DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 21:49 | 22/02/2020 (GMT+7)
.
Góc nhìn

Giữ hồn quê trong nông thôn mới

07:36 | 13/05/2019
Xây dựng nông thôn mới nhưng phải giữ được hồn quê, truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam... Đây là ý kiến kiến nghị với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ông tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng. Thủ tướng cho rằng, đây là ý kiến sâu sắc. Đời sống vật chất được nâng lên nhưng cần giữ gìn văn hóa, truyền thống để xã hội phát triển hài hòa, bình an, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Lên án các hành vi phi đạo đức, kém văn hóa ở một số lĩnh vực, Thủ tướng lưu ý các cơ quan chức năng trong chỉ đạo, điều hành cần coi trọng việc giữ gìn văn hóa ở địa phương, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế để cuộc sống người dân thực sự ấm no, hạnh phúc.

Trong 11 nội dung xây dựng nông thôn mới thì kinh tế nông thôn chiếm ưu thế hàng đầu như: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; Giảm nghèo và an sinh xã hội; Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn... Tuy nhiên, cùng với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, thì việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thực sự là vấn đề lâu dài và có tính bền vững. Nông thôn mới phát triển nhanh, giàu có, khang trang, tiện nghi… nhưng truyền thống văn hóa phai mờ, không được tiếp nối, phát huy, đạo đức xuống cấp, giáo dục chạy theo hình thức, phong trào, thì không thể là “mới” được. 

Có thể thấy giai đoạn 2010 - 2016, xây dựng nông thôn mới cơ bản tập trung vào nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội; giai đoạn 2016 - 2020 tập trung vào nhóm tiêu chí nâng cao chất lượng đời sống của người dân, trong đó chú trọng đến các nhóm tiêu chí tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường... Những việc làm ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới hết sức cụ thể như xây dựng văn hóa ứng xử, tình làng nghĩa xóm; đùm bọc, thương yêu nhau trong khó khăn hoạn nạn; chia sẻ thành công, kinh nghiệm trong phát triển sản xuất hay cộng đồng trách nhiệm giữ gìn môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp; bảo đảm an ninh trật tự ngày càng tốt hơn…

Việc thực hiện tiêu chí văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa màu sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn. Chính vì vậy, trong quá trình này các địa phương phải quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở hoặc theo mô hình xã hội hóa các khu trung tâm thể thao, giải trí; hoặc theo hướng giao cho cộng đồng quản lý, vận hành để mang lại hiệu quả thiết thực. 

Trong xây dựng nông thôn mới cần quán triệt nguyên tắc phát triển kinh tế đi đôi gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, coi văn hóa là cơ sở, nền tảng, là yếu tố quyết định sự thành bại của sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Hà
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang