DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:01 | 06/04/2020 (GMT+7)
.
Chính sách và cuộc sống

Lợi ích kép?

07:59 | 19/04/2019
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đề xuất bỏ đối tượng công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập và giao Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với những người làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí có hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước.

Đây là phương án thứ 3 được đưa ra trong Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự luật. Lý giải việc lựa chọn phương án này, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng, quy định như vậy không những không làm thay đổi tổ chức bộ máy nhà nước hiện hành mà còn có nhiều tác động tích cực.

Theo đó, việc không quy định những người đang làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập là công chức, không áp dụng pháp luật về cán bộ công chức đối với người giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và những người giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp sẽ bảo đảm cho họ hoạt động đúng vị trí, chức năng, đúng bản chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

Các cơ quan nhà nước cũng sẽ không còn thực hiện quản lý trực tiếp về chế độ, chính sách, công tác điều động, luân chuyển, đánh giá, xếp loại cán bộ, kỷ luật đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức của đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nữa. Khi không thể can thiệp trực tiếp vào những vấn đề then chốt trong tổ chức, bộ máy và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thì các bộ, ngành cũng không thể can thiệp bằng các mệnh lệnh hành chính hay nhũng nhiễu, xin - cho, chạy chức, chạy quyền...

Quả thực, nếu không tách hoàn toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hiện nay với con số ước tính lên tới khoảng 58 vạn người ra khỏi bộ máy hành chính thì khó có thể xóa bỏ được cơ chế bộ, ngành chủ quản cũng như tạo điều kiện và cả áp lực buộc các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước phải thực sự đổi mới phương thức quản trị, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình.

Trong khi đó, việc không quy định đội ngũ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là cán bộ, công chức, theo cơ quan chủ trì soạn thảo, còn giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm chi phí về đào tạo, bồi dưỡng… chưa kể những chi phí vô hình về thời gian vật chất cho các cuộc hội họp, kiểm điểm, đánh giá với tư cách là công chức, những phát sinh khi phải hỏi ý kiến cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề có liên quan.

Lợi ích kép mà đề xuất chính sách này có thể mang lại là điều có thể nhìn thấy ngay. Dẫu vậy, những đánh giá tác động để khẳng định các lợi ích này trong báo cáo của cơ quan chủ trì soạn thảo phần nhiều vẫn là định tính. Điều này có thể sẽ khiến cho chính sách dễ bị phản ứng. Bởi xét đến cùng, chính sách này sẽ động chạm đến quyền lợi và tâm tư của gần 60 vạn cán bộ. Chưa kể, ngay các bộ, ngành chủ quản cũng chưa chắc đã muốn từ bỏ quyền chi phối đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thông qua việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Vì thế, đề xuất đưa cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước ra khỏi hệ thống công chức  phải được đánh giá cẩn trọng và có phương án, điều khoản chuyển tiếp để xử lý thấu đáo những hệ lụy có thể phát sinh cả trong thực tế và trong quy định pháp luật.

Nguyễn Bình
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang