm mất tính cân đối và thống nhất giữa hai thực thể thành lập chính quyền địa phương là HĐND và UBND.

ĐBQH Bùi Huyền Mai (Hà Nội): Không giảm số lượng đại biểu HĐND ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Liên quan đến số lượng đại biểu HĐND, đối với Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không nên quy định giảm 10 - 15%, do số lượng đại biểu phải căn cứ trên số dân. Hơn nữa, trong điều kiện hai thành phố được QH cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù thì rất cần thiết giữ nguyên số lượng đại biểu để triển khai các hoạt động, nhất là công tác giám sát và thực hiện vai trò là cơ quan đại diện cho nhân dân địa phương.

Đối với tổ chức của HĐND, đề nghị giữ nguyên như Luật hiện hành về ban của HĐND cấp tỉnh với số lượng Phó Trưởng ban không quá hai người. Điều này là hoàn toàn cần thiết, nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh. 

Về số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh và cấp huyện, đề nghị giữ như Luật hiện hành là đối với cấp tỉnh có hai Phó Chủ tịch HĐND, bảo đảm tính thống nhất và cân đối giữa hai thực thể lập thành chính quyền địa phương là HĐND và UBND. Ngay trong dự thảo Luật này, nếu đọc kỹ có thể thấy có sự “phân biệt đối xử” rất rõ giữa hai thực thể HĐND và UBND. Ví dụ, dự thảo Luật quy định “cứng” số lượng chức danh của HĐND, trong khi số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp lại được quy định khung theo số lượng đơn vị hành chính và số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND giao Chính phủ quy định (?). Đây là sự bất hợp lý. Do vậy, cần có đánh giá thật kỹ và luận giải khoa học phù hợp hơn.

ĐBQH Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ): Đánh giá kỹ tác động khi giảm 10 - 15% đại biểu HĐND

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thì văn bản quy phạm pháp luật được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung sau 5 năm tổ chức thi hành. Trong khi đó, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới có hiệu lực thi hành khoảng 3 năm, khiến chúng ta chưa có cơ sở đánh giá một cách toàn diện, thấu đáo việc triển khai thực hiện 2 luật này trên thực tế.

Bên cạnh đó, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh, áp dụng triển khai thực hiện ở 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc thí điểm đến ngày 31.12.2019 mới kết thúc. Liệu rằng, bàn dự án luật tại Kỳ họp này, cuối năm 2019 thông qua đã tính đến việc sơ kết việc hiện thí điểm trên hay chưa?

Qua rà soát, dự thảo Luật cũng chưa chú trọng sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp theo hướng tinh gọn bộ máy; chưa đánh giá kỹ tác động khi giảm 10 - 15% số đại biểu HĐND. Đặc biệt, việc giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh cần cân nhắc trong bối cảnh có chủ trương nhất thể hóa Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND. Nếu đặt trong bối cảnh thực hiện nhất thể hóa Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND ở cấp tỉnh, thì vẫn cần có 2 Phó Chủ tịch HĐND. Chỉ có thể giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND ở cấp huyện, cấp quận. Đối với các ban chuyên môn của HĐND thì nên bao gồm một đại biểu chuyên trách, một đại biểu kiêm nhiệm là phù hợp.

ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP Hồ Chí Minh): Cơ sở nào để đặt ra vấn đề giảm biên chế của HĐND?

Nghị quyết 18 của Trung ương có quy định giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện - chúng ta phải chấp hành. Chính phủ trình tuân theo Nghị quyết 18, nhưng không trình được nội dung vì sao giảm trên nguyên tắc như Nghị quyết 18 nêu, là phải gắn với hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Nếu chỉ nói đến tinh giản biên chế thì không đúng tinh thần, bản chất của Nghị quyết 18. Phó Chủ tịch HĐND trước đây chính là Ủy viên Thường trực HĐND, nâng Ủy viên Thường trực HĐND lên thành Phó Chủ tịch HĐND thì biên chế vẫn thế. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật đã thể hiện rõ vấn đề này.

Có ý kiến cho rằng, HĐND hoạt động hình thức, tăng biên chế, gánh nặng về kinh phí, nhưng hoạt động có hình thức hay không phụ thuộc mỗi nơi, mỗi địa phương, vào năng lực, trình độ, bản lĩnh, tâm huyết của đội ngũ cán bộ Đảng cử, dân bầu. Chúng ta không thể đánh giá cào bằng. HĐND vừa có nhiệm vụ quyết định những vấn đề lớn của địa phương, đồng thời HĐND có chức năng rất quan trọng là giám sát thực thi pháp luật ở địa phương, và giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Để HĐND phát huy được vai trò của mình, xứng với trọng trách, vai trò của HĐND thì tổ chức bộ máy là một điều kiện rất cần thiết.

Nhìn từ hoạt động của HĐND TP Hồ Chí Minh, tôi cho rằng, cơ cấu tổ chức bộ máy của HĐND TP Hồ Chí Minh hiện nay chưa tương xứng với nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, bất cập với yêu cầu thực tiễn của TP Hồ Chí Minh. Các cơ quan của HĐND TP Hồ Chí Minh đang làm việc hết công suất, cả thứ Bảy và Chủ nhật, không tuần nào không có hoạt động của HĐND ở cơ sở. Tất cả quyết định của HĐND, hoạt động giám sát, diễn đàn kết nối giữa nhân dân với chính quyền thành phố đều bắt nguồn từ cơ sở, từ ý kiến của người dân. Như vậy phải có nguồn lực, đội ngũ cán bộ, bộ máy để làm việc.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định, kết quả giám sát của HĐND giúp cho UBND thành phố thấy được những hạn chế của mình để từ đó điều chỉnh công tác quản lý, góp phần quan trọng cho sự phát triển. Một bộ máy chấp hành, bộ máy hành chính đồ sộ như vậy nhưng HĐND lại được tổ chức với một bộ máy rất “khiêm tốn” mà chúng ta đòi hỏi quá cao về hiệu lực và hiệu quả, không tương xứng với điều kiện hiện có. Không giữ thì thôi, vậy cơ sở nào để đặt ra vấn đề giảm biên chế của HĐND?

Điều này phải đánh giá tác động một cách sâu sát hơn, lý giải khoa học hơn. Tổ chức bộ máy là vấn đề khoa học, và chúng ta phải ứng xử phải trên cơ sở của tư duy khoa học và thực tiễn, chứ không thể bằng ý chí. Tôi cho rằng, phải cân nhắc kỹ vấn đề này, phải nhìn vào nhiệm vụ để có tổ chức tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ đó.

Hoàng Ngọc - Hà An ghi; Ảnh: Q. Khánh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang