DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:54 | 27/02/2020 (GMT+7)
.
Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 6 tại Tuyên Quang

Giám sát không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm lớn của HĐND

08:46 | 10/04/2019
Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG tại hội nghị

Hôm nay, tôi rất vui mừng được thay mặt lãnh đạo QH đến dự Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh” được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang. Trước hết, tôi xin chuyển tới các đồng chí dự hội nghị và đồng bào, đồng chí tỉnh Tuyên Quang lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH. Chúc đồng bào đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.


Ảnh: Chí Tuấn

Thưa các đồng chí!

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác đã được triển khai thực hiện quá nửa nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND. Qua nghiên cứu tài liệu và được nghe các bài phát biểu tham luận và ý kiến thảo luận, Hội nghị là một buổi tổng kết tình hình triển khai hoạt động giám sát của HĐND theo các văn bản pháp luật nói trên với nhiều chuyên đề được thảo luận để kiểm nghiệm tính phù hợp của pháp luật khi quy định về cơ cấu tổ chức, và chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp. Các ý kiến trao đổi hôm nay càng có ý nghĩa sâu sắc hơn trong thời điểm QH, Chính phủ đang tiến hành nghiên cứu sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương và một số quy định pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND các cấp.

Trên cơ sở quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của từng địa phương, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, cần được tiếp tục phát huy, chắt lọc những yếu tố phù hợp để áp dụng. Tuy nhiên, một số tồn tại hạn chế cũng đã được thẳng thắn chỉ ra như: Trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát chưa cao; chưa có cơ chế để huy động các chuyên gia tham gia giám sát trực tiếp; thẩm quyền của Thường trực HĐND trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND, hoạt động giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND, hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND chưa được tổng kết kịp thời…

Các khó khăn, hạn chế này cần có các giải pháp đồng bộ hoàn thiện các quy định của pháp luật, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động mới khắc phục có hiệu quả được. Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên UBTVQH, Ban Công tác đại biểu ghi nhận tất cả các ý kiến đại biểu đã phát biểu để báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định, nhất là trong quá trình sửa đổi các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.

Thưa các đồng chí,

Với yêu cầu của chủ đề hội nghị và để góp phần thống nhất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND tốt hơn trong thời gian tới, tôi đề nghị quan tâm một số nội dung sau đây:

Một là, hết sức coi trọng và nâng cao vai trò hoạt động giám sát trong các mặt hoạt động của HĐND. Giám sát không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm lớn của HĐND và các đại biểu HĐND, để khẳng định những kết quả đạt được; đồng thời, phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc từ đó kiến nghị, đề xuất quyết định các biện pháp, giải pháp để hoạt động của bộ máy nhà nước đạt hiệu quả cao hơn. Hoạt động giám sát là để đánh giá đúng mức ưu điểm, kinh nghiệm quý để chia sẻ, khích lệ, động viên, hợp sức cùng nhau tháo gỡ khó khăn chứ không phải là bắt lỗi, tạo rào cản. 

Hai là, việc xây dựng nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND, Thường trực và các ban của HĐND cần được xem xét cẩn trọng để lựa chọn đúng và trúng nội dung giám sát, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tránh dàn trải. Trong đó, cần tập trung vào những vấn đề được đa số cử tri quan tâm. Từ việc lựa chọn đúng nội dung, sẽ xác định trúng đối tượng, thời gian, phương thức giám sát phù hợp và khả năng thực hiện. Mặt khác, cần tăng cường vai trò của Thường trực HĐND trong chỉ đạo, điều hòa, phối hợp trong hoạt động giám sát, tránh tình trạng các cơ quan, đơn vị trong cùng một thời điểm phải đón quá nhiều đoàn giám sát, làm ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với các đại biểu Ảnh: Quang Khánh

Ba là, coi trọng công tác chất vấn, chuyển từ phương pháp tham luận sang tranh luận tại các kỳ họp HĐND. Việc chất vấn cần được tổ chức công khai, minh bạch. Không ủy nhiệm người trả lời chất vấn; sau chất vấn có thể có nghị quyết ghi rõ thời gian yêu cầu báo cáo kết quả với HĐND.

Bốn là, Trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí cần quan tâm, tăng cường hoạt động giám sát thông qua việc xem xét việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, trước hết cần nghiên cứu đến các quyết định của UBND cùng cấp, nghị quyết của HĐND cấp dưới trực tiếp để kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp, chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ, sửa đổi theo thẩm quyền, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thưa các đồng chí,

Thực tế, sự sắc sảo trong lựa chọn các nội dung giám sát; bản lĩnh và trách nhiệm là yếu tố rất quan trọng trong nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát của HĐND. Muốn làm được các công việc đó, công tác cán bộ và đổi mới hệ thống tổ chức luôn là một trong những nội dung căn bản quyết định và được quan tâm hàng đầu trong chiến lược xây dựng, phát triển đất nước. Do vậy, tôi đề nghị trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, Thường trực HĐND các tỉnh trong khu vực cần bám sát các chủ trương, đường lối của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 Khóa XII, Kết luận 34, Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 56 của Quốc hội... và căn cứ tình hình thực tế của địa phương để thể chế hóa thành các nghị quyết của HĐND với lộ trình phù hợp. Lấy sự ổn định chính trị làm nền tảng cho mục tiêu phát triển, bao gồm: Ổn định trong hoạt động bộ máy, ổn định trong tâm lý mỗi cán bộ công chức, ổn định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây là những yếu tố quan trọng hướng tới mục đích phát triển bền vững của chính quyền địa phương, tiền đề để có sự bền vững của mỗi quốc gia.

Đồng thời, Thường trực HĐND các tỉnh cần chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ để chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là thời điểm chúng ta phải nghiên cứu để xây dựng đề án nhân sự cho HĐND nhiệm kỳ tiếp theo. Để có được nhân sự tốt, xứng đáng, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước, đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ. Do vậy, Thường trực HĐND cần báo cáo kịp thời với các cấp ủy Đảng, phối hợp với hệ thống đoàn thể, lắng nghe phản ánh của cử tri, để kịp thời phát hiện ra những nhân tố hội tụ đủ các yếu tố: Đạo đức lối sống, chuyên môn, trình độ để phân công những cán bộ tốt hoạt động HĐND, xứng đáng với vai trò là người đại diện cho Nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn!

QUANG KHÁNH lược ghi

________

Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang