DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:44 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang giám sát thực hiện chính sách giảm nghèo

18:42 | 17/04/2019
Trong hai ngày 16 – 17.4, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang do Phó Trưởng đoàn ĐBQH Ma Thị Thúy làm Trưởng đoàn đã đi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018 tại huyện Chiêm Hóa.

Theo báo cáo UBND huyện Chiêm Hóa, giai đoạn 2012-2018, tổng nguổn vốn đầu tư ngân sách thực hiện công tác giảm nghèo bền vững khoảng trên 111,7 tỷ đồng. Nguồn vốn này huyện đã triển khai có hiệu quả các chính sách như: Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cơ sở; hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện giảm nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn… góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao mức sống của người dân. Qua đó, tỷ lệ giảm nghèo hằng năm đạt khoảng 21,12%, vượt mục tiêu đề ra.


Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang làm việc tại UBND huyện Chiêm Hóa

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn hạn chế. Việc xác định nguyên nhân nghèo của các hộ chưa chính xác, dẫn tới giải pháp thực hiện thoát nghèo cho các hộ gia đình chưa cụ thể, sát với điều kiện của từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát thực tế sau hỗ trợ cây, con giống khi thực hiện các dự án chưa thường xuyên, các hộ gia đình không tuân thủ đúng kỹ thuật nên việc sản xuất kém hiệu quả; công tác quản lý, sử dụng một số công trình đầu tư hiệu quả chưa cao…

Huyện Chiêm Hóa đề nghị tiếp tục duy trì, tăng thêm mức đầu tư cho các hợp phần dự án; các cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện bộ công cụ, tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều kết hợp với các chính sách phù hợp với từng nhóm đối tượng hộ nghèo đa chiều.


Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang giám sát tại thôn Nà Luông, xã Linh Phú

Thay mặt đoàn giám sát, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Ma Thị Thúy ghi nhận và đánh giá cao công tác giảm nghèo huyện Chiêm Hóa thời gian qua, đồng thời chia sẻ một số bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách, đặc biệt bất cập về chuẩn nghèo theo tiếp cận đa chiều. Đơn cử, trong tính điểm tài sản, cùng một loại tài sản nhưng giá trị chênh lệch lớn lại có điểm bằng nhau, hộ có nhân khẩu trong độ tuổi lao động nhiều lại ít điểm, hộ neo đơn thiếu lao động lại có điểm số cao hơn dẫn đến khó khăn trong quá trình chấm điểm, bình xét hộ nghèo…

Phó Trưởng đoàn ĐBQH Ma Thị Thúy mong muốn trong thời gian tới, huyện Chiêm Hóa cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đảm bảo chính sách thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả cao; tăng cường nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về công tác giảm nghèo bền vững; chủ động rà soát, xác định nguyên nhân của từng hộ nghèo, từng thôn, từng xã nghèo để có kế hoạch, giải pháp, mô hình phát triển phù hợp.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang